Healingrom

Hei velkommen til healingrom. 

 
Denne form for healing er fra kjærlighets kilden i deg. Healingen er tilrettelagt den nye jord og det nye bevissthetsmennesket deg.
 
Nordlysenergien er en energi som sammensmelter en treenighet i deg: kropp, sinn og ånd. Faderen, sønnen og den hellige ånds kraft forent med moder jords kraft.
 
Energien bak Nordlyshealingen er ut fra en ny tidslinje som er kommet inn på jorden og manifestert/forankret helt inn i det fysiske.

Nordlyshealing springer ut fra kjærlighetsfeltet og er en enhetsenergi og kommer gjennom sølvtråden fra kilden, via ånden, inn til vårt hjerte og den fysiske kroppen. 

Nordlyshealing er og tilrettelagt kroppens nye energisystem og geometriske formel som er bygget rundt de 4 høyere elementer, den eteriske kroppen, plasmafeltet, beviissthetsfeltet og kjærlighetsfeltet som det ytterste og omfavner alt av deg.   

I dette rommet vil du være gjennomstrømmet av de nye nordlysenergiene som er åpnet opp det siste året. Siden jan 2022 har min mann og jeg blitt åpnet opp for en ny høyere universell kraft som heter Nordlyshealing. Denne kraft består av 8 forskjellige nordlyssymboler/koder/hellig geometri som er lastet ned til oss mennesker. 

Vi kjenner alle til Reiki energien som en universell kraft som var innordnet oss mennesker. Reiki er en selvhealingsmetode som mange opplever som helt fantastisk. Nordlyshealing er og en selvhealingsmetode som springer ut fra den nye tids bevissthet og universelle kraft. 

Jeg har selv fra 1994 vært Reikimaster og kurslærer for denne universelle kraft.
I den siste tid har mine gamle Reikiguider kommet til meg med ønsket om at jeg skulle åpne opp for en høyere universell kraft som er innordnes den nye jord og det nye menneske deg. 

Denne kraft er innordnet Lyset fra nord og Nordlys energiene og stømmer nå ut over hele jorden.
Denne universelle kraft kommer direkte fra den Guddommelige kilden. 

For at du skal bli kjent med denne fantastiske kjærlighetskraften hvor du kan heale deg selv ønsker jeg og invitere deg inn i et healingrom.  Slik kan du få oppleve Nordlyshealings helbredende energier inn i ditt liv og for din kropp. 

I dette healingrom vil du ha ditt personlige rom som blir skapt for deg.
Rommet vil bli innrettet alle de 8 Nordlysenergien som er lastet ned som består av forskjellige frekvenser og er innordnet en høyere bevissthet i 5 d og opp til 12 D. 

Det første symbolet som ble lastet inn heter AIA MATRA og er en urkraft som akseler alle Nordlysenergien.Dette er en høyere kjærlighetskraft som er balansert mellom himmel og jord og forløser og utvider din bevissthet i mikro og makro. 

Alle Nordlyssymbolene vil alltid være innordnet den prosessen du går i. I tilegg til Nordlyssymbolene vil Livets nøkkel være der som en Gudekraft som er med å bringer deg hjem gjennom transformasjon på alle nivåer.
I healingrommet vil du bli påkoblet/aktivert i en kjærlighetsfrekvens som din vakre sjel vil innordne seg deg og som vil løfte og forsterke ditt kvantefelt/energifelt, slik at du kan stå trykt i deg selv og åpne opp for mere lys inn i ditt liv. 

Det vil skje forløsninger og renselser om det er nødvendig som gjør at du mer kan møte din egen livssituasjon på alle plan.

Om du har problemer/sykdommer ol. vil healingrommet alltid være innordnet din indre healingkraft, slik at du kan få kraft til å finne ditt lys og din egen helbredenede kjærlighetskraft. Healingrommet består av Guddommelige helbredende energier og er alltid innordnet det beste for deg - ALLTI 

 Livets nøkkel Santacoora er sentral i skapelse av dette healingrom likeså alle de 8 elementene: Luft, ild, vann, jord, eter, plasma, kjærlighet, enhet . 

Healingrommet er innordnet høyere lysgalakser og er en del av et høyere samarbeid for jordens oppstigning for å hjelpe menneskene i overgangen til den nye kjærlighetsjord.  

Derfor er jeg blitt bedt om fra mitt høyere selv og mine healingguider og åpne opp dette kjærlighetsrommet, slik at flest mulig kan få kjenne og få hjelp til seg selv og sin kropp i denne tid og likeså bli kjent med Nordlyshealing.  

Tidligere healingrom.
Jeg har jobbet med healingrom i mange år med svært gode tilbakemeldinger. Mange som er i et slikt rom ønsker ikke å forlate det og er der mnd på mnd. 

Om du ønsker healingrom på en annen måte enn det jeg tilbyr her kan du ta kontakt med meg. .

Om du ønsker healingrom for mer en  1 mnd ta kontakt med meg . 
Healingrom 1 mnd kr: 2000.-

Healingrom mer en 1 mnd kr: 1500.- 

NAMASTE!
Velkommen! 

 

 

Info angående Nordlyshealing kurs

Oddvar( min mann)  og jeg startet det første Nordlyshealingkurset trinn 1 for den nye jord i feb. 2022. Det har vært fantastisk utviklende med 34 fantastiske sjeler. Nå er vi i gang med trinn 2 med de samme studenter som går på skaperkraft og manifestasjon.

Om du er innteressert i å bli kjent med denne nye universelle kraft kaldt Nordlyshealing kan du sende oss en mail: lysbroen-nord@gmail.com - oddvar@inner.no eller tlf: 94111188/ 95051226. Da vil vi sende deg en melding når neste kurs starter.

Les gjerne mer her: http://www.lysbroen-nord.com/450817677 

NAMASTE!