Velkommen til åpning av eventyrøya Senja i september

Vi planlegger en energireise til Eventyrøya Senja.

Dato: 4 og 5 august 2022. 
NB Nye datoer er 10 og 11. september.  Mer info ligger i FBgruppen som er etablert
Nærmere detaljer om påmelding, pris og sendinger finner du nederst på siden. 

Vi ønsker deg velkommen til å bli med oss energimessig på eventyr reise til den største eventyrlandet Mari Solei vet om - SENJA. 
Vi vil ha guidede direkte sendinger disse dagene utfra forskjellige kraftpunkt og fjell vi skal kontakte energimessig.
 
Det vi nå vet, er at fjellene bærer bevisstheten om den nye tid, den nye kjærlighetsjord vi går inn på. Fra fjellene og fjellåndene åpnes nye Akasha arkiv inn til oss mennesker om vår høyere bevissthet og de nye jorder.  
 
Vi har mye erfaringer med disse energireisene som vi har hatt mange av og som har vært  utrolig spennende og full av overraskelser underveis. 
 
Nå skal vi virkelig inn i eventyrlandet å besøke småfolket og den indre jord. Vi gleder oss til å ta dere med på denne reisen som lenge har vært planlagt. 
 
Det å oppleve å være med oss fra godstolen hjemme istedenfor å reise fysiske er kanskje nytt for mange.
Men energien er der uansett og Mari Solei og Oddvar vil la seg gude fra kilden og spirit underveis. Dere vil kjenne  energien i kropper uansett. Energi har ingen avstand.
Opplevelsene vil komme til dere gjennom påkobling av energien via sendinger, vidoer, bilder og informasjon som vi hele tiden deler med dere underveis.
 
Mange har vært med oss tidligere på ulike steder rundt i mange land på slike energiturer og har utrykt til oss at det har vært en utrolig opplevelse for dem. 
 
Hver reise vi har, er alltid bestemt i lang tid i forveien hvor Oddvar og Mari Solei er blitt kontaktet og har gjort et energimessig arbeid for å klargjøre energien på ulike plan og likeså på de aktuelle steder.
Mye av dette kan mange av dere ha vært med på. 
 
Naturen på Senja er som å gå inn i et eventyr hvor eventyret blir levende blandt nisser, devaer, troll og alle forskjellige indre stammer i den indre jord.
Det er ca. 100 forskjellig former for devaer i den indre jord. Noen av disse er svart fysiske og er fulle av ablegøyer. Så vi vet at dette kan bli artig og utfordrende.
 
Mari Solei er vant å ferdes blandt disse nydelige skapningen siden hun selv er en avatar.
Det å formidle ut til mennesken fra denne verden er noe hun alltid  har lengtet etter siden hun ble klar over dette som ganske liten.
Mennesken har søkt i mange retninger og vært på ulike reiser, men nå  begynner mange å åpne opp for småfolket og den indre jord etterhvert som mange slør er blitt borte. 
 
Du verden hvor vi har gledet meg til dette. Vi gleder meg vilt til dette møtet mellom småfolket og menneskene. Vi vet de har mye å formidle på sin måte inn til alle. 
 
I gamle dager var eneregien mye mer åpne og mange rundt på gårdene kunne snakke om nisser og småfolk. Dette var mer vanlig da slørene den gang ikke var så tildekt i menneskene. 
 
Småfolket holder mye for oss som har vært skjult, og de lengter etter å bli akseptert og ønsket inn i den fysiske verden av menneskene.
De er jo allerede der, men de fleste er redde for å åpne opp for dem. Dette sanser småfolket og holder seg unna i respekt.
Men ikke alle småfolk gjør dette - det er mange som har også stor motstand mot menneskene. Dette er andre grunner til. 

Info i nattens time - 26/07 2022

En liten info som kom i natt ang Senja. 

Senja er viktig for dere å få åpnet og dette vil medføre en stor endring i deres kropper. Kroppene deres vil bli åpnet opp for en større port/tempel fra den indre jord slik at dere kan stå mer stødig i dere selv. 

En stor interkalaktisk flåte ligger sentrert over Tromsø. En port ble i natt innrettet og påkoblet  Breitind, Håja, Blåmann og Tromsdalstinden utenfor Tromsø.  Denne lyslinjen vil aktivere deres  kronechakra og en ny plasmalinje ned langs ryggraden hvor innstrømningen og kontakten med det fysiske ble åpnet.

Senja er en stor portal og holder en indre solsystem som nå skal aktiveres og åpnes. Det er ca. 100 univers inni dette univers som består av forskjellige devaer fra forskjellig solsystem som har sagt seg villig til å holde energi i det fysiske.

Dette er en jord som blir koblet på deres fysiske kropper - som fra før var innordnet Gudeuniversene. 

Denne jord var innordnet det det 6 solarplan som ble koblet bort fra dere under Atlantis undergang. Disse små jordene (krystallunivers) er mange små jorder som har ventet på å bli forløst og som dere energimessig er og vil bli innordnet i et fremtidig samarbeid for mange.  Disse har vært delvis innestengt siden alt ble forandret og teknologien overtok i det 7 solarplan av Gud.

Det 6 solarplan var bærer av essensen av geometri for jordens økosystem og var innordnet det syklone univers hvor det var ment fra Guddommen å være et paradis (Edens hage).
Dette ble  delvis innordnet og styrt fra uønskede vesener utenifra under fallet på Atlantis. Dette har ført jorden inn i en utvikling som har vært innordnet teknologi hvor andre galakser som ikke har tilhørt jorden økosystem, har vært styrer av vårt og jordens energisystem. Her finnes gullårer og gullplasma som har vært låst fast i fjell, berg osv. 

Gruppen som blir med er velkommen og er innordnet - eller vil bli innordnet den høyere plan for moder Gaya og seg selv. 

Denne gruppen er viktig og vil være med å åpne seg selv og samtidig en geometrisk formel/hologram som har lagt inni jorden.

Disse universene som ligger inni eventyrøya Senja er små miniunivers som tilhøree små raser av engler/småfolk/nisser/dverger,gnomer/kerubier/alver osv.

Vi ønsker dere alle velkommen fra jordens og universets hjerte. 

Sha kita polasa - akia kano. 
Kanalisert av  Mari Solei - Mari Ri Maki
Det indre kosmiske råd.  

Eventyrøya Senja

Før vi begynner vår reise om eventyrreisa på Senja vil vi ta der med på en reise inspirert av et vakkert dikt/sang (lys langs en fjord) som er skrevet av min tidligere norsklærer Helge Stangnes som er en av Senjas poeter via viseverden med dikt/poesi ol.

Jeg Mari Solei har selv bodd på Senja i 4 år og jeg har siden kaldt Senja fo Gulløya mi. Dette skulle vise seg å bli de rikeste og viktigste årene av mitt liv.

Lys langs en fjord (skrevet av dikteren Helge Stangnes)

Fjellets ÅND taler fra fjellan i nord

Vi ønsker deg velkommen inn i fjellets indre bolig bak slørene hvor slørene har holdt en indre viten for deg og alle mennesker.

Vi er høye, spisse og har mange forskjellige former som strekker seg opp mot himmelen. Vi holder portaler mellom himmel og jord slik du selv er portal.
Vi åpnes - du åpnes og slørene taes vekk mellom oss.

Vi bærer hellig geometri som i denne tid forløses fra Lyset i nord og eventyrlandet inni deg.

Vi har ventet lenge på å få møte deg fra tidens begynneles, hvor forbindelsen mellom oss og deg ble brutt av slørene mellom det indre og det ytre.

Vi bærer mange arkiv fra det indre Amenti i deg om som nå vil komme frem. Portalene vi bærer bærer en viten som du tidligere ikke har hatt tilgang til.

Fjellene på eventyrøya Senja har våket over den indre AMENTI i deg. Vi er her for deg og vil vekke deg fra den dypeste søvn - bak slørene du har lagt på deg langs din indre eventyrreise.

Skaperkodene til magien i deg ligger bak slørene til den nye jord/deg.

Vi fjellene i eventyrriket er sammensatt av mange forskjellige energier som er innordnet krystallverden og indre dimisjoner av forskjellige bevisstheter.
Vi har samarbeidet med mange i det fysiske og likeså i det ikke fysiske gjennom all tid. Noen av de vi har samarbeidet med i det indre er trollene, småfolket og nissene.

Samarbeidet har vært innordnet moder jord og alt levende i mikro og makro.
På en måte har vi vært innordnet skaperverkets ånd og magi gjennom alle dimesjoner.
Vi har vernet om den femenine skaperkraften som har vært skjult i deg.  

Ånden i oss er innretter den hellige ånd og bærer budskapet om den nye Lemuria og det hellige paradis som oppstår på nytt midt iblandt dere.

På en måte kan du se denne eventyrøya som et indre paradis i deg - et indre eventyr som ønsker å bli levende.
Dette er magiens indre oase av kjærlighetsprana som ligger å venter på deg om du vil.

Alt vil alltid være der  - ingenting har vært borte for deg . Men du har valgt en erfaring ved å være borte fra deg selv. 

Velkommen inn i din indre bolig - fjellets bolig.

Eventyrøya Senja.

Blir du med oss?

Nisser, dverger og troll

Er du klar for å møte nissene, trollene og alle forskjellige skapninger som du måtte ha valgt å ha kontakt med i ditt indre rike?
Nå er tiden der for at de kan være dine nøkler og koder videre for deg på reisen hjem om du ønsker det. 

Vi vil på denne reisen disse dagene bevege oss nærmere og nærmere denne indre verden i deg som vil tale til deg på den måten du ønsker det.
Gjennom ytre opplevelser vil Oddvar og Mari Solei bli guidet og la seg lede fra det indre riket ut fra gruppe bevisstheten til de som deltar og som er innordnet balanse og forening mellin himmel og jord i deg. 

Her kan det bli mange overraskelser på reisen disse dagene. Vi flyter med - det er vi blitt ganske så flinke på etterhvert føler vi. 

Velkommen til et indre møte med Senjatrollet.

Hvorfor skal vi til på Senja?

Vi flyter med energien og i utgangspunkt vet vi da aldri på forhånd hvor vi blir guidet. Men noen steder er bestemt. 
 
1. Kongeportalen  i Breitind skal åpnes for den nye kjærlighetsjord. 
Her vil fjellets ånd kommunisere med oss fra Devarikene i den indre jord. 
 
2. Vi skal også til Lysportalen i Ersfjord stranden hvor Metatrons kube skal innordnes ny geometri og den nye jord. 
Det er Metatron som holder energien i lysporten på Senja. 
 
3.Vi skal til Hamn hvor vi skal mørte kong Neptun og prate med hav devaene. 
 
4. Vi skal besøke trollmor og trollfar og høre hva de har og si. 
 
5. Vi skal snakke med fjellene, steiner, havet osv. 
 
6. Vi skal bli ledet inn i den indre amenti og ta plass i ditte indre akarsha arkiv og celleminne slik at du kan få huske deg selv. 
 
Ovenfor har vi kun ramset opp noen få punkter. Ut over dette er vi åpen og blir guidet underveis. 
Vi har gledet oss lenge til denne eventyrreisen og håper at mange vil bli med oss.
 
Disse dagene vil åpne opp for opplevelser gjennom indre og ytre bilder, vidoer og sendinger fra ulike plasser som du kan puste deg inn på i deg selv.   

Påmelding, pris, sendinger mm.

Dato for eventyrreisen: 
04 og 05 august.  Utsatt til 10 og 11. september 
Det kan og bli sendinger før og etter disse datoer om det blir viktig for gruppen. 

Pris:
Kr 1500.- 

Påmelding:
oddvar@inner.no
S
å snart dere er påmeldt, melder vi dere inn i egen FB gruppe. 

Påmeldingsfrist:
02 august. Ny frist er 8. september.  

Innbetaling:
til konto 1214.44.56570. 

Sendinger
Det er etablert en egen gruppe på FB der vi allerede har lagt ut informasjon, der vi legger ut eventuell oppdateringer før selve energireisen og der vi gjennomfører sendinger fra under selve energireisen.