Lofoten - Gudenes land og din nye stamcelle i deg.

Velkommen til en  energireise fra Gudenes land. 
Din nye stamcellen( ene) den hvite cellen - skal åpnes. Dette er også deg og ditt nye univers i deg. Alt erklargjort for deg. 
Velkommen ! 

Dato: 12 - 16 mai 2022

Påmeldingsfrist: 11/05

Pris: 2500.-

Påmelding til Oddvar på mail: oddvar@inner.no

I
nnebtaling skjer til bankkonto nr: 1214.44.56570 

 

Denne energireisen vil være en reise hvor vi tar dere med energimessig gjennom en opplevelse sammens med oss. Dette vil skje via en nettbasert videosendinger under avtalte tidspunkt underveis. Det som er fint med denne reisen er at du kan være tilstede hjemmefra i din gegen godstol. Her kan du være med oss i dine opplevelser og helt støtte deg selv. 

Sendingene vil skje via en FB gruppe som dere vil bli lagt inn i etterhvert hvor påmeldingen skjer. Her vil dere kunne få videre info fra de forskjellige plasser vi har vært de siste årene angående klargjøring av de nye Gudeuniverset og likeså tilbakeføring av det gamle.

Her vil dere finne flere kanaliseringer som ikke er lagt ut her. 

Utgangspunktet for reisen er Gudenes land  - Himmelblålandet - landet bak Nordlyset. 

Vi reiser i Nordlysets ånd og magi disse dagene og åpner oss opp for magien i oss selv og tar imot/aktiverer den nye deg/den nye stamcellene deg/ den hvite gode cellen. Gudene holdt den gamle Gudecellen. Den nye Gudecellen - det nye Gudeunivers/ bevissthet venter på oss. Dette er plasma plattformen og energien for den nye kjærlighetsjord. 

Vi ønsker å dele med dere en info som kom til oss i 2019 etter en av turene på Gudeøya Kreta. Denne infoen er sterk og er belysende for oss vår nedstigning til jorden som sjeler og noe av hva vi møtte på veien i nedstigningen. 

Lytt gjærne til denne vidoen før du nå åpner deg opp for det som nå er klart. 

Info fra Gudeøya Kreta og vår nedstigning som sjeler helt inn i det fysiske.

Videoen er sterk og vil kanskje sette igang mye i deg. Pust deg inn i hjerte ditt å transformer det som eventuelt måtte komme opp underveis.

Velkommen til åpning av den nye stamcellen(ene) fra Gudeuniverset.

Dette er innrettet det kosmiske intergalaktiske samarbeid med Arkturius, Pleiadene,Astharkommandoen og flere. 

Åpningen fra Arkturis skjer mellom 16-18 mai. 

Det er mye som skjer og vi er i ferd med å gå inn i en ny ekspansjon av et nytt univers/jord og er medskaper av nye Gudeunivers i oss og utenfor oss.

Derfor er det med glede vi kan invitere dere inn i en energireise og aktivering/påkobling til den nye skapelse.

Først ønsker vi å oppsummere litt av reisen som ligger til grunn for det som nå skjer og så vil du til slutt finne en invitasjon til å delta på åpning av de nye Gudestamceller som ligger til grunn for den nye jords skapelse. Dette er et enormt energiarbeid som nå er ferdigstilt inn i det fysiske. En reise på det indre og det ytre plan har skjedd over mange år.

BAKGRUNN
Det har vært mange bevissthetsnivåer som har åpnet seg og alt har vært riktig underveis for oss.

Mye måtte forløses og omskapes i lys og kjærlighet før alt kunne manifesteres inn i det fysiske. Hver enkelt av oss har med denne skapelse å gjøre enten bevisst eller ubevisst.

Mange av dere har fulgt oss over lang tid på forskjellige reiser over flere år i dette arbeid og har gjennom flere nivåer og dimisjoner vært viktige frøkapsler for det nye. Dette handler om bevissthet, ny skapelse og ny ekspansjon av nye stamceller på et fysisk plan inn til våre kropper. Men først måtte alt på plass på et energiplan.

Det har vært mange portaler som først måtte åpnes på et høyere plan i samarbeid med vårt høyere mannskap og høyere galakser. Dette er et stort arbeid som har vært innrettet moder jord og menneskeheten. Det har vært en stor renselse og likeså heving av bevissthet på alle nivåer. Dette for å klargjøre det som nå skjer. Så millioner takk til dere alle som har deltatt.

Det har ikke vært lett for oss to å koordinere alt og få se den store plan. Dette pga. at vi også har hatt en stor bevissthetsøkning i de åpninger som har skjedd. Det har vært viktig å flyte med og være i tjenesten selv om det har røynet på.  Men alt har vært med på å åpne energilinjer og ny hellig geometri som er kommet inn, samt forløse blokkeringer underveis på mange bevissthetsnivåer.

Dette har ført til øking av bevissthet over hele jorden. Men også forløsning av alle aspekter av lavere bevissthet.

Alt startet en gang fra nord og alt forløses fra nord. Derfor er vi alle på riktig sted i denne tid og inkarnert i krystall-landet Norge.  

Gudeøya Kreta har vært svært viktig i dette og flere av dere har vært med oss der for å åpne opp energilinjer og klargjøre energien ut over jorden.

Lofotportalene – har vært svært viktig for her ligger koblingen til Guds arm og videre til Kreta. Kreta sees som Edens hage som aldri ble fysisk om vi kan se det slik. Her har Gude og gudinne energien vært lagt inn i huler, grotter og fjell hvor mye av dette måtte forløses først slik at Gude og Gudinnen i oss skulle gjenkjenne seg selv.

Og åpningen av Nordlyslandet og nordlysenergiene er og som en eventyrreise.

Du verden, når vi tenker over alt, så har det tatt tid og et fantastisk arbeid er gjort for å få åpnet opp stamcellene til de nye Gudeunivers i oss og likeså den indre Gud og Gudinne i oss.

De gamle Gudene fra de 4 store rotrasene kom også frem underveis hvor Hyperborea var en av de som viste seg. Vannkodene fra Sirius ble åpnet og mange arkiv ble bevisstgjort inn til oss. Mange av dere har steiner med vannkoder som er viktig å puste seg inn i. Dette er store arkiv som har blitt bevart i den indre Akasha i hver enkelt av oss.

Bevissthet på bevissthet ble åpnet etter hvert som vi gikk videre i vår ekspansjon. Alt skulle være slik for alt har en utvikling for hver enkelt av oss.

Det er ikke alltid lett å se hvorfor og likeså storheten i det vi er med på – ikke før alt lander helt inn i det fysiske. Dette er store aktiveringer og påkoblinger som er gjort gjennom hellig geometri og tidslinjer, energilinjer som måtte klargjøres først.

Det er mange av dere som ikke har vært med bevisst på denne reisen samens med oss, men dere skal tenke at alt er slik det skal være for hver enkelt sjels utvikling og at dere har deltatt på den måten som har vært ment.

 

GUDECELLER OG FRØKAPSLER.
I dag står vi med det viktigste steget for oss alle.

Det er å åpne opp for våre egne Gudeceller – stamceller - partikler-frøatomer.

Det 5 øye i nakken er viktig i dette.

Frøkapslene ligger lagret på mange plan i kroppene våre. Det er som en ny harddisk om dere vil se det slik. Dette er innrettet den nye kroppens DNA.

Det vises en pyramide i den fysiske kroppen fra det 5 øye opp mot kronechakra og ned mot det 3 øye.

En diamantsøyle/port skal åpnes som går ned etter ryggraden og ned til bekkenet. Her deler energien seg i 2 og går ned gjennom hver fot (3 punkt) og ut gjennom fotsålene og inn i jordstjernechakra – inn i mikrochakra og mikro universene og videre inn i alt av atomer, molekyler, protoner, quarks osv.  

Dette er det som blir vist meg hvor stamcellene (plasmacellene)blir ført slik gjennom kroppen og ut i alle kroppsceller i mikro og makro.

Jammen er det mye som skal samordnes i mikro og makro før vi endelig kan føre alt inn i kroppene våre. Dette er en stor prosess som de fleste ikke aner noen ting om i det fysiske. Men som mange har kjent på i det fysiske uten å ha den store og klare bevissthet om.

Alt er plasma koder og hellig geometri og er innordnet Nordlysenergien, fargene og krystallorden i den indre jord og for den nye skapelse av den nye menneskekroppen og den nye jord.

Alt var lastet ned fra tidens begynnelse – alt våkner nå og ekspandere videre inn i en ny sirkel – en ny jord.

Det er ikke lett å forklare, men vi prøver så godt vi kan ut fra den bevissthet/energi som åpner seg opp.

 

GUDESTAMCELLENE - plasmacellene. 
Her nevner vi en del info som er kommet på forskjellige steder underveis. Vi har løftet frem det viktigste som blir vist oss.

Den universelle kjærlighetskraft er innordnet høyere Gudeportaler som nå er åpnet gjennom Nordlysenergien og Lyset i Nord. Dette er Nordlysmagi som er sammensatt av alle 8 elementer – hellig geometri, lyskoder, farger som former leken og dansen i nordlyset og til det indre barnet i oss. Ja, det er dansen og bevegelsen gjennom våre krystallinske kropper som samordnes med vårt høyere hjertesenter.

I dag og fremover skal den nye universelle kraft bli styrt ut fra Gudeuniverset og ikke fra sjels universet. De hellige maskuline og feminine Akasha arkiv er nå åpnet på et høyere plan og er innordnet den ny jord. Det er en forent energiportal hvor stamcellene til det nye menneske forløses når alt var klargjort.

 

SORTLAND.
På Sortland ligger et hologram som består av geometriske lyskoder som er innordnet lyskraften i vannelementet (vannprismen), krystalluniversene og krystallenergien til den nye kroppen vår.

Kilden kaller Sortland for « inngangsporten til Perlelandet – Gudelandet. Her vises også en linje som går til moderlandet Sverige.

Formelen som ligger på Sortland, har flere forskjellige hovedkoder som er som en spiral. Det vises en søyle som en transformator/portal. Dette er et kosmisk punkt i nord som har med hele jorden vår å gjøre.

 

EVIGHETSPORTAL til den indre AMENTI ( indre akasha arkiv) ÅPNES PÅ SORTLAND.
Denne koden som ligger på Sortland, skal åpnes som fysisk igger i våre nakker (5. øye)

En dyp, dyp genetiske kode hvor alt i din sjel er lastet ned fra tidenes morgen. Hele ditt Akasha arkiv ligger her. Betegnelsen av alt du er.

Denne energien skal åpnes opp og vil da omskape alt det gamle til lys og ekspandere ut i en ny skapelse hvor dette er dine nye Gudeceller. Det er som en ny fødsel skjer på alle plan av deg samtidig.

Dette er bærebjelken for den nye menneskekroppens energisystem. Det vises mange energipunkter rundt kroppen som samtidig aktiveres.

Denne stamcelle bevissthet var en del av de gamle Gudenes viten på Atlantis, Lemuria og det gamle kontingent Mu.

De gamle Hyperborea var inkarnert på flere steder i nord og bar med seg Gudebevisstheten i sine celler der de gikk. (Kanskje dette var oss??????). Vi er iallefall her igjen.

Denne genetiske koden finnes i alle geometri og biologi og er opphavet til total fri energi.

Dette er «THE MISSING LINK «

Dette er skaperkoden (formelen mellom maskulin og feminine), en forent energi som også holder manifestasjon inn i det fysiske på alle plan.

SKAPELSEN - DEN NYE SKAPELSE – DEN NYE EKSPANSJON PÅ ALLE PLAN.

Omrisset av denne koden finnes i vann, isbreer og krystaller. Alle fargepaletter fins her. Derfor Perlelandet.

Porten finnes i havoverflaten der lysprismen treffer overflaten av vannskorpen (kan sees som regnbuen). Her ligger lysportalen. Dette er som et knutepunkt mellom himmel og jord. Vannelementet (Santa Coral) er det elementet som har åpnet opp dette i det fysiske.

Dette sees over hele jorden hvor isen smelter, og på et annet plan kalles dette klima endring. Men alt er bestemt.

Når lysprismen treffer vannoverflaten oppstår det en spiral formel i det lyset treffer havflaten. Det oppstår en sirkel – en spiralformet sirkel som har med de store Golfstrømmen i nord å gjøre. Dette er malstrømmen. Dette er de største havstømningene på jorden som ligger her. Den kraftigste ligger uten for Lofoten og bærer navnet Moskstraumen.  

Denne lyskoden /geometrien/er essensen i Nordlysmagien og Nordlyset uten at jeg kan si mer om dette. Dette er en utrolig høy bevissthet som er lastet ned til meg/oss som jeg ikke helt kan forklare for dere annet en å formidle dette videre.

De gamle Gudene viste dette. De brukte denne kraft til å flyte med hav, flo og fjære gjennom manifestasjon. Derfor er porten åpne ut over hele jorden ved fjæra sjø og stengt ved flo. Slik har det vært på jorden. Dette for at Gudskraften skal kunne pustes inn og pustes ut som et symbol gjennom alt levende.

Derfor forstår vi også nå hvorfor Santa Coral er sterkt forløsende. Gudene viste om lys magi og skapelse hvor de skapte mye av det de trengte hele tiden.

Pusten er kraften bak alt som akselere alt i mikro og makro. I pusten er alle elementene tilstede hvor vannprismen/regnbuelinjene er viktig.

Evighetsportalen mellom alle verdener trer fram her. Denne bevissthet er innrettet Gudebevisstheten.

Stamcellene til den nye kroppen og den nye jord i deg skal gjøres klar for forankring inn i det fysiske NÅ.

DETTE ER GUDSBEVISSTHETEN SOM TRER FREM OG EKSPANDERES I ALLE KROPPSCELLER OG LIKESÅ ALT GJENNOM HELE SKAPELSEN SAMTIDIG.

Menneskekroppen er bare lys og plasma og skal fødes på nytt av hver enkelt av dere.  

Malstrømmen i nord er innrettet den universelle kraft. Denne kraftige roterende kraft er innrettet gravitasjonskraften i universet og er nødvendig for manifestasjon. Gravitasjonskraften var blokkert på veien ned til jorden i Orions belte og er nå forløst. Derfor er påkoblingen klar for oss og våre kropper. Den sterkeste gravitasjonskraft finnes i nord. Jeg tror det måtte være slik for oss i en lavere bevissthet fordi vi valgte denne erfaring i oss. Blokkeringen i Orions belte medvirket også til den store dualitet, som har holdt skyggen og sløret av vår bevissthet.

Gravitasjonskraft er sterk i Lofoten og likeså i hele Nord–Norge. Fjellene og naturen, klimaet i nord, er sterkt påvirket av dette gjennom alle årstider.

Dette som nå åpnes har igjen betydning i forhold til et nytt skapernett som skal innordnes jordens fødsel og likeså menneskeheten. Fjellene i Lofoten bærer store stamcelle koder. Disse portaler er tidligere åpnet og nå er alt klart for forløsning av stamcellene.

Her nevner vi noen forskjellige steder vi er blitt vist hvor det finnes store stamcellekoder/hellig geometri.

 

Svolvær- Stamceller til Delfin universene.

Stamsund – hovedportal for stamcellene og den nye kroppen og nye univers.

Gravdal – Stamceller til Krystalluniversene i det indre og det ytre.

Henningsvær- stamceller for naturen.

Nusfjord – Stamcelleportal for avataruniversene.

Sakrisøy – stamceller for skjelettet.  

Dette er noen plasser som nevnes til dere nå.

Vi har fått beskjed fra kilden å føre dette ut til de som kjenner dette inni sitt hjerte.

Det kommer til å bli 3 workshop på dette. Datoene er enda ikke bestemt. Om noen av dere ikke får mulighet til å følge sendingene så kan dere se i ettertid.

Det vil bli store DNA aktiveringer både i kroppen og i energifeltet utenfor kroppen. Vi kommer til å åpne opp for healing under sendingene og likeså meditasjoner som vil være med å åpne opp kroppens celleminne. Det indre Akasha arkiv om hvem dere er vil bli aktivert og vil bli åpnet av hver enkelt fremover i takt med den du er og der du er.

Tilslutt vil den store Stamcelle/plasma  portalen åpnes som du kan se som en EVIGHETSPORTAL I DEG hvor du knytter deg inn i Gudebevisstheten slik du har planlagt det for deg selv.

Arkturius portalen som åpnes mellom 16 - 18 mai.

Dette er et samarbeid med Arkturius og er en påkobling til høyere galakser som å koble på internett. Arkturiusportalen går på kronechakra. Denne plasmaportalen vil være viktig for våre kropper og likeså for å få kontakt med vårt høyere selv og kilden. 

Litt info som vi har plukket opp fra Lofoten fra Internett.

Trenyken
"Kronen."

"I tusen år har katedralbyggere i Europa strebet etter å lage et rom som bringer menneskene nær Gud.

I havet utenfor Røst har Vår Herre skapt det rommet, og altertavlen, triptykhonet, er Trenyken, som
ligger i grensesnittet til alvelandet Utrøst".

Ytterst i Lofoten, ute i havgapet, ligger en merkelig fjelløy som har form som en trekant, en firkant og en sirkelen. I firkanten, 50 meter opp fra flomålet ligger inngangen til ei hule som har det fryktingytende navnet "Helvete".

Midt i denne altertavelen ligger hula "Helvete" med sine rødmalte guddommelig gjorte menneskelignende strekmalerier som kan symbolisere Utrøstfolkets, Lofotens og Hålogalendingenes tidligste guder.

Guder som kan være av utenomjordisk opprinnelse.

Tilbedelsen av disse gudene spredde seg innover Lofotøyene og til store deler av midt Norge. Dette skjedde for over 3 500 år siden.

Øya som er arnested for denne nye ideologien ligger sør for Røst og e
r en av Skandinavias største fuglefjell der bl. a. nordens papegøye, Lundefugelen hekker. Øya består av tre topper, Spjuten, -den spisse, Steigen, -den bratte og Breien, -den breie.

Fjelltoppene kan og minne om, -en trekant, -en firkant og -en sirkel. På avstand tar Trenyken form som en tretagget krone, noe som den også ofte er blitt kalt for.

Det er to typer hulemalerier som er funnet på Trenyken. De minste figurene vitner om kontakt med den åndelige verden, andre dimensjoner, mens figurene i hovedhulen vitner om en gudefamilie.


Inngangen til den 100 meter lange hula ligger ca. 50 m opp fra havnivået i den midterste fjelltoppen. Selve gulvet i hula ligger 30 meter lavere, ca. 20 m over havnivået. Hula er ca. 100 meter lang.

Skjellfragmenter fra hulegulvet er radiologisk datert, og viser at det er
33 000 år siden det var sjøvann i hula.

I grove trekk betyr dette at hula har vært som den er i dag gjennom hele den siste delen av istiden - også under isens maksimumsutbredelse for
18- 20 000 år siden skriver arkeolog Hein B. Bjerck i Lofotboka fra 1995.


I hulegangen ned til hula, ved innsnevringerer og i mørke partier, er det malt røde små dansende strekmennesker på huleveggen og innerst i hula det
som kan være to guddommeligjorte personer med to horn og 9 fingrer. Mellom de rødmalte strekmenneskene er det malt det som kan se ut som et barn.

Treenigheten. Faderen, Moderen og Barnet?

Arkeologene mener at funnene tilsier at det har funnet sted, "Det Hellige Bryllup" (Hieros Gamos) inne i hula og at figurene i hulegangen vitner om kontakt
med andre dimensjoner.

Tilbedelse av de rødmalte gudeskikkelsene spredde seg med tiden innover øyriket og til huler på uframkommelige steder rundt om i Lofoten og hele det gamle Hålogaland.

Både i hula på Trenyken og i de andre hulene som det er funnet lignende hulemalerier i finnes det spor som viser at det er blitt ofret sel og fugl.

En liten info om Gudenes land og øyrike.

LOFOTEN er en øygruppe nord for polarsirkelen som stikker ut fra fastlandet Norge og ut i Atlanterhavet. Lofotøyene er fra naturens side et kraftsenter,

-et naturens energisenter.

En ideologi som hadde sitt utspring fra en "Hellig Forening" mellom to folkeslag i ei hule ute på fjelløya Trenyken. Historien lever videre gjennom de rødmalte guddommeliggjorte strekfigurene som er malt på huleveggene inn i selve hula, og de små dansende strekmenneskene som er malt på veggene i
den 30 meter lange huleinngangen.
Ikke langt fra Trenyken lå det sagnomsuste alvelandet Utrøst. Øya skulle ha vært befolket av et gudebenådet folk med magiske krefter. De hadde blå øyner, høy panne og lyst hår. Sagnene forteller at de kunne omskape seg selv, og på et øyeblikk kunne de forsvinne og dukke opp igjen et annet sted langt vekk fra det opprinnelige stedet.


Beskrivelsene av Utrøstfolket har store likheter med beskrivelsen av det folkeslaget grekerne kalte Hyperboreere. De som kom fra nordaførr nordavinden.


Hvor det folket som inngikk den hellige foreningen med utrøstfolket egentlig kom fra er umulig å vite, men en tolkning av sagnene om Utrøstfolket og hulemaleriene, og deres plasseringer på bergveggene, kan antyde at de kom fra andre dimensjoner.

Den ideologien som oppstod i Lofoten for flere tusen år siden spredde seg til fastlandet Norge og til de landområdene som tideligere ble kalt Hålogaland. I ulike oppslagsverk står det at "uradelen" i Hålogaland regnet seg selv som, -de som stammet fra gudene.

Svolvær

Svolværgeita.
Ridderen og Jomfruen.
Men og, "Kjerringa og Kailln", -kjæresteparet som vokser ut av svolværfjellet, og skuer utover Lofotens hovedstad og lysets by, Svolvær.

Dette magiske utspringet i fjellet har vært tilbedt og ofret til fra århundrer tilbake og helt opp til andre verdenskrig. Det skjedde rett nedenfor Svolværgeita der det i eldre tider lå en stor gresslette som var endel av et gammelt gårdsbruk. Der antas det at hålogalendingene som bodde i området rundt Svolvær feiret solvervene og bad og ofret til guddommene oppe i fjellet.

Fra litt ut på 1900 tallet ble det anlagt en kirkegård på sletten for stedets befolkning. At gravlunden ble lagt akkurat på dette stedet var nok for å kvele dette gamle norrøne og hellige stedet, -denne hedendommen, med vigslet jord.

I nyere tid har "Geita" som den ofte blir kalt vært og er et yndet klatremål for klatrere fra hele verden. Den store opplevelsen er å hoppe mellom hornene.

Svolvær
Solluer, -Solstedet.

Et av de gamle norrøne navnene på dette yngste fiskeværet i Lofoten var "Solluer", og kan bety "solstedet". Stedet der solen vandrer over himmelen fra
tidelig morgen til sene kvelden. Et sted der lyset skaper magiske lysbrytninger i mellomrommet mellom havet og fjellene.

Dette "solstedet", med det guddommelige kjæresteparet som reiser seg opp av Svolværfjellet og skuer utover land og hav, vil nok ha vært et naturlig sted
for Hålogalendingene å feire sine solværv, og å be og ofre til guddommene oppe i fjellet.

Når en tar dette i betraktning og ser det i ly av at Svolvær, selv med sine gode havner og godt fiske, var det siste fiskeværet som vokste frem i Lofoten,
så er det ikke utenkelig at Svolvær i norrøn tid ble sett på som "Et Hellig Sted". Historisk sett så har ikke mennesker bodd på hellige steder, uansett kultur,
så kanskje det er grunnen til at det kun var noen få fastboende på stedet i fra rundt 1300 tallet av, og at det ikke noe virksomhet eller stor bosetning
å snakke om i Svolvær før på begynnelsen av 1800 tallet.


 

Olstinden

Olstinden
Oppvåkningens fjell.

Årtusener tilbake var menneskene nærmere sin guddommelighet, sitt åndelige væsen, men etter som tiden har gått så har vi fjernet oss mer og mer fra
den åndelige siden av oss. En gang i fortiden hadde vi kanskje samme magiske evner og høye moral som utrøstfolket hadde.

En åndelig oppvåkning kommer når tiden er moden for det.

I årtusener har pyramidefjellet "Olstinden" som ligget der ute blandt Lofotøyene, godt gjemt for menneskene, og ventet til tiden var der for -en "ny tid".
Det har kun vært noen få fiskere og fiskebønder som har sett pyramidefjellet opp gjennom tidene, men i dag har tusener av mennesker fotografert dette pyramidefjellet, og enda tusener har sett bilde av fjellet på NRK,TV2, andre tv kanaler og gjennom annen reklame gjennom flere år.

Vi vet at symboler har påvirkning på oss mennesker. Olstindens symbolikk er ingen unntak.

Bildet av dette pyramidefjellet avtegner seg som en fisk som kommer opp av havet med et frø i munnen. Spiren til noe nytt. En åndelige oppvåkningen.
Fisken symboliserer Jesus død og oppstandelse.

Siden nordmenn er sterkt utsatt for Olstindens geometriske form og pyramidefjellets visuelle uttrykk, er det vi nordmenn som først blir påvirket av
fjellets symbolikk.

Utrøst

Et gammelt sagn forteller at i tideligere tider lå det en øy, vest i havet ut
av Røst, som bar navnet Utrøst.

Der skulle solen skinne over grønne gressganger, -og åkrene var rikere enn noe sted i Hålogaland.

I dette jordiske paradis, som og ble kalt Alvelandet, bodde det et gude-benådet folk av bønder og fiskere.

Sagnene forteller om et fredselskende folk med psykiske krefter og klarsyn som var fri for sykdom og alderdom. De skulle ha hatt lyst hår, høg panne og blå øyner.

De kunne omskape seg til hva de måtte ønske og de kunne forflytte seg fra etsted til et annet sted på et øyeblikk.

Sagnene forteller at på Utrøst regjerte " storbonden" som hadde 3 sønner. De kunne forvandle seg til skarver når storbonden sendte de ut for å berge fromme kristne mennesker i havsnød. Fulgte fiskerne skarvene, så åpenbarte Utrøst seg for dem og gav de ly for uværet som herjet.

Historier forteller at fiskere som har seilt over det havområdet der Utrøst skulle ha vært, -har fått kornaks i propellakslingen.

For flere tusen år siden så sank denne øya i havet, men det fortelles at øya, gjennom århundrene, har steget opp av havet for å gi ly for rettskaffne fiskere som har vært i havsnød, -helt opp til våre dager.


Folk i Lofoten har opp gjennom tiden trodd sterkt på at Utrøst har eksistert, noe som og må ha vært rotfestet i en større del av den Nord Norske befolkningen, for i folkeopplysningsbladet "Folkevennen" av 1858 er Utrøst omtalt.

Selv om sagnene om Utrøst er blitt fortalt fra generasjon til generasjon, der sagnene etterhvert har omformet seg og enkelte ting i historien er tatt vekk, mens annet stoff er kommet til på veien, opprettholder historiene sin opprinnelige filosofi og mystikk.


Om Utrøst fortelles det at det lå vest i havet utenfor Røst, ikke langt fra TRENYKEN, men sank i havet for flere tusen år sid

Hvilket folkeslag det var som bodde på Utrøst er umulig å vite, men historien om det folket som utvandret fra nordvest India til de Skandinaviske land, og som hadde med seg en høytstående mysteriereligion, synes å passe godt.

Det er ikke utenkelig at dette langveisfarende folket søkte Trenyken, denne eiendommelige tretaggede og kraftfulle "Kronen" som ligger ytterst i Lofoten, ytterst i havgapet, -for å få kraft å styrke til den mysteriereligion som de hadde med seg fra Nordvestindia.

På Utrøst, ei av naboøyene fant de gode forhold for å bosette seg.

Beskrivelsene om hvordan folket på Utrøst var og hvordan de levde har sterke likheter med grekernes beskrivelse av Hyperboreerne, som bodde i HYPERBOREA, som igjen har stor likhet med det gamle Hålogaland.

Det er ikke utenkelig at dette langveisfarende folket søkte Trenyken, denne eiendommelige tretaggede og kraftfulle "Kronen" som ligger ytterst i Lofoten, ytterst i havgapet, -for å få kraft å styrke til den mysteriereligion som de hadde med seg fra Nordvestindia.

På Utrøst, ei av naboøyene fant de gode forhold for å bosette seg.

Beskrivelsene om hvordan folket på Utrøst var og hvordan de levde har sterke likheter med grekernes beskrivelse av Hyperboreerne, som bodde i HYPERBOREA, som igjen har stor likhet med det gamle Hålogaland.

Hyperboreha


Hyperborea

I gresk mysteriereligion fortelles det at for lenge siden var det et land som lå langt mot nord, nordaførr nordavinden, i et slags paradis.
Renhetens og gudsfryktens land.


Der bodde et folkeslag som de kalte Hyperboreerne, og som betyr, over nordboer.


Dette folket hadde en høyt utviklet kultur og en dertil svarende mysteriereligion.


Det var et gudebenådet folk, fri
for sykdom og alderdom. De hadde
et langt hode og ansikt, gyllent hår, smal nese og blå øyner

et fortelles at de hadde en idealistisk innstilling, livlig fantasi, de var frihetselskende og hadde tendens til monogami og familieliv.

Hos dem finner vi den første mysteriereligion. I denne religionen spiller psykiske evner og klarsyn en stor rolle.


Det fortelles at Apollon og hans bestefar Kronos var født i Hyperboreernes land. Kronos var far til Zeus som igjen var far til Apollon. Kronos og Hyperion var to av 12 barn født av urgudene Himmelen, Uranos, og Jorden, Gaia. Barna ble kalt Titanere og var ifølge romersk myteologi, de første sønnene til jorden.

De tolv titanbarna var: Okeanos, Thetys, Koios, Krios, Hyperion, Iapetos, Theia, Rhea, Themis, Foibe, Mnemosyne og Kronos.

Fortellingene om Hyperborea og folket som bodde der har store likheter med sagnene om UTRØST og Utrøstfolket.

En annen merkverdighet er at Hyperion, en av Titanbarna er nevnt i fortellingen om Odyssevs reiser der Odyssev skulle ha møtt på han på Trinakia, en fjelløy med tre topper, -som ifølge enkelte forskere lå ytterst i Lofoten og som kan være Trenyken.

Hålogaland -grekernes Hyperborea

Prof. P. A. Munch mente Hålogaland betyr «Det hellige landet» fordi nordmennene etter hans mening først landet i Nord-Norge. Kan det være at de først kom til Lofoten og Utrøst?

Kong Alfreds angelsaksiske skrivere oppfattet Ottars land som «Halgoland». Adam av Bremen (1070) beskrev navnet som «Halagland». «Halag» er angelsaksis for det tilsvarende norrøne «heilagr». Den tyske keltologen Kasper Zeuss betegnet Hålogaland i 1837 som «Nordlyslandet». Halvdan Koht (1908) og Finn Hødnebø (1972) er innom noe av det samme og betegner folket som bodde i Hålogaland som de «høye og lyse».

I norrøn tid har kongen på den ene eller andre måten vært oppfattet som Hellig. De ble oppfattet som gudenes sønner. Uradelen i det gamle Hålogaland regnet seg som -de som ættet fra gudene.

Kan det være gudene som er visualisert i hula Helvete på Trenyken de ættet fra? Som vi ser på kartet over så hadde det samholdet vi finner i Hålogaland sitt utspring fra Trenyken.

Det "hellige landet" i nord
Det er mangt og meget som bidrar til kongstanken om at Lofoten og det gamle Hålogaland kan være det sagnomsuste Hyperborea, der menneskene ifølge grekerne levde i en fullkommen rettskaffenhet. Dersom dette er rett så vil det si at den antikke gudeverdens fødsel var i Lofoten og Hålogaland og at de eldste antikke gudene antagelig var født på Utrøst.