Lyspustnivåer

NIVÅER AV LYSPUSTAKTIVERINGER

1- 3    Din englebevissthet blir aktivert.

Her vil du bli aktivert inn i en større samarbeid med  din englebevissthet.                                  Her vil du starte en nedbrytningsprosess og en krystalisering /mutasjon av ditt                          celleminne DNA - Alt som ikke tjener deg i ny bevissthet skrelles bort  lag for lag. 

En stor klargjøring skjer hvor du blir innrettet en høyere del av deg selv. Vil anbefale                deg å få forløst dine mønster slik at prosessen blir lettere.

4 -5    Dynamisk kjærlighetskraft

Aktivering av din dynamisk kjærlighetskraft som gir ny akselerasjon i ditt energisystem              og i ditt DNA.

Drageenergien(pusten din) - ildkraften. En akselerasjon skjer fra ditt hjertechakra via tymus chakra og inn til det 5 øyes portal som ligger i nakken din. Her vil du komme i kontakt med diamantkodene/krystallkoder/rubinkraft og hellig geometri som ligger i din harddisk som du kan se som nye babyceller. Disse babyceller har du med deg til jorden og skal aktiveres når du er klar.

Her vil du gå inn i høyere hjernesvingninger som er innrettet dine 2 hjernehalvdeler. Du vil bli balansert og innrettet kontakt med ditt høyere selv. Oppå hodet ditt finner du 2 fon tella en foran og en bak.

I din bakre fontella ligger ditt 4 øye. Denne port vil begynne å åpnes opp for sterke gjennomstrømning av kosmisk energi gjennom din ryggrad. Her begynner en steke lysinstrømning og sterke svingninger i hele ditt energisystem.  Her begynner du å åpne opp for en høyere forbindelse til deg selv og den du. Her er det viktig at atlasen din er på plass som er den høyeste nakkevirvel. Ta kontakt for dette om du ønsker.  

 

6-7   Din krystallsøyle ble aktivert langs din ryggrad

Her påkobles du din indre krystallsøyle som nå er klargjort å en aktivering skjer gjennom din ryggrad. Du begynner å innordner deg til å ta imot høyere plasmaenergi. Her mottar du nye energier av farger, informasjon , nye arkiv åpnes i deg. En sammensmeltning skjer mer og mer gjennom dine kausale kropper og energisystem. Du innretter deg mer og mer en forening med alle deler av deg.

 

8-9    Påkobling av plasmaenerien og ny healingkraft

Du åpnes her opp for plasmaenergien, healing energi. Plasmaenergien er One energi som          hele ditt energisystem vil bli innrettet i ditt nye energisystem. Her begynner du å åpne              opp for krystallene som er deg. Disse ligger inni deg, jorden og universet.

Her åpnes du opp for en indre dialog med dine indre celler ( krystall/diamant/celler. Her kan du begynne å ta inn informasjon fra høyere lysgalakser og sivilisasjoner.

Cellene åpner seg for plasmaenergien

Hele energisystemet begynner en omskapelse i plasmaenergien.

 

10 -11   Ditt nye eterlegeme aktiveres.

Den nye (eteriske- eter legemet)  lyskroppen aktiveres og et beskyttende lag etableres slik at det fysiske ikke kan påvirkes av laverestående energier. Du er nå kommet inn i nivåer hvor du ikke vil bli påvirket av negative emosjoner, disharmoniske energier, stråling, mønster, dualitet osv.

En Ny grid, geometri/lys  veves/åpnes  opp.

Himmel, jord og det fysiske bindes sterkt sammen

Makaba strukturen utvides.  Reisen mellom det fysiske og det ikke-fysiske begynner en sterk utvikling. Hele din kausale kropp ( lyskropp ) innordnes nå overgangen til full sammensmeltning med din hellige Gudommelige viljekraft.

 

12 -13  Din indre skaperkraft

Her innordnes du de 4 vinder – de 4 store skaperenergier som er innordnet Gud i deg og skaperen DEG. Her vil du begynne å flyte inn i plasmabevisstheten og virkelig kjenne og være den store mesteren Deg. Her vil du virkelig kjenne på gleden, friheten og kjærligheten bak alt i deg.

En lysportal åpnes - et nytt landskap trer frem. Bare blanke ark foran deg og bak deg.  En blank verden, ei glasskule, du er plasma.

Ditt hara chakra åpnes for ny skapelse. Himmelen på jorden.

Kroppen kan her oppleves vektløs.

 

14 - 15  Det nye kroppens energisystem

Her blir vi tilkoblet det nye jords energisystem.

Her vil du oppleve å være i kontakt med alle deler av deg samtidig. Dette kan i en overgang virke nytt og frustrerende før du er helt innordnet din ny væren som er deg i ditt nye univers i universet. En levende stjerne.

------------------------------------------------------------------------------------ 

Informasjon kanalisert ned 9. juli 2019 i forbindelse med stamcelleåpning 14 og 15 . 
Undervisning fra mitt legeteam, mitt høyere selv og høyere engelmestre.
 
NAMASTE!
Mari Solei
 
Aktivering av lyspust 14 og 15 er en samskapelse og aktivering av stamceller for gude- og gudinnene energien og klargjøring for åpning de nye stamcellene i den fysiske kroppen nye DNA.
 
Aktiveringen gjøres av livets nøkkel og med lysnøkkelen Santa Coora. Det handler om geometriske linjer som er blitt holdt av den maskuline, de fleste av disse koder har blitt holdt av det maskuline, de maskuline arkiv i skapelsen.
 
Denne aktiveringen er veldig viktig for åpning av dine Gudeceller. Her heves du opp en høyere bevisshet til kilden hvor du puster ned rene krystallinske energier som igjen smelter sammen med den feminine delen av deg.
 
Dette går på hjertet ditt, på egenkjærlighet, ikke den kjærlighet du har for alle andre.  Men den indre kjærligheten du har for deg selv og Gud i deg. Dette er den kjærligheten som vi på dette Gudenivået møter i forhold til den fysiske kroppen.
 
Den gamle jord som frakobles totalt, den nye jord akselerer. Dette kan dere kjenne som svimmelhet, smerter i kroppen osv. Dette gjør at dere frakobles gjennom alle stjernegalakser og overalt på planeten. Det er som om alt frakobles, dere mennesker frakobles det gamle.
 
Det som frakobles går på stemmen, adamseplet, kjeven, utrykket, akkurat som vi får en ny stemme, en ny frekvens, akkurat som den gamle ryggraden løftes ut og en krystall søyle lastes ned gjennom hele din ryggrad. Den blir senket sakte ned gjennom hele ryggen.
Den balansere det fysiske og det ikke fysiske. For her finnes det koder som aldri har vært på jorden før.
 
Samtidig er det en plasmaenergi/bevissthet som lastes ned.
 
Inni plasmaen, i ryggraden, sees det akkurat som celler som slynger seg inni selve plasmacellen som nå går nedover og nedover i ryggraden din og ned i jorda og der det vises at disse plasmacellene aktivere en helt ny biologi i all skapelse.
 
Det er akkurat som sædceller fra far Gud som du førers inn i mor Gud, inn i Morder jord, som føder det tilbake til og inn i den nye jord. Slik fødes det videre som barn/krystall frø inn til den nye jord i deg.
Ikke som baby, men krystallfrø/barn som gjøres klar for å fødes.
 
Dette har tidligere skjedd gjennom befruktning, gjennom mann og kvinne, gjennom deg og Mari Solei hvor dere har født/skapt disse energiene sammen.
Men det som nå skjer, er at når disse energiene kommer inn i jorden, er fordi Mor Gaia og Mari Solei sin avatarbevissthet er forent. Slik er det at en stor Morenergi føder dette videre ut, som på en måte er en avatarbevissthet som inkluderer alle mennesker.
 
Det er en avtarrose, en Avatar englee enerngi.
 
Dette er første gang hvor dette skjer.
De viser at vi går inn i en syklus, hvor den maskuline kobler deg inn i mor Gaia.
 
Mor Gaia blir på en måte den du forener deg med, men samtidig skjer det på alle nivå.
Du forenes med Mor Gaia. Gjennom den feminine og maskuline skaperkraft (harachakra) forenes du med Mor Gaia gjennom himmel og jord - SANTACOORA - for alt er av samme bevissthet.
 
Mari Solei bærer en så stor feminin avatarenergi/skaperkraft inn til jorden i dette liv. Dette er SANTA ENERGIEN OG LIKESÅ SOLEI ENERGIEN SOM BEGGE ER HØYERE SOLARENERGIER.
 
Derfor var det viktig å få koblet Mari Solei til Moder jord når hun kom inn hit som kanal. Det er dette som er hennes avatarenergi og DEN AVATARENERGIEN som er ment at alle skulle forenes med. Det som ble hennes oppgave og likeledes deres, var å forene disse deler av dere selv som feminin og maskulin energier.
 
Det er dette som skjer nå, det er ingen splittelse lenger, det er forening/synkronisering i alle ledd.
Den maskuline energi konnekter alle deler av skapelsen fordi de maskuline høyere Gudearkiv er forløst og åpnet fra kilden.
For vi er alt og det skjer på alle lag av bevissthet når vi møter denne skaperkraft i oss selv.
 
Dette har aldri skjedd før. Det er en ny fødsel som skjer, dette er avatarrosen og alrunen som møtes, og smelter sammen.
Dette er den største fødsel og forent kraft mellom den maskuline og feminin energi som nå skjer i det fysiske gjennom våre kropper.
 
Det skjer gjennom dragebevisstheten, engle pusten, ildpusten.
 
Det vises meg at som om energisøyla i ryggraden har en plasmavegg, plasmaveggen er helt myk, eterisk, gjennomsiktig og den er på en måte elastisk som en gummi membran som sitter rundt cellene våre.
Der alt av solarenergier/lyskoder går og vibrer gjennom, all komisk energi, alt det du trenger til kroppen din, alt går gjennom denne membranen og føres videre ut i organene dine.
Det er den nye menneskekroppen, hvor føden kommer fra kilden og Moder jords kilde og at den føres gjennom ryggraden (akkurat som ryggraden blir den nye tarmsystemet).
Slik vises det meg.
 
Det er som om det skjer en omkoding i hjernen nå i forhold til inn og utpust og at frakoblingen til det gamle energisystemet, den gamle kroppen, den gamle jorda, alt skjer nå.
 
Denne frakoblingen gjør at et nytt energisystem tar helt plass og dette har vært en klargjøring som har skjedd gjennom lang, lang tid av at kroppen vekkelse gjennom vekking av våre stamceller, vekkelse på alle plan.
Spirituelt og i jorda samtidig.
 
Denne krystallsøyla som lastes ned, er en fødselskanal som er en fødsel av alt det mennesket trenger i fremtiden i forhold til den nye fysiske kroppen. All føden blir tatt inn i plasma og renset før det føres ut i organer.
 
På en måte kan vi se den gamle kroppens energisystem som et sted hvor cellene ikke klarer å ta opp nok energi.
Siden den gamle energien var begrenset /blokkert i forhold til kroppen, så klarte ikke stamcellene og kroppen å åpne opp for det opprinnelige og for balanse fordi den gamle kroppen var ubalansert.
 
Når alt tilbakeføres og blir balansert forklares/vises for meg så ligger alt i ryggsøyla (vår opprinnelige kraft). Dette er gralen som føres alt inn, der ekspanderer alt ut i fra og inn til organene i den fysiske kroppen.
Slik vil du bli helt konnektet til Moder jord og Fader himmel.
 
Dette er en prosess der organene dine vil begynne å arbeide på en helt annen måte, en eksklusiv måte, en helt annen energi begynner å føres inn gradvis.
 
Dette er en stor prosess som holder på å åpnes opp og som åpnes opp i dere.
Mari Solei og Oddvar bærer partiklene til balansen mellom det fysiske og ikke-fysiske.
 
Gruppa som er med dere, Alfa Omega, begynner nå å åpne opp for denne energien.
 
Da har vi undervist dere sier mitt legeteam og høyere selv via mestrene.
 

Lykke til!