LIGHT AND LOVE TRANSFORMATION OF BODY MIND

ENGLEARBEIDET

I 1986 ble det åpnet opp en stor bevissthet inn til oss mennesker fra engleriket. Den gangen var det første side av en stor tykk bok som ble gitt oss mennesker som hjelp i overgangen til en høyere bevissthet.

Denne tjenesten handlet om våre fysiske kropper, oppstigning/nedstigning, vårt indre akasha, DNA, mønster, energikropper osv. Denne bevissthet lå i vår fremtidslinje, men begynte da å kanaliseres inn på jorden.
Hensiktet var at englene ønsket et samarbeid i samskapelse med hver enkelt sjel.  Dette gjennom å knytte seg inn i våre kollektive mønstre som menneskehet, og som derigjennom som ville være med å heve jordens og menneskehetens bevissthet. 

Dette mønster lå i sjeluniverset og berørte oss alle - også engleriket. Vi vet at vi har hatt mye hjelp med oss gjennom våre jordiske inkarnasjoner hvor engleriket har vært en del av våre guider og hjelpere.

Nå er alt ferdig erfart og alt skal tilbakeføres til ONE og innkluderes i oss alle.  Alt vil da omformes i lys og kjærlighet.
Dette vil forløse 52 ledd bakover i vår energilinje/arketypiske mønster.  Det vil dermed også ha stor betydning for våre nærmeste og vil berøre våre barn, mor og far, besteforeldre, oldeforeldre osv. bakover.

Light and love transformation of body mind er et ledd i denne høyere plan som nå er kanaliseres inn til oss på jorden. Disse behandlingene handler om det indre barn i oss alle som skal forløses ut fra dualitet.
Mønstrene i vårt DNA er koblet til jordens lysnett og likeså kroppens DNA. Dette er også det arvegenetiske mønster. 

MIN REISE.
I 1996 reiste jeg til Virginia i USA for å aktiveres inn i englearbeidet. Jeg var med i en av de første gruppene som gikk inn i dette arbeidet.

Undervisningen foregikk i delstaten Maryland hvor jeg mottok info om våre arketypiske mønster og våre fysiske kropper/DNA. 

Samtidig gikk jeg selv gjennom oppgradering av min fysiske kropp gjennom kraftfulle DNA aktiveringer. Alt skjedde gjennom LYSPUST.

Undervisningen varte i 1. mnd hvor mye av undervisningen var teori, men også praktiske øvelser.

Vi ble tester gjennom mennesker som var klarsynt og som leste kroppsspråk. Før vi ble studenter gikk vi gjennom et forkurs hvor vi ble nøkkeltestet i forhold til vår egen historie i dette liv. Dette gikk sterkt ut på hvilken fokus vi hadde hatt for å forløse oss selv ut av drama og situasjoner som var skapt.

Den gang var vi 3 her i landet som kom tilbake med dette englearbeidet. Jeg var den gang alene i Tromsø i dette arbeidet. Den gang jobbet jeg på kreftavdelingen ved UNN hvor jeg kom i kontakt med kreftforskere som fattet interesse for dette arbeidet. Dette samarbeidet varte over flere år.

En forsker sa etter at han hadde fått sitt hovedmønster: "Dette skulle mine kolegaer ha vist - da hadde de forstått mer enn de nå gjør hvor alt studeres gjennom et mikroskop."

En annen jeg samarbeidet med i 3 år, var en lege fra Lillehammer sykehus.
Hun er ikke lenger her i blandt oss på jorden, men valgte å gå over for å bistå oss fra et høyerer plan.  I dag har hun og jeg et et åndelig samarbeid fra der hun er.

Dette arbeidet har fått meg selv inn i en sterk utvikling som sjel hvor jeg den gang begynte klargjøringen inn til en større plattform og forankring i meg selv på jorden.

Etterhvert er det blitt mange steg for meg i englearbeidet.

Så kom Nordlysportalen i Tromsø i 1999 så portalåpningene i Kåfjord i 1999 - 2004. Fra der av har det vært aktiveringer i ett av min fysiske kropp. Det åndelige legeteam presanterte seg i 2002 hvor jeg ble student av min fysiske kropp i form av selvhelbredelse.  I perioden frem til  2011 erfarte jeg mitt indre legeteam (spirit) hvor jeg tok mer og mer plass gjennom healing av min fysiske kropp. 

I bredden mens dette varte begynte livets nøkkel å komme frem og likeså Santacoora. Så begynte santacoorakursene og lysbroenkursene og siden Visdomskilden og nå står jeg ved et nytt samarbeid og en ny plattform Den indre universitets utdannelse for den nye jord.  Alt dette er englearbeidet. Det er nå en periode på 22 år siden energien begynte å lastes ned. 

I dag står jeg med en kropp som er integrert på mange plan.

Jeg er nå klar for å føre ut MIN livs bok og det er kunn dette jeg kan gi andre mennesker. I tilegg til dette har jeg et samarbeid med engleriket,mitt høyere selv og fler mestre på et høyere plan. 

Vi alle har hver vår vei og vi har ikke alle det samme utgangspunkt for vår reise her på jorden. Det eneste jeg vet at vi alle er ferdig med det vi har valgt i 3 dimesjon.

Denne plattformen klargjør det levende indre barn i oss som skal inkluderes og forløses ut fra alle arkiv og rom inni oss. Dette barnet er det nye barnet.
Min datter kaller dette barnet for " MORGENSDAGENS FUGLER"
Ja, slik er det. 

Vi kan få masse hjelp der vi er i dag fra spirit gjennom energihevinger, aktiveringer osv, men den fysiske kroppen med våre mønster er det vårt ansvar å omskape. Det er vi selv som overgir tilbake til oss selv og hvor det er viktig med egenansvar og handling. 

NAMASTE