Sjels kanalisering av dine stamceller og sjelehenting

🙂

Hei alle sammen.

Jeg vil dele med deg en sjels kanalisering/ veiledning som jeg ble klargjort til for ca. 2 år siden og hvor jeg ble innordnet sjels- og åndsriket og sjels veiledning på din høyere sjelsessens. Dette innebærer sjelshenting og lesing av bevissthet angående din stamceller/  Akarshaarkiv.

Veiledningen skjer via kanalisering fra kilden og din sjel. 

Dette omhandler de gavene du har som sjel og din sjelstjeneste i dette liv.

På reisen inn til jorden ble mange forhindret på veien og uønskesde energier kom inn og blokkerte mange i Orions belte og flere andre steder. 

Dette har gjort at det har vært vanskelig for mange å få kontakt med sine høyere sjelsbiter og sin sjelsessens i dette liv. 


I denne veiledning får du mulighet til å få bevissthet om hvem du er og hva du hadde med deg til jorden. Jeg følger med deg gjennom Light and Love transformation hvor dissse blokkeringene blir forløst og hvor jeg kanaliserer og er med å hente tilbake disse sjelessenser sammen med deg og din sjel. Denne kanaliseringen vil du få oversendt på egen lydfil.

En behandling kan ta 1-2 timer alt etter hvor langt langt ut jeg må reise på din tidslinje. 
Som Avatar har jeg mulighet til å reise i tid og rom gjennom mikro og makro hvor jeg samarbeider med sjelsriket/åndsrikene og din sjel.


Velkommen!

 

Sjelsveiledning/sjelehenting koster kr: 2500,- 

Timebestilling tlf/sms 94111188

mail: lysbroen-nord@gmail.com