Nordlys healing trinn 1 - en ny universell kraft.

Velkommen til åpning av Nordlys healing - en ny plattform.
 
Denne form for healing er fra kjærlighets kilden i deg. Healingen er tilrettelagt den nye jord og det nye bevissthetsmennesket deg.
 
Nordlysenergien er en energi som sammensmelter en treenighet i deg: kropp, sinn og ånd. Faderen, sønnen og den hellige ånds kraft forent med moder jords kraft.
 
Energien bak Nordlyshealingen er ut fra en ny tidslinje som er kommet inn på jorden og manifestert/forankret helt inn i det fysiske.

Nordlyshealing springer ut fra kjærlighetsfeltet og er en enhetsenergi og kommer gjennom sølvtråden fra kilden, via ånden, inn til vårt hjerte og den fysiske kroppen. 

Nordlyshealing er og tilrettelagt kroppens nye energisystem og geometriske formel som er bygget rundt de 4 høyere elementer, den eteriske kroppen, plasmafeltet, beviissthetsfeltet og kjærlighetsfeltet som det ytterste og omfavner alt av deg.   

På kurset vil du bli åpnet for den kjærlighets bevissthet du er og som er den høyeste del av deg. Mange indre rom vil bli åpnet gradvis utifra overgivelse til din høyere tjeneste.
Denne tjenesten er og vil bli tilrettelagt det du har bestemt deg til i denne tid på jorden.
Det å gjøre din tjeneste føres utifra en hel kjærlighetskilde i deg som er noe du ikke har hatt mulighet tidligere på jorden fullt ut. Denne kraft har vært begrenset - men alltid hel får vi si utfra der du var i din utvikling.
 
Den som sterkest har vist oss denne helbredelsen kjærlighets kilden er Jesus Kristus. Han åpnet totalt opp for denne kraften som 30 åring. Dette er en høyere Kristus kraft vi alle bærer i oss, men som har vært begrenset av og i vår kropper og gjennom vårt mentale sinn.
 
Mange har jobbet som healere på mange forskjellig plan i dette liv.
Vi har likeså renset/forløst oss selv lag for lag som har vært en stor indre personlig prosess i dette liv.
Det blir vist oss at dette har vært en del av en en høyere plan.
 
Healing er mye mer enn helbredelse. Kjærlighets energien åpner opp for mange rom inni oss.
Manifestasjon og skapelse hvor vi erfarer/lærer å holde/bevege energi i mikro og makro i oss selv.
Det å holde oss selv i et høyere kjærlighetsfelt er viktig.
 
Nordlyshealing er bestemt fra kilden for å vekke, manifestere, skape, omskape, helbrede alt omkring oss. Dette gjelder likeså naturen og alt levende.
 
Norlyshealing åpner helt nye energier som tidligere ikke har vært tilgjengelig for oss mennesker. De fleste Nordlysenergiene kommer inn til oss fra den 11-12 dimensjon, noen fra ennå høyere dimensjoner
 
Disse energier vil du bli kjent med gjennom initieringer, gjennom deg selv som personlig erfaring og gjennom å arbeide med andre.
 
Jo mer du overgir deg i tjenesten i form av kjærlighet vil du bli mer og mer klargjort til deg selv og din indre kraft/lys og skapelse gjennom ditt hjerte.
Gjennom dine celler vil du bli klargjort til å holde denne energi.
 
Energien/tjenesten du går inn i er et samarbeid med deg selv og din indre kjærlighetskraft på et indre plan og Gud.
Kanskje dette er det største formål din sjel har planlagt på jorden.
 
Jesus sa i sitt budskap til oss: Når menneske er hersker over kroppen - er du som menneske hersker på jorden.
Han sa også: Dere vil gjøre større mirakler enn det jeg har gjort.
 
**Personlig. **
Jesus kjenner jeg godt som min bror i ånden. Han har vist meg veien sannhet og livet gjennom meg selv og mine steg.
Han har vist meg/oss Livets nøkkel og hva det innebærer for oss mennesker. Vi har alt inni oss og vi er selv Livets nøkkel.
Santa coora aktiverer livets nøkkel og kjærlighetskraften i oss.
Pust dette inn i ditt hjerte.
 
Da ønsker vi deg velkommen til dette kurset styrt fra kildens bevissthet i hver enkelt.
Namaste !
Mari Solei og Oddvar

Hva skjer under kurset

DE NYE NORDLYSENERGIENE
-
historien bak energiene
- formål
- hvilke energi/bevissthetsområder de dekker og som har med den nye tid på den nye jord/den nye kjærlighetsjord, himmelblålandet eller landet bak Nordlyset. 

BRUK AV NORDLYSENERGIENE
Til deg selv og til andre
Du vil bli kjent med og erfare hvordan Nordlysenergiene virker på deg på et energiplan og et fysisk plan. 

INITIERING AV NORDLYSENERGIENE
De nye energiene må initieres i hver enkelt - du får initiert de 9 første energiene gjennom våre sendinger.
Energiene kommer inn fra et svært høy bevissthetsplan, 11/12 diemsnjon og høyere, og er helt nye for oss mennesker.
Energiene hører til den nye universelle kraft som tar plass på den nye jord.

Å LA ENERGIENE KOMME TIL DEG  
Og du vil få erfare på et dypt plan å oppleve at energiene kommer til deg når du er klar.
Og hvilken helbredende kraft som ligger i energiene og bak energiene. 

LØPENDE DIALOG OG SAMARBEIDE
Vi vil på på en egen FB gruppe være tilstede for deg og svar på spørsmål som du måtte ha. 
Og du vil likeledes få anledning til å dele med andre dine erfaringer fra dine opplevelser med energiene. 

LIVETS NØKKEL, SANTA COORA, TRANSFORMASJON, LYSPUSTEN, ELEMENTENES BETYDNING. 
Dette vil være sentrale temaer som vi tar opp og som er viktig forståelse knyttet til den nye tid.

KANALISERINGER
Det vil kunne komme inn kanaliseringer/ny informasjon under kurset.   

PERSONLIG VEILEDNING
Inkludert i kurset er 2 personlig veiledninger a 30 min. hos Oddvar/Mari Solei.  Du tar selv initiativ til å bestille tid når du er klar.   

Pris, påmelding og sendinger.

VARIGHET, PÅMELDING OG SENDINGER 
3 mnd kurs.
Oppstart:Januar 2023. 
 
Det blir sending hver uke på FB eller zoom.  
 
PÅMELDING/INTERESSE:
Ta kontakt med Oddvar på epost: oddvar@inner.no om du er interessert i kurset og vi vil legge deg til en liste der du får nærmere info.
Ring gjerne Oddvar på 95051226 eller Mari Solei på 94111188.

KANALISERING AV MARI SOLEI

 

EN NY UNIVERSELL KJÆRLIGHETSKRAFT ØNSKER OSS VELKOMMEN

EN NY UNIVERSELL KRAFT TAR PLASS FOR OSS MENNESKER FRA LYSET I NORD. 

 

DU ER OGSÅ GUD.

Fra Lyset og kjærligheten du kom.

Du la dine fotspor inn i morder jord gjennom krystallenergien grunnelement.

I denne dag kranses kildens enhet moderjord og menneskeheten for den nye skapelse.

I en symfoni av glede og kjærlighet fødes den nye jord inni dere og rundt dere.

Dere er i sannhet medskaper av den nye jord. Fra tidens begynnelse var dette ment og tiden er inne for en ny skapelse kan manifesteres i alle univers i skapelsens grunntoner. I mikro og makro skjer det dere alle har lengtet etter. Kroppene deres rister som Babylons tårn i deres indre og deres rygger svaier i alle himmelretninger.

Fødselen skjer på nytt. Alt måtte tilbakeføres til kildens utspring av den gamle skapelse for at det nye skapelse kunne manifesteres inn i nye skaperfasetter.

Denne energi bar den høyeste spirit og tone i dere alle.

I troskyldighet og tillit kunne alt skje.  I fri flyt ut fra universets Gudecelle kunne det nye univers bli skapt i hver enkelt av dere og likeså den nye jord.

De fire ånder pustet liv og naturens rytmer beveger molekyler og atomer i bevegelse inni dere og utenfor dere.

De fire ånder blåser over jordens akse på nytt og de fire elementer ble aktiver inn i ny hellig geometri som var bevart inn til den nye tid.

Det nye univers foldet seg ut over vann prismene og vann devaene danset i glede over undret som skjedde.

Den nye univers og den nye jord og denne healings plattform tar plass i nord fra Lyset i nord.

Fra lyset i nord alt oppstår på nytt.

Fra ørnenes rike fra Gudeuniverset lastes det i denne tid ned lyskoder til den nye jord og menneskeheten.

Krystall og diamant energien blir lagt inn i ny geometriske formler og flyter nå ut over jorden fra nord.

Fredens tempel er aktivert fra evighetens skapelses ånder og den indre Agartha åpnes ut over hele jorden.

Det nye univers manifesteres inn i det fysiske blant dere.

Miraklenes tid er begynt hvor menneskeheten vil få en ny dag full av ren kjærlighets prana som flyter ut fra kildens utspring og planter nye frø for den nye skapelse.

Visdommens tre er aktivert og portene til den nye jord og edens hage åpnes i dere.

Morgenstjerne tempel folder seg nå ut over jorden og den hellig skaperflammen tatt plass i menneskenes indre. 

Enda forståes lite, men dere vil langsomt forså gjennom deres hjerter at lyset og fredens tempel er senket inn til dere fra himmel og fra jord. Et nytt tempel fylt med alt det dere har drømt om i deres hjerter.

Davidstjernen har vernet om dere. Den indre Kristus i dere tar plass.

Guds trone kommer frem og kjærlighets jorden blir skapt, mens

Tronenglene synger SA –ERA – TU – VER – av Unity

Jordenglene svarer. SAN – TA – KORA TU – VER - AV - Unity.

Velsignelsens dybde fyller den nye skapelse og renser bort alt som måtte være av motstand i dere og rundt dere.

Den nye jord er fullbrakt slik det var ment.

Fra alle univers i skapelsen fylles dere med kjærlighet og frihet. Dansens frihet og gledens budskap fyllet hvert menneske hjerte som stanser opp og lytter.

Vi takker for oss og fyller dere alle med lys og kjærlighet. Husk at vi er dere og dere er oss.

Sammen er vi – enhet er vi – fasetter er vi – av hverandre – som lekende barn er vi uten lover og regler.

Som farger i alle kolurer er vi som flyter inn i et klokkespill av himmelske toner gjennom dansens glede og bevegelse.

 

Dans kjære dere og elsk hverandre for dere er unike – hver enkelt av dere – unike kjærlighetsfrø.

Gud sier: Jeg gir dere en DRUE.

Hva vil dere den skal inneholde?

Alt det du trenger er i denne DRUE.

Spis av hjertens visdom og bland den med universets kjærlighet og beveg denne energi mellom dere på den nye jord.

La felleskapenes ånd ta plass og la barnet i dere få næring av moder jords kjærlighetsplasma 

La det nye frø vokse ut fra kunnskap og visdom fra deres erfaringer og la denne visdom fylle den nye jords

Velkommen til Nordlyshealing

 

Adnoy – Adnoy.

Namaste.!

Lysets budbringer  Mari Solei