Livets nøkkel

Livets nøkkel er en hel/sammensatt energinøkkel som er kommet til jorden. Her ligger skapernøkkelen – healing nøkkelen – forløsningsnøkkelen og utviklingsnøkkelen. Denne bevissthet forløser hele vår historie i mikro og makro.

Vi er alle Guder og Gudinner og har alle på hver vår måte vært med å forløst dette hologrammet fra dualitet som ligger i denne nøkkelen.

LIVETS NØKKER ER HER (GUDENØKKELEN) 
Livets nøkkel ligger inni oss alle.  Denne bevissthet har vi alle med oss til jorden. Vi kan nå åpne opp for Livets nøkkel inni oss alle. 

”Livets nøkkel” består av mange koder og nøkler som låser deg opp på alle nivå og frekvenser.  Denne Gudenøkkelen innehar alle de genetiske kodene og skaperenergien til alt liv på alle plan og i alle frekvenser.

Dette er en utvidet bevissthet i forhold til skapelsen og vår eksistens.
Det vil si :

  • Forløsning I forhold til å leve i en begrenset virkelighet ( dualitet).
  • Forløsning av alle de arvegenetiske bindinger i alle ledd. Også arketypsike og sjelsmessige bindinger.

Vi går nå inn i en ny bevissthet – en hel energi uten begrensninger. Dette har aldri skjedd før. Vi har aldri hatt mulighet til å forløse kroppene våre helt pga. at vår separasjon ikke var forløst.

Dette er en prosess hele menneskeheten deltar i på ulike måter. Mange redskap er kanalisert inn til oss som hjelp for kroppene våre.

Livets nøkkel går opp til de høyeste vibrasjoner av lys og kjærlighet og som og rører ved de dypeste røtter i deg.

Dette er en alkymistisk energinøkkel som gjør det lettere for deg som menneske å hjelpe deg selv. Når dine genetiske energilinjer blir forløst vil dette ha innvirkning på den fysiske kroppen vår og likeså arveliggende sykdommer som kan ligge latent i  forskjellige familier.

Med å forløse deg selv vil du dermed være med å forløse dine barn, familie osv.

Lykke til!
Lys og kjærlighet Mari Solei

Moder jord taler om Livets nøkkel til oss.

Jeg er kommet til deg i denne dag med Livets nøkkel for å omfavne deg fra din indre bolig – den indre bevissthet i moder jord.

Jeg er en kraft som holder den feminine aspekt av skapelsen. Jeg vil komme til deg I denne dag å fortelle deg at du er denne kraft og at du er velkommen inn I dette indre hellige rom.

Jeg bærer Livets nøkkel i mitt hjerte og har holdt denne energi slik jeg har holdt alt levende for deg i min tjeneste.  

Jeg har ventet lenge på deg. Mange slør måtte bort før vi kunne møtes, men alt har vært bestemt.

Vi er alle ett og din feminine kraft er din. Jeg har lenge ventet på å møte deg og forene meg med deg på alle nivå, slik alt var bestemt fra Guddommen.

Jeg ønsker å bli synlig gjennom deg slik at du kan omfavne alle deler av deg og din egen kjærlighet i deg.

Jeg er din moderkraft og har gitt deg næring gjennom millioner av år mens du har vandret og erfart deg selv på utsiden av alt som er.

Jeg kommer fra den indre jord som ble skapt først.

Mange kaller meg moder jord – noen kaller meg GaIa – jeg har mange navn.  

Jeg er en bevissthet som kommer frem bakenfor alt og synliggjør meg I denne tid for deg gjennom Livets nøkkel som innehar all min kjærlighetsgeometri fra skapelsen av alt som er. Jeg kommer med min helbredelse til deg på alle plan. Du er selv denne nøkkel og du er selv bærer av alt inni deg. Pust meg inn i ditt hjerte.

Jeg kommer frem gjennom dere alle på ulike måter.

I dag kom min bevissthet gjennom Mari Solei til dere og jeg ber henne om å videreføre denne bevissthet inn til deg.

Moder GaIa
Kanalisert v/Mari Solei 

Kanalisering fra Rigmor Winter om Livets nøkkel

Livets nøkkel. Er over oss, under oss, over alt.

Alt vi vil ha, har vi.

Livets nøkkel er det sanne språk, våre forfedres opprinnelse og våre barns fremtid i alle ulike dimensjoner av våre sjels biter, tankefelt og bevissthet.

Det er helhet nå.

Det satses klart på å hedre og hente ned energier til dere for å fremskynde prosessene med å få frem det nye verdensbildet.

Hast i et kast av et nytt sekund av væren. Ta det som det kommer, som et dyrebart sekund. Alt varer bare et sekund i den tiden dere lever i nå, men vil føles som en evighet.

Tross begrensninger i "den generelle folks" bevissthetsoppfatning, skal energier komme ned og går dit de skal.

 

Livets nøkkel er både en kode og en energi.

Kiriaki inneholder kjernen (livets frø), livs energien - mens livets nøkkel ekspanderer kjerneenergien i hver enkel menneskesjel.

Santa Coora er tegnets vokter. Sana Coora har at.

Livets nøkkel er det sanne språk og kan ikke eksistere i annet enn nåtid.

Kjerneenergien til hver enkelt sjel kan nå hentes ned og brukes i arbeidet med å få livets nøkkel ut på "landeveien" og "opp og gå" og verdensbildet vil forandres radikalt.

Bruk tid i naturen og se etter tegn etter/for fremtiden.

Sløret svekkes gradvis nå.

Bruk tid til å se det indre univers.

Det drømte språk, alle fødselskanalene for den sanne viljes forløsning.

De tusenenes drømmers språk, vil snart bli til en drøm.

Andromeda er her for å gi oss et innblikk i fartsretningen.

Det er nå det akselerer i et kraftig tempo.

De våker og beskytter oss for stråling.

Vi trenger ikke bekymre oss.

Andromeda har Livets nøkkel i sine skip, som en reserveløsning om det skulle gå galt også denne gang.
De har en kopi av Livets Spire, et frø fra det uendelige og av opprinnelsen.

Tegn dine drømmer.

Tegn ditt språk.

Livets nøkkel kan kanaliseres direkte, da det er alt.

Hav devaene bærer skinnet i nøkkelen, i energien sin.

De stjerne steiner som finnes på vår planet, vil ekspandere og utvikle røtter og vokse opp som tre i grønne grotter. Livets nøkkel har talt.

Alt er vel.

Alt er gull.