Arnøyportalene

HJERTEPORTEN I NORD  

Arnøya  (2006)

Åpning av moder jords hjerte 

 

Kjære menneskebarn av jorden

Det er en jubel det er en sang i alle univers for dere som valgte å gå - valgte å forløse .

Vi hilser dere fra Den store sol – Sentralsolen og de 12 solarplanene . - Stjerneriket – Engleriket – Astharkomandoen og dens flåte av oppstegne Mestere ved LORD SANANDA (JESUS)

Det er vår glede i denne stund å være sammens med dere. Dere er utsendte stråler av lys og kjærlighet som var sendt fra tidenes morgen – dere er av de første og gjøres klar til å bli de siste.

Deres lys skinner i denne stund ut over by og land – dere skinner som juveler og krystaller i deres energifelt. Ikke bare i deres virkelighet men også i vår – i alle virkeligheter og univers i skapelsen både i det indre så vel som det ytre.

Velkommen – kjære dere – vi elsker dere – for alt det dere er - på alle plan.

Dere var sendt – dere valgte å stige ned denne gang for å forløse dere selv og deres planet.
For i det dere forløses – forløses alt rundt dere i denne tid .
Igjennom deres hjerter skal alt smelte sammen – himmel og jord skal forenes gjennom hver enkelt av dere.

For i deres hjerter bærer dere sannheten som skinnende krystaller om dere selv og hvilken fantastiske lysfrø dere er.  Dere blir formet som juveler hver enkelt av dere i det dere skaper dere tilbake til utgangspunktet slik det er og var ment.
Gjennom illusjonens lære valgte dere å møte deres egen dualitet for å bli sterk til å stå i mørket med deres eget lys.
Som Mestere over illusjonens lidelse vil dere være medskapere av den nye jord – den som deres Far har fortalt om i tidligere tider.

”Kjære menneskebarn ”- dere viste alle i deres hjerter at når tiden er der – når tiden var inne skulle alt forløses.

Gammel kunnskap skal få se et nytt lys gjennom deres hjerter og gjennom deres energifelt og likeledes gjennom deres pust og stemme.
Dere er gamle profeter – apostler – engler og lysvesen som er steget ned. Som ØRNEN er dere i deres energi og MODER OG FADERØRN hilser dere. Moder og Fader ørn er deres høyere del og sitter på tronen sammen med DERES FAR i samarbeid for den tjeneste som skjer på deres jordiske plan .

De er deres beskyttere i deres tjeneste på ulike måter og plan.

Over lengere tid har det vært aktivert energier på forskjellige steder på moder jord.
På forskjellige måter blir dere alle aktivert tilbake til opprinnelsen av deres eksistens av energi, som er en forening av Kristus i dere selv.
Dere har alle forskjellige tjenestebiter i forhold til dere selv og andre og dere blir i denne tid koblet sammen med deres egen sjels potensiale.
Dette energiarbeidet som nu er begynt er nu begynnelsen til den nye tidsalders.
Det vil skje store energimessig forandringer rundt dere og i dere. Når hjertechakraet til deres Moder nu er åpnet mot polene vil polstrømmen også bli påvirket av dette og dere vil se at energistrømningen over de nordiske land vil bli ennå kraftigere etter hvert. Dette vil også virke inn på klima og naturen rundt dere og dere vil se store globale forandringer etter hvert.

Moder jords hjerte jubler i sang og glede i form av bevegelse.  Dette indre lys kalt Lyset i Nord vil på nytt fylle universet i sprakende lys som et fyrverkeri i farveglede som omfavner alt med sin viten så stor så stor.

Kjære dere. I Nordlyset kjære ligger alt skjult – dette er det indre lys – som kalles Nordlys.

Ennå aner dere og skjønner lite rundt dere, men flere og flere åpner opp og tar plass i sitt indre kosmos – sitt indre hjerte – kjerne.
Vi herfra engleriket og solarplanet sprer lys og kjærlighet rundt dere og fyller dere med farve glitrende krystall energier som dere kan sanse rundt dere som en glorie i alle regnbuens farver. Dette er det indre lys – kalt Nordlys.

I deres nærvær vil det skje healing på alle plan – gjennom deres pust og gjennom deres aura.

Ingenting er adskilt for dere – det er dere selv som har adskilt dere selv. Som barn skal dere på nytt oppstå i det sanne lys.
Mange av dere vil i denne tid oppleve dansende energier gjennom deres tredje øye – vit da kjære dere at det er vi som er nær dere og sender vårt lys inn til dere . Vårt lys som også er deres – kjære barn.
Dere er bærer av koder i deres hjernestruktur med dere til moder jord denne gang . Disse kodene dere er bærer av, finnes også i det indre som i det ytre univers. Se det slik at en sammenkobling skjer gjennom dere kjære barn – gjennom deres fysiske kropper - gjennom deres hjertesenter når dere er tilstede for dere selv i kjærlighet skjer det en fullbyrdes av energier – maskulin og feminin energi.

Jord og himmel forenes gjennom deres hjerter.

Moder Jord synger en sang til dere i denne tid SANTA KORA TUVER AV UNITY og Fader himmel svarer SA ERA TU VER AV UNITY. 
Og menneskene svarer: Jeg vet en deilig have hvor ROSER står i flor – den skapte GUD til gave for alle barn på jord.

En glede forplanter seg til alle univers i skapelsen og til alt levende. Vi takker dere alle kjære for dette store steg av utvikling.

Denne portalen er sterkt påvirket av Nordlyset og kraften fra polområdene vil påvirke denne portalen som flo og fjære. Vær gang det er flo vil porten være åpen mellom himmel og jord - det indre og det ytre og det vil være letter for dere i denne tid å koble dere på energimessig. MODER og FADER ØRN er beskytter over denne portal.

Ta kontakt med mor og far ØRN for videre kunnskap som ligger gjemt og skjult på denne plass. Dere er mange som vil delta i formidling av kunnskap og informasjon ut til menneskeheten.

I Ørnenes Rike dere vil se en sannhet som vil nå frem fra den som værner den. Ørnene er de gamle av dage - de vise profeter og apostler som er vendt tilbake og gjemt på alt til den rette tid da alt skal forløses.

De er nære dere alle og deres samarbeidspartnere på et høyere plan. De kommer fra ulike steder i universet – vi kan nevne Playadene – Sirius - Andromeda – Venus og flere stjernegalakser rundt dere langt borte fra Moder Jord. Mange av disse galaksene inneholder rene kjærlighets energier.

Dere har selv vært reisende på denne måten, men er nu denne gang inkarnert på moder jord i deres tjeneste. Deres celler er bærer av Ørnens syn og gamle hukommelse som nu i denne tid vekkes opp

Gjennom deres hjerter i betingelsesløs kjærlighet og ydmykhet. Atter en gang fylles dere med lys og kjærlighet fra deres kosmiske rike - fra deres ”FAR” som velsigner dere alle og berører deres hjerter gjennom deres føleser til en hver tid.
Fra deres virkelighet vil dere se den nye jord ta plass som dere alle er medskaper av. Hver enkelt av dere har en viktig plass i tiden fremover – dere vil se – se kjære dere.
Vær tålmodig – vær tålmodig og i samklang med dere selv til en hver tid. For tiden er nær – vær klar i deres hjerter.
Be om den hjelp dere trenger og vi vil støtte dere alle på best mulig måte.
Bær deres viten som frø fra deres hjerter ut til menneskene og la dere fly lik ørnen på deres vinger.
 

Se ut over havet – kjære dere. Havgudene er klar til å formidle sin sannhet om fisken og livet i havet.

Se Devariket med alle naturåndene – huldra og nøkken og naturguden Pan som er styrer over dette riket.

Se Steinfolket hvor de ruver av kraft, mineraler og edelsteiner. Se hvordan de alltid har opplyst det indre så vel som det ytre univers.

Se Fuglefolket som flyr høyt som ørnen og har oversikt over all skapelse – som er bindeleddet mellom himmel og jord med sin energi – som alltid har holdt balansen mellom lys og mørke – himmel og jord - det indre og det ytre.

Se Bakterieriket med dens skapende kraft av healing og oppbygging av nye celler og strukturer.

 

All ubalanse skal synliggjøres på ulike måter i denne tid av de av dere som har sagt seg villig til dette før dere steg ned denne gangen.

Hver blomst skal slukke sin tørste gjennom deres kjærlighet og lys - hvert strå skal bevege seg som syngende rytmer fra tonene fra deres egen pust som er som vinden og er GUDS pust.

Igjen skal menneskene elske hverandre gjennom sine hjerter som utstråler healing og kjærlighet til alt levende skaperverk.

Kjære dere - alt har begynt – den nye tidsalder lære holder nu på å ta plass i dere alle og fra dere alle vil alt strømme ut til menneskene i form av jubel og sang og velsignelse på alle plan.

 

Vi elsker dere alle og løfter dere i kjærlighet gjennom KRISTUS LYSET fra ”FADEREN – SØNNEN og DEN HELLIGE ÅND.

Vi takker dere alle fra oss fra det store LYSET 

 

Namaste!
Lysets budbringer: Mari Solei.

Månekraften på Arnøya

Åpningen av månekraften Arnøya ( 2007)

 Fra Moder og Fader ØRN.

 

En gråt vi ser i ditt hjerte – kjære det du sanser er vår gråt – moder jords gråt .

Når denne kraft kom til deg på stranden – var vi hos deg.

Vi snakket gjennom deg – en sang – en takkesang kom til deg. Det var slik du sanset oss kjære – selv om energiene rundt deg var av en mye større helhet enn du såg.

Du opplevde det universelle språk og sang i ditt hjerte.

Ditt hjerte var vendt ut mot havet og bølgene – alt levende i skaperverket i dette øyeblikk Denne kraft er dynamisk og fremelsker alt rundt dere. Den synliggjøre seg gjennom mennesker på mange forskjellige måter. Gjennom lys og mørke. Slik er den alkymistiske kraft. En magikers balanse er en balanse mellom lys og mørke . Denne dynamiske kraften er bindeleddet mellom polene og pol strømmen. Dere bærer kunnskap om denne energi fra begge sider – mørke og lyset . Dere har brukt denne viten til magi( også sort magi ) på mange forskjellige måter og det er denne energi som også skal forløse og forvanltes tilbake til kjærlighet blant dere.

Det er denne energi som er årsaken til all skapelse – all balanse mellom himmel og jord – mellom universets rytmer – mellom flo og fjære. Derfor sier moder ørn at når det er flo er dere i deres sentrum av skapelse – det samme er dere med fullmåne.

Ved fjære er dere lengst fra deres sentrum og lengst borte kilden Gud i dere.

Denne energi er sentrum for all skapelse og styrer alt levende i universet – planeter – galakser og stjerner. I denne tid er det gitt moder jord denne kraft for at deres moder og menneskene skal forvalte denne viten og denne kraft i forhold til skapelse av Den Nye Jord blant dere. Det er dere som skal lære å forvalte denne dynamiske energien for den nye jord. Derfor er det også viktig at dere forvandler denne energi gjennom kjærlighet  og lys. med deres viten om lys og kjærlighet.

I denne kraft var skapelsens fire vinder som er de stor ånder som taler i denne tid og blåser over jorden akse.

De fire ånder er hos dere å renser dere og blåser bort deres skrik og deres smerter i deres celleminne.

Fader og Moder ørn takker deg for ditt kors du tok opp på stranden den kvelden

for uten dette kors ville menneskene rundt deg vandret i blinde og mørke. Dette var Nordkorset. I Nordkorset sitter flammenes nordkors som er en energi som brenner opp alt som ikke hører lyset til . Med dette hellige kors var det gitt deg en gave under stjernene.  En indre innsikt – en stor visdom var gitt deg. Som bindeleddet mellom lys og mørket – det indre og det ytre. Slik vil kjærlige vibrasjoner fra Guddommen fylles inn i dine cellene i din kropp og inn i moder jord . Vi har gitt deg beskjed om å tale - vise vei - kjære Mari Solei .

Dette kors har et navn . Den Hellige Flamme i mørket . Det er det samme som Nord korset . Din oppgave var å aktivere Polarstjernen og ta opp Nordkorset fra polene – kjære 

Du skjønner lite ennå omkring deg i forhold til ditt virke – men alt har måttet vært slik. Du måtte gå som et barn for å forløse deg selv .Dette korset er omkranset av Den Hellige Ånd, kjære . Hev ditt kors og hold din rygg rett for din rygg vil aldri bøye seg som før kjære i lidelsen. Som Babylons Torn vil dere alle stå etter hvert.

Jo sterkere dere står i lyset jo sterkere blir dere prøvet på deres kraft og sjelsevne.

Det er viktig at energiene vendes ut fra hjerteporten og pulseres ut slik det er ment ..

Dere er alle veivisere som gjøres klare til å bære lyset og deres eget kors fra denne plass . Dette ble vist deg i det du tok opp ditt kors på stranden . Bruk deres viten kjære som om dere lærer ett barn å gå. Hvordan vil dere lære dette barn hva kjærlighet er og verdi er . Dere har nok erfaringer i illusjonens mørke til å vite dette – mine utsendte. Mangen av dere har stor kunnskap om dette gjennom jordisk virke på mange plan.

Bær Flammenes Nordlyskors kjære mellom deg og dine søstere og brødre inntil alt er på plass for dere alle . Dette kors er delt opp i mange deler. Stammen av dette kors er Santa koora som og er den hellige gral. Denne energi skal fødes inn på Den Nye Jord. Derfor er det viktig at den fødes ut fra de riktige hender.

Moder ØRN hilser dere alle og velsigner dere. Vi kranser havet og fjellene over denne portal. En kamp vi ser er i gang. La kampen være fra lyset i deres hjerter denne gang. Gi ikke næring til illusjonens spill – mine kjære. Hjelp menneskene hjem i sine hjerter gjennom denne gaven av alkymi som dere bærer ut fra denne plass. Alkymi er balanse mellom lys og mørket. Det er dette mine kjære dere trenes opp til . Du kjære er bærer av lyssverdet – Gullsverdet i din ryggrad som en høyere gave du er tilegnet i tidligere tider i forhold til å mestre denne energi. Derfor står du som en kriger ved siden av denne gang. Din rustning tar plass i denne tid når du velger å snakke ut fra ditt hjerte. Når dere nu er gitt denne gave anbefaler vi dere å bruke deres sjelsevne sterkere enn noensinne. For det vil være nødvendig.

Stans opp føl og lytt innover i dere selv for dere blir gjort sterke gjennom prøvelser i denne tid – slik dine søstere og brødre blir og likeså du selv. Stol på dere selv kjære dere. Til deg vil vi si ” Stol på de ord som kommer til deg og bring de videre til menneskene for det er dette som vil bli ditt arbeid fremover i denne tid. Husk at alle i universet vil eie denne gave – denne energi.

Men ” Gud i dere har lønn til hver enkelt av dere i sitt lønnkammer .”

 

Gå inn i deres Tempel og tjen deres eget alter og lær alle mennesker å finne ly i stormen Lær de å være gartnere i sin egen hage og forvalte sin rikdom .

Forvandle Deres energi riktig denne gang og la ikke denne energi bli såkorn som spises ved den griskes bord .

Spis av fruktene som er servert dere

Bygg deres tempel – bygg deres tempel for fattig og rik – trell og lærling – søstere og brødre . Bruk den visdommen dere er gitt .

La vindens ånder rense dere og la vindens ånd blåse bort alt som ikke gagner lyset i denne tid. La bølgene på stranden skylle gjennom deres følelser og knel ved deres indre tempel i deres hjerter.

Skap kjære dere i kjærlighetens navn – mirakler som omkranser menneskenes indre kjerne og fyll deres viten med den visdom dere hadde med dere da dere dro .

Denne energi skal fødes mellom dere lysarbeidere. Kampen vil bære frukter ut mot menneskene. Du vil stå skammens med dine søstere og brødre i denne kampen både fra et jordisk plan og et universelt plan. Din energi har alt tatt plass slik du allerede har sett . Mange andre lysarbeidere har også tatt plass.

Velsign alt som allerede er skapt og hjelp menneskene til å forankre og forvandle denne energi de har fått i gave. Mange har ikke viten i forhold til sin egen energi og verdi og vil trenge veiledning av dere. 

Bygg et lystempel og så frøene med kjærlighet utefra deres hender og utefra deres hjerter inn i moder jords celler.

Stå side om side denne gang å før lyset ut på jorden. Den alkymistiske energi skal vise dere vei – følg deres hjerter . Fyll deres eget tempel av kjærlighet – gjør dere klare – stå i dere selv ved havet – ved fjellene – ved markene – ved byene – ved landene. Dere er klipper som vil stå for menneskene rundt dere i mørket.

Du har før kjære fått Det Syvende Segl i dine hender som har med denne kraften og den sanne lære å gjøre. Denne kraft var og gitt deg som et segl i tidligere tider i denne pyramiden i Egypt – der du var. Den gang var det mange som ville eie denne kraft og bruke den i egoets og illusjonens tjeneste. Dette er erfaring biter dere alle har med dere og i deres celle.

Dette er siste rest av Dødehavs rullene som er blitt bevart til denne tid – til Den Nye Jord. I det du sa deg villig til å lysveve og heve energien i diss rullene ble de usynlig for menneskene. Disse er energimessig vevet tilbake og ligger i krystallenergien i nord.

Kjære dere – pust inn energiene fra disse krystallene slik at kraften bak skapelsen fire ånder kan ta plass. Da vil den energi som gagner Den Nye Jord ta plass.

Vi elsker dere – kjære .

Elsk dere selv og takk dere selv i denne stund i denne tid. Se deres egen verdi slik vi ser dere. Gi hverandre mot og styrke og vær hos hverandre for det vil komme en tid hvor dere vil trenge hverandre mer enn tidligere.

Hvit at vi er hos dere og med dere.

Vi elsker dere.

Dere er lys – dere er kjærlighet.

 

Vi hilser dere!

ADNOY ! ADNOY !

 

Fader Ørn – Moder Ørn – Moder Jord ( Gaya ) med Naturguden Pan og Devariket – Lord Sananda og engleriket .