Energireiser i Norge og utlandet

Velkommen - her vil du finne ulike korte energireiser som vi gjennomfører i inn og utland.

Reisene kommer til ettersom vi blir kontaktet av et høyere komsisk plan der vi mottar et oppdrag som vi (Mari Solei og Oddvar)er klargjort for før vår inkarnasjon på jorden. Dette er alltid et samarbeid mellom oss, det høyere komiske plan og de sjeler som deltar på energireisen. Det er alltid slik vi arbeider, i et samarbeid/samskapelse.  
Vi legger så ut energireisen og hver enkelt sjel kan ta sitt valg om å være med.  

Energireisene foregår ved at Mari Solei og Oddvar reiser fysisk og forankrer energien inn i det fysiske.  Som deltakere er du med energimessig (fra ditt hjem), og bidrar med det som er viktig for gruppen og deg selv. 
Vi holder en løpende dialog med gruppenes deltakere og sender live til gruppene, legger ut kanaliseringer og løpende informasjon som kommer kanalisert inn under energireisen. Vanligvis bruker vi FB til dette, men også Zoom kan benyttes.  

Vi har de siste årene foretatt mange energireiser, de fleste i Norge, men vi er også styrt til Kreta, Gran Canaria, Sverige og Finnland. 

Disse energireisene er kommet kanalisert inn til oss og handler om tilrettelegging for den nye jord/den nye kjærlighetsjord/det nye menneskets energikropp og fysiske opp/nedstigning. 
Det har handlet om energilinjer, portalåpninger, forløsninger, åpninger/forløsninger av den indre jord, åpning av nye Gudestamceller til mennesket, åpning inn til fjellåndene, devariket osv. 

Hver enkelt energireise har vært unik og de som har deltatt har bragt med seg inn viktige deler som er med på å åpne opp for den nye tid. 

Vi er takknemelig for å kunne ta del i dette viktige arbeidet for menneskeheten.