Kanaliseringskurs

Ønsker du å kommunisere med all levende bevissthet på en enkel naturlig måte? Du har alt i deg og med deg.
 
Hei alle sammen.
Denne form for undervisning/sam skapelse er nettbasert hvor hver enkelt vil komme i kontakt med sin egen levende skaperkraft gjennom sin egen indre kreativitet ,lyspust og opplevelse.
 
Dette innebærer at du åpner opp ditt indre akarsha arkiv i ditt DNA hvor du lærer deg å kommunisere med ditt cellearkiv gjennom lyspust fra deltanivå inntil hver celle i hele kroppen din i mikro og makro.
Under denne form for kanalisering er du innrettet den høyeste kilde i deg og hevet over det astrale felt og lavere energier. 
 
Du vil kunne åpne opp for å kommunisere med ditt høyere selv og ditt Gudeselv.
Ved å åpne opp dørene inn til ditt arkarsha arkiv vil du være i stand til å ta imot din høyere bevissthet og denne levende kjærlighetsenergi.
Du har alle svarene i deg.
 
Alt har bevissthet, hver stein på marken har sin bevissthet. Moder jord og naturen har sin bevissthet. Alt vil tale til oss mennesker i denne tid.
Alt er en total gjennomstrømmet av denne kjærlighetsbevissthet. Det å lese eller kanalisere inn denne bevissthet vil gi deg et større forståelse av ditt liv og din livssituasjon.
 
I denne tid på jorden skjer det mye og vi blir alle styrt innover og hjem til oss selv. Vi er vant til å hente alle svarene på utsiden gjennom andre,lærebøker osv. Det vi vet og har alltid blitt fortalt er at vi har alle svarene i oss. Vi er det litt barnet som skal gå på nytt i denne verden men med et helt nytt utgangspunkt - nemlig det å vite gjennom å oppleve, erfare at vi har alt i oss.
 
Dette handler om tillit, åpenhet og trygghet. I denne tiden vil jeg være der for deg mens du varlig åpner opp deg selv og ditt indre hjerte. Jeg vil ikke ta ansvar for deg men kunn være der ved din side om du ønsker det.
 
Kanalisering/energilesing
Kanalisering og energilesing kan skje på flere måter. Dette kan skje gjennom direkte kommunikasjon, bilder, symboler ol.
Energien kan komme fra forskjellige nivåer fra ditt indre akarsha alt fra lavere astrale nivå eller fra høyere astrale nivåer, erkeengelnivå, solengler ol.
Den energien som kommer gjennom, kommer alltid for å tjene deg der du er i utvikling uansett om du er på et jordisk eller et åndelig nivå.
 
Det å kunne samskape disse nivåer å se alt fra et mikro og makronivå er ikke altid lett. Her er det viktig at vi bruker vår indre sjelsevne og sannhet og gjenkjenner informasjon gjennom våre hjerter.
 
Om vi ikke alltid gjør dette der og da kan bevisstgjøringen komme til deg etterhvet. Dette kan også komme gjennom andre.
Det å hjelpe seg selv å andre gjennom høyere bevissthet er en av nøkkelene til din egen levende Gudommelige utvikling og energi.
 
Du vil alltid bli løftet og vil alltid kjenne denne kjærlighetsenergi som en levende kjærlighetsprana som vil omfavne alle deler av deg og andre. Det å kunne kommunisere med ditt celleminne DNA gjør at du selv kan aktivere og gi beskjeder til deg selv.
 
Du trenger ikke å gå utenfor deg selv for å finne svar.
 
 
Aktiveringer.
Du får DNA aktiveringer på lyspust og lysveving som vil hjelpe alle dine lyskropper og akseler ditt DNA å gi deg mulighet til å åpne opp ditt underbevisst i celleminne. Dette skjer utfra ”deltanivå ”som er søvnnivå.
 
Underveis vil du skape egne opplevelser gjennom Guds viljekraft som vil gjennomstrømme deg i kreativitet, levende fri flyt fra ditt hjerte.
Alt vil skje i takt med deg selv og din utvikling.
 
Du vil lære å kommunisere med kroppen din, cellene dine, naturen, steiner, trær og blomster og devariket. Alt venter.
 
Hvem passer undervisningen for?
Denne undervisningen passer for alle uansett hvor de er i sin utvikling.
Om du ser inn på min webside www.lysbroen-nord.com vil du få all info om kurset. Kurset er oppdatert de siste dager.
 
NAMASTE!
Velkommen!
 
tlf: 94111188
 
 
Pris: 7500.-
oppstart: jan - 23 
Varighet 3 mnd. 
 
Påmeldingsfrist: 
Dipositum: 
 
Fra hjerte til hjerte Mari Solei