Vil du bli kjent med Nordlyshealing.

VELKOMMEN TIL HEALING CIRKEL " En ny healingplattform" 

Vi ser at en verden utenfor oss er i endring og det er sannsynligvis ingenting som skjer uten en bakenforliggende årsak. Den eneste måten å kunne forstå  er å gå innover for å føle hva dette handler om for deg selv.

Vi blir lett fanget av frykten og ytre kaoset og det ytre dramaet, så det å lytte innover i seg selv blir nå det viktigste hver enkelt av oss gjør.

Den beste måten å føle innover er å bruke bevisst lyspust. Da har du mulighet til å finne fred og ro i deg selv. Gå ut av sinnet og tankene og dermed også gå ut av frykt.

Det er bevisstheten om oss selv vi integrerer nå og vi kaller det oppvåkningens tid. Det handler om bevisstheten om hvem du er. 

Det kommer til å være mange måter å gå gjennom denne endringen av bevissthet på. Det som er viktig er å følge ditt hjerte i deg. Du vil komme til å se mange rundt deg i denne tid som står i det ytre dramaet og det er helt gret. 

Gjennom lyspust og Nordlyshealing vil vi hjelpe deg til å føre deg selv nærmere ditt hjerte. 
Du er skaperen av det skapte og du er en del av alt. 
Du vil kjenne på lyspust på deltanivå som handler om å koble til det ubevisste og det underbevisste sinn, Lyspust på deltanivå fører deg inn i det laveste nivå av søvn hvor du får mulighet å omkode alt i ditt celleminne til lys via en transformasjon jeg vil føre deg gjennom. 

Gjennom denne healingcirkel vil du kunne få en stor transformasjon,kjenne og oppleve magien i Nordlyshealing. Du vil få kjenne på mange fantastiske nordlyskoder som er sammensatt av hellig geometri som er fødselskoder/kraft for den nye jord. 

Velkommen !

 

Litt info om meg selv Mari Solei 
Jeg er en budbringer som er kommet hit for å være med å forløse Lyset i nord og Nordlyshealing.
Denne mnd vil jeg åpne opp disse kjærlighetsenergier inn til deg slik at du kan få hjelp til din fysiske kropp og ditt energisystem. Samtidig få kjenne på de nye kjærlighetsenergier fra den nye jord og Lyset i nord. 

Jeg er klargjort til denne tjeneste for den nye jords energisystem og den nye bevissthetskroppen  og det er en glede for meg å være en budbringer for å hjelper deg. Jeg ønsker å vise deg veien opp i ditt eget kjærlighetsfelt.

Jeg arbeider gjennom lyspust som er en skapende guddommelig healingkraft som vil bli lastet inn til deg der du er. For deg er det å kunn ta imot denne kraft i deg.

Klargjøringen jeg har gått gjennom har vært å helbrede min egen kropp fra å være helt arbeidufør til nå å kunne helbrede meg selv på alle plan. Denne klargjøringen har ført meg inn i en større innsikt hvor jeg selv åpnet opp for min indre kjærlighetskraft for selvhelbredelse.  Mitt indre legeteam består av flere høyere Mesterenergier på den nye jord.

Lyset i nord skinner sterker og sterkere gjennom oss alle. Du har kanskje søkt etter denne helbredene kraft inni deg selv?  Vi kan vil fortelle deg at du har alt inni deg - all helbredene kjærlighetskraft til å skape deg selv fri på alle plan. 

Det er en glede for osd å være en budbringer å hjelpe deg i denne tid ut fra vårt indre 

Vi ønsker å invitere deg inn i en healingcirkel som vi har kaldt " En ny healingplattfirm" 

Vi har opprettet en offentlig gruppe på Fb hvor vi vil møte deg med vår healinggave fra hjerte til hjerte " Nordlyshealing" 

 

HVOR VIL DU KUNNE MØTE OSS? 
Vi vil møtes via en nettbasert gruppe på fb som heter "En ny healingplattform "

SENDINGER HEALINGSIRKEL - DATO OG TIDSPUNKT.
Vi vil kunngjøre på FB siden når det er sendinger.