Kursinformasjon ang NordlysReiki

Velkommen til kurs i NordlysReiki gjennom LYSET I NORD. 

Nettbasert undervisning via FB og SOM.  

Om noen av dere har Reiki fra før i den gamle  Reikienergien er det viktig for dere å få oppgradert alle symbolene til det nye energinivå. Dette vil skje gjennom ny initiering av alle Reikisymbolene.
Dette vil dere alle få som går på mine kurs.

Derefor vil det være nødvendig for dere å motta undervisning som er tilrettelagt den nye jords bevissthet på alle Reikigradene. 

Det vil være viktig å følge hvert kurs av den nye NordlysReiki selv om du har Reiki fra før. Dette er annbefalt fra mitt høyere selv og mine Reikiguider. 

Jeg er heldig å ha med meg min dualsjel Oddvar på mine kurs som vil initiere sin del gjennom lydhealing  på cellenivå av alle Reikisymboler . Dette er nytt og innordnet den nye jords energier. Oddvar har mottatt den høyeste maskuline healingcirkel

"The Ring of Light and Love " 

Den femenine hellige gralsenergi er fullstendig gjenforent med den hellige maskuline grael senergi.

Dette er en forening mellom maskulin og femenin energi som vil bli innordnet deg som healer. Dette er samtidig et samspill mellom alt levende i deg , naturen og moder jord. Når du som healer blir innordnet denne energi vil hele ditt energilegeme bli forent og innordnet på alle plan med den høyere solarenergi. 
Dette er Nordlyskraften (lyset i nord) forent med Reiki energien og det nye bevissthetsmenneske deg.  

Velkommen i lys og kjærlighet fra vår indre hjernekraft. ^