Nordlysportalen 1999

Nordlys portalene skal åpnes.

 

 

Kjære dere. 

Vi er kallet fra kilden til å dele info om 3 portaler som skal åpnes i denne tid. Den første portalen er den høyere bevissthetsportalen. 

Mye har skjedd hvor vi mennesker kan åpne opp for høyere og høyere bevissthet. 

Store bevissthets portaler som ligger over nord som skal åpnes og ekspandere utover jorden fra nord. 

Denne portalen har med Nordlyset som slynger ut lyspartikler og stjernestøv som expandere i alle himmelretninger. Dette påvirker oss alle på alle måter.
De av dere som ønsker å åpne opp denne porten i dere selv vil også være med å åpne opp lyskoder og hellig geometri som vil påvirke jordens energifelt/aura og likeså den menneskelige bevissthet. Dette vil også gjøre at du som sjel vil ha lettere for å integrere disse høyere energier som lastes ned til oss. 

Det å hjelpe andre mennesker i denne tid til å våkne gjennom å vekke deg selv er et sterkt lysarbeid i denne tid som er innrettet oss sjeler. 

Porten er sammensatt av mange forskjellige stjernebiter.  Det vises rubinkraft, krystallenergier, diamantenergier, lyslinjer, koder og hellig geometri ol.
Kilden viser oss at det er mulighet å åpne opp for bevissthetsnivå helt opp til 22 dimisjon. Dette er stort. Atter en gang gir universet oss det største først. 

PORTAL1. DEN HØYERE BEVISSTHETSMENNESKE.

Bevissthetsportalen gir deg mulighet til å åpne opp for mye høyere bevissthet slik at du kan oppnå større innsikt og forståelse av deg selv som sjel og likeså universet. Dette vil også innrette deg mer for din sjeloppgave i dete liv . Hvorfor er du her?

Dette vil også gjøre at du vil få mulighet til å åpne dine høyere stamceller for den nye deg og den nye kjærlighetsjord i deg.  Likeså åpne dine fysiske stamceller. Det lille barnet i deg vekkes på alle plan og vil hjem . 

Dette vil selvfølgelig akselere den fysiske kroppens celleminne kraftig. Derfor blir vi også bedt om å åpne opp for lyspust opp til 22 dim. Dette gjelder den fysiske kroppen celleminne og likeså de indre organer - spesielt lungene- Dette for å kunne ekspandere lyset mer og mot den høyere bevissthet. 

PORTAL 2. DEN HØYERE BEVISSTHETS KROPPEN

Dette skjer gjennom en høyere aktivering av kroppens celleminne og organer gjennom en lyspustaktivering opp til 22 dim. Det er anbefalt å hjelpe den fysiske kroppen gjennom å øke lysinnstrømningen i kroppens organer, muskler,  ja alt levende. 

Den høyere bevissthetskroppen handler om den nye kroppen din som skal bli innrettet det nye menneske deg. Dette krever at pusten din aksellere sterker for ellers kan det bli sterkt for flere organer i kroppen.
Guds viljekraft som har med luft elementet santacoora skal aksellere innover og opp/ned. Dette gjør at du får en større forankring av din nye åndskropp og lyskroppmakaba. Den fysiske kroppen din trenger å forstå at du skal videre og opp i en høyere bevissthet.


PORTAL 3. SAMMENSMELTNING MELLOM HIMMEL OG JORD.  

Denne portalen er viktig og har med forening mellom den høyere energikropper og den fysiske kroppen din. Uten denne foreningen kan det være vanskelig å komme helt tilstede og likeså forankre din rene kjærlighetsståle i deg. Det kan sees som om den fysiske kroppen mange ganger har vanskelig med å ta imot de høyere deler av menneske.
Ja, vi har reist langt og kroppens bevissthet er innordnet over og regler over tusenvis av år så det er kanskje ikke så rart. 

For å støtte deg selv i din egen prosess gir det mulighet til hver enkelt av oss å innrette oss det som er den høyeste plan for våre sjeler. Vi har mye hjelp med oss i denne tid som bistår oss på mange plan men det er vi selv som må ønske det eller si ja for å få hjelp. Det er mange lag av bevissthet som skal integreres. Alle grunnenergier som vi har vært en del av i det fysiske har en stor betydning. Det blir forklart oss at disse grunnenergien vil også øke i bevissthet og tjene deg på et høyere plan når du velger det. 

Portalen mellom himmel og jord er påvirket av av mange av de åndelige høye byggesteiner som vi vil komme til å møte i den nye jords bevissthetskropp. 

Jesus sa en gang i Thomasevangeliet. NÅR MENNESKE ER HERKER OVER KROPPEN SIN - ER MENNESKE HERKER I VERDEN.  


Velkommen til deg vakre sjel 

Namaste!

Mari Solei og Oddvar.

oddvar@inner.no - lysbroen.nord@gmail.com

Tlf:94111188/48260933

 

De store bevissthetsportene åpnes fra LYSET I NORD

Den hvite by – den nye jord trer frem.  

 

Fra den grunnleggende krystallenergien ble alt skapt, formet og lastet inn i jordens energifelt.

Diamantenergiens edelstener ble født og skapt og aktiverte ytterlige krystallene i jorden.

Himmel og jord ble forent for å skape skaperverkets hovedstøtte.

Templer som svære lyssøyler tok plass, og alt var fullbrakt.

Nøkkelen (Livets nøkkel) – opprettelseskoden – ble gjemt og bevart i Edens hage.

Fjellåndene beskyttet denne koden innenfor rammen av den gylne energien i grotter og klipper av gullenergi.

Stenene som omringet det hellige stedet utenfor den hvite by bærer den dypeste og reneste manifestasjon av livskraften på jorden.

Disse energiene holder seg innenfor jordens energifelt til riktig tid.

Energien ventet på det riktige øyeblikk skulle komme.

Ingen i himmel eller på jorden kunne heve ut energien før alt var fullført. Denne urkraften var det selve jorden ble skapt av.

Fra de dypeste fordypninger i livets og evighetens vev ble alt skapt.

Dette er evighetens spiral.

Det finnes et land hinsides evigheten som nå skal forløses og den hellige hvite by skal gjenfødes.

Fra jordens evige puls og pust ble lystempler av evighetens vev skapt.  Fra krystallfeene ble hvert trinn/dimisjon vevd inn over jordens akse og hvor livets pust ble pustet inn av de store hellige Guds ånder fra den første skapelse.

Kongeriket til The Great Eagels (ørnene) var den første skapelse. Der de signerte for oppgaven som beskyttere av the great spirit from north (den store Spirit fra Nord).

Jorden ble den vakreste juvel i Guds skapelse. Alt ble født.

Jordens energi begynte å formere seg i mikro og makro. Solens glødende energi skapte solnettene hvor oppgaven var å se geometriens former og skapelsens hovedtoner til den hvite byen i nord hvor alt var skapt.

Slik fløt lyset ut fra nord ut over hele jorden.  Solskivene/solgitrene var innhyllet med hellige geometriske former og skapende hovedtoner.

Solkorset var satt for å beskytte landet i nord.  Lyset i nord ble født gjennom alle lag av krystaller fra jordens indre og formlene ble brukt til å skape jordens ytre.

Lyset fra nord strålte ut fra nord og skapte alle hellige fjell på jorden som ble fylt av det samme og som holder den samme energifrekvens. 

Slik skulle alt våkne samtidig og kroppene var formet og bar alt dette - hvor oppvåkningskodene var i våre kropper.

Derfor sier Sananda i dag. Når dere er herskere over deres kropper er dere herskere over jordens og dens hemmeligheter som er bevart inn til denne tid.

Alt er nå låst opp av de fire ånder(four spirits), fire elementer(four elements og  de fire ørnemestre (four Eagel Masters) som ruver over himmel og jord med sin væren. For slik skulle alt vende tilbake og menneskene skulle få et nytt land og en ny by som skulle være kledd av det opprinnelige fra GUDS HAGE.

BLOMSTENE VIL SPIRE OG LANDET VIL KOMME FREM BAK JORDENS HELLIGE FJELL SOM HAR HOLDT ALT SAMLET I MIKRO OG MAKRO.  

FJELLÅNDENE OG FJELLFOLKET RAVER HØYT SAMMEN MED FUGLEFOLKET OVER JORDENS HELLIGE BYGGESTEINER.

Det hellige fjellet Saana stråler opp mot himmelen. Ved foten sees stilken til den røde rose og den nye jords navlestreng og på toppen vises den hvite rose som strekker seg opp mot kilden. Over skinner lyset fra nord over landet i nord og ut over jorden.

Krystallenergien har inntatt sin plass og Krystallhjertet stråler nå ut fra denne plass og fylles med sløret fra diamantenergien grunnstoff.

Krystallhjertet bar kodene til skapelsens grunnstoff og den maskuline energi.

Den feminine energi ble skapt fra denne grunnsteinen.

Mann og kvinne vil vandre side om side på den nye jorden i hellig skapelse slik det var ment. De magiske nøklene og kodene returneres til sin plass.  

Magiens nøkkel SANTACOORA er på plass.

Sykdommer og frykt er låst opp og alle de 13 grunnsteinene som har lagt inn i mikro og makro er ferdig erfart og brakt tilbake til den hellige by.

Fredens tempel og kjærlighetens tempel er på plass.

Den Hellige by er oppstått. Den hvite by er født fra skyggelandet Trøndelag og ført tilbake til bevissthetsportalen i nord som åpnes. Himmel og jord forenes og samskapelse skjer på nytt i mikro og makro.

Alrunen danser i Appiene bak nordlyset og det blå landet er skapt – HIMMELBLÅ JORDEN

 

ADNOY – ADNOY

Namaste!

Lysets budbringer Mari Solei