Nordlys healing - en ny healing tar plass

Velkommen til åpning av Nordlys healing.
 
Det er spilt en video også, men den kommer desverre ikke med her, så jeg kan anbefale deg å gå til vår FB side:  https://www.facebook.com/groups/2045172538892688?locale=nb_NO 
 
Denne form for healing er fra kjærlighets kilden i deg. Healingen er tilrettelagt den nye jord og det nye bevissthetsmennesket deg.
 
Nordlysenergien er en energi som sammensmelter en treenighet i deg: kropp, sinn og ånd. Faderen, sønnen og den hellige ånds kraft forent med moder jords kraft.
 

Energien bak Nordlyshealingen er ut fra en ny tidslinje som er kommet inn på jorden og manifestert/forankret helt inn i det fysiske.

Nordlyshealing springer ut fra kjærlighetsfeltet og er en enhetsenergi og kommer gjennom sølvtråden fra kilden, via ånden, inn til vårt hjerte og den fysiske kroppen. 

Nordlyshealing er og tilrettelagt kroppens nye energisystem og geometriske formel som er bygget rundt de 4 høyere elementer, den eteriske kroppen, plasmafeltet og kjærlighetsfeltet som det ytterste og omfavnende bevissthetsfelt rundt deg.   

 
På kurset vil du bli åpnet for den kjærlighets bevissthet du er og som er den høyeste del av deg. Mange indre rom vil bli åpnet gradvis utifra overgivelse til din høyere tjeneste.
Denne tjenesten er og vil bli tilrettelagt det du har bestemt deg til i denne tid på jorden.
Det å gjøre din tjeneste føres utifra en hel kjærlighetskilde i deg som er noe du ikke har hatt mulighet tidligere på jorden fullt ut. Denne kraft har vært begrenset - men alltid hel får vi si ut ifra der du var i din utvikling.
 
Den som sterkest har vist oss denne helbredelsen kjærlighets kilden er Jesus Kristus. Han åpnet totalt opp for denne kraften som 30 år. Dette er en høyere Kristus kraft vi alle bærer i oss, men som har vært begrenset av og i vår kropper og gjennom vårt mentale sinn.
 
Mange har jobbet som healere på mange forskjellig plan i dette liv. Vi har likeså renset/forløst oss selv lag for lag som har vært en stor indre personlig prosess i dette liv.
Det blir vist oss at dette har vært en del av en en høyere plan.
 
Healing er mye mer enn helbredelse. Kjærlighets energien åpner opp for mange rom inni oss.
Manifestasjon og skapelse hvor vi erfarer/lærer å holde/bevege energi i mikro og makro i oss selv.
Det å holde oss selv i et høyere kjærlighetsfelt er viktig.
 
Nordlys healing er bestemt fra kilden for å vekke, manifestere, skape, omskape, helbrede alt omkring oss. Dette gjelder likeså naturen og alt levende.
Norlys healing åpner helt nye energier som tidligere ikke har vært tilgjengelig for oss mennesker.
Disse energier vil du bli kjent med gjennom aktiveringer, gjennom deg selv som personlig erfaring og gjennom å arbeide med andre.
 
Jo mer du overgir deg i tjenesten i form av kjærlighet vil du bli mer og mer klargjort til deg selv og din indre kraft/lys og skapelse gjennom ditt hjerte.
Gjennom dine celler vil du bli klargjort til å holde denne energi.
 
Energien/tjenesten du går inn i er et samarbeid med deg selv og din indre kjærlighetskraft på et indre plan og Gud.
Kanskje dette er det største formål din sjel har planlagt på jorden.
 
Jesus sa i sitt budskap til oss: Når menneske er hersker over kroppen - er du som menneske hersker på jorden.
Han sa også: Dere vil gjøre større mirakler enn det jeg har gjort.
 
**Personlig. **
Jesus kjenner jeg godt som min bror i ånden. Han har vist meg veien sannhet og livet gjennom meg selv og mine steg.
Han har vist meg/oss Livets nøkkel og hva det innebærer for oss mennesker. Vi har alt inni oss og vi er selv Livets nøkkel.
Santa coora aktiverer livets nøkkel og kjærlighetskraften i oss.
Pust dette inn i ditt hjerte.
 
Da ønsker vi deg velkommen til dette kurset styrt fra kildens bevissthet i hver enkelt.
Namaste !
Mari Solei og Oddvar

Pris og påmelding.

Varighet: 4 mnd kurs.
Oppstart 10 januar 2022
 
Påmelding: Send epost til oddvar@inner.no eller ring Oddvar på telefon: 95051226 eller Mari Solei på 94111188.
 
Pris: 10.500.-
 
Betaling : Kurset betales i sin helhet ved oppstart om ikke annen avtale er inngått.
 
Delbetaling: Du kan dele opp bet i 2 avdrag kr: 5.250.-
eller betale i 4 avdrag (1 gang hver måned) kr: 2.625,-.
Den første innbetaling senest 27. desember.
 
Avtale om delbetaling skjer ved å kontakte Oddvar så ordner alt seg til det beste for alle.
Alle innbetalinger til konto nr. 1214.44.56570.