Vil du bli kjent med Nordlyshealing ?

Velkommen til en healingcirkel.

 

Vi ser at en verden utenfor oss er i endring og det er sannsynligvis ingenting som skjer uten en bakenforliggende årsak. Den eneste måten å kunne forstå  er å gå innover for å føle hva dette handler om for deg selv.
Vi blir lett fanget av frykten og ytre kaoset og det ytre dramaet, så det å lytte innover i seg selv blir nå det viktigste hver enkelt av oss gjør.


Den beste måten å føle innover er å bruke bevisst lyspust. Da har du mulighet til å finne fred og ro i deg selv. Gå ut av sinnet og tankene og dermed også gå ut av frykt.

Det er bevisstheten om oss selv vi integrerer nå og vi kaller det oppvåkningens tid.  Bevisstheten om hvem du er. 


Det kommer til å være mange måter å gå gjennom denne endringen av bevissthet på. Det som er viktig er å følge ditt hjerte i deg. Du vil komme til å se mange rundt deg i denne tid som står i det ytre dramaet og det er helt gret. 

Gjennom lyspust og Nordlyshealing vil jeg hjelpe deg til å føre deg selv nærmere ditt hjerte. 
Du er skaperen av det skapte og du er en del av alt. 
Du vil kjenne på lyspust på deltanivå som handler om å koble til det ubevisste og det underbevisste sinn, Lyspust på deltanivå fører deg inn i det laveste nivå av søvn hvor du får mulighet å omkode alt i ditt celleminne til lys via en transformasjon jeg vil føre deg gjennom. 

Gjennom denne mnd vil du kunne få en stor transformasjon,kjenne og oppleve magien i Nordlyshealing. Du vil få kjenne på mange fantastiske nordlyskoder som er sammensatt av hellig geometri som er fødselskoder/kraft for den nye jord. 

Velkommen !

 

Litt info om meg selv. 

Jeg er en budbringer som er kommet hit for å være med å forløse  Lyset i nord og Nordlyshealing. Denne mnd vil jeg åpne opp disse kjærlighetsenergier inn til deg slik at du kan få hjelp til din fysiske kropp og ditt energisystem. Samtidig få kjenne på de nye kjærlighetsenergier fra den nye jord og Lyset i nord. 

Jeg er klargjort til denne tjeneste for den nye jords energisystem og den nye bevissthetskroppen  og det er en glede for meg å være en budbringer for å hjelper deg. Jeg ønsker å vise deg veien opp i ditt eget kjærlighetsfelt .

Jeg arbeider gjennom lyspust som er en skapende guddommelig healingkraft som vil bli lastet inn til deg der du er. For deg er det å kunn ta imot denne kraft i deg.

Klargjøringen jeg har gått gjennom har vært å helbrede min egen kropp fra å være helt arbeidufør til nå å kunne helbrede meg selv på alle plan. Denne klargjøringen har ført meg inn i en større innsikt hvor jeg selv åpnet opp for min indre kjærlighetskraft for selvhelbredelse.  Mitt indre legeteam består av flere høyere Mesterenergier på den nye jord.

Lyset i nord skinner sterker og sterkere gjennom oss alle. Du har kanskje søkt etter denne helbredene kraft inni deg selv?  Jeg vil fortelle deg at du har alt inni deg - all helbredene kjærlighetskraft til å skape deg selv fri på alle plan. 

Det er en glede for meg å være en budbringer å hjelpe deg i denne tid ut fra mitt indre høyere hjerte og den nye kjærlighetsjord. 

Denne mnd kan være med å forandre hel e livet ditt om du er åpne for det. 

Denne mnd skal du bare ta imot inn til deg selv. 

Er du klar ? 

Litt kort om meg selv.

Jeg er født klarsynt og det jeg kaller klarfølt. Jeg har hatt den evnen å kunne se det flere ikke ser - verdener utenfor denne og likeså inni vårt fysiske energisystem. Jeg har underveis møtt helsepersonell på mange plan og hatt et nært samarbeid med leger og kreftforskjere underveis. Min siste jobb var på kreftavddelingen på Unn i Tromsø hvor jeg jobbet med ernæring til kreftpassienter.  I år 2000 hoppet jeg ut av en trygg jobb pga av helse og begynte å helbrede meg selv samtidig som jeg skape mitt eget enmansforetag som nå er 21 år. Det har vært en utrolig reise på alle måter som har bringt meg hjem i meg selv. 

Vi vil møtes via en nettbasert gruppe på fb. 

Ved påmelding vil du bli lagt inn i denne gruppen.

Da er det bare å ønske deg hjertelig velkommen. 

Påmelding: lysbroen.nord@gmail.com 

Pris: 

Oppstart/tidsrom: 

Påmeldingsfrist: 

Velkommen!