Light and love body Transformation.2

I transformasjon 2. 
 
snakker jeg om energier/arkiv, energifelt, programmeringer som er vevet ut i energifeltet ut fra hovedmønstret. Dette kaller vi for sidemønster. Disse felt skal lukkes hvor vi ikke skal påvirkes lenger av drama rundt oss og ulike energier som forhindrer oss å omfavne oss selv i lyset.
Vi ser at disse feltene har blitt behandlet på ulike plan gjennom psykiatrien, psykologien, og ulike terapeutiske behandlinger som f.eks healing.
Mange forløser seg gjennom disse lag av bevissthet med transformasjon og pusteteknikker.
Men det virker som vi aldri blir ferdige uansett hvor mye vi forløser og transformerer.
Derfor er det nå åpnet opp for ytterligere mulighet til å få hjelp til å bli fri.
Dette handler om overgivelse til oss selv og vårt høyere bevissthet. 
 
Når det gjelder vaksiner, bakterier, virus , kvikksølv osv. kan disse energier være med å holde deg igjen - slik at du ikke får forløst deg selv på alle plan. Derfor kan vi annbefale å få forløst disse energier.
 
Kropp:
Vaksiner, bakterier, virus, organer, hud, blod, nervesystem, lymfesystem, mage/tarm, hormoner osv.
 
Sinn:
Psykiske lidelser, forventninger,tankespinn, dommer, kritikker, analytiker, angst, kontroll, avhengighet, avvisning, tvangstanker, roller, drama, alkohol, rus osv.
 
Ånd: 
Renselse av emosjoner: Plikt, skyld, skam, utrykk, fornektelse, ikke ta imot, redsel for kjærlighet, tillatelse, overgivelse – gi slipp, redsel mot sin egen storhet og kraft, redsel for å gjøre noe galt, ikke god nokk osv.
 
Hele denne transformasjonen går ut på sidemønster som ligger i ditt energifelt. Disse er vevet fra hovedmønstret som ble forløst gjennom Light and love Body Transformation 1.
 
Vi illustrert en trestamme – som du kan se som deg selv som. Denne trestammen har mange greiner som du har skapt gjennom mange liv. Det er disse forgreiningen som er skapt utfra dine mønster gjennom din kroppsbevissthet ut i det vi kaller for felt. Dette kan kalles en vev som har mange veier, og som du har låst deg fast i.
Se illustrasjon 2. 
Dette er det transformasjon 2 går ut på.
 
Om du syns det er lettere, kan du se for deg en løk.
I renselsen 1 ble kjernen i løken forløst.
I renselsen 2 blir skallene utenpå løken tatt bort.
 
Før du tar tranmsformasjon 2, er det anbefalt at du har gått gjennom Transformasjon