Informasjon om stamcelleportalene

Stamcelleportaler. 

Nedenfor finner du info over de 4 forskjellige stamcelleportaler som er innordnet menneskekroppens nye energisystem. Denne informasjon er lastet ned til jorden siden 2015 som en gave og en hjelp til oss mennesker for å aktivere våre kropper opp i energibevissthet, slik at kroppen kan ta inn din høyere bevissthet inn i det fysiske.  

Disse stamcelleportalene inngår som en del av en prosess der menneskekroppen gir slipp på gamle stamceller og åpner seg opp for nye stamceller, et nytt energisystem og ny celledeling.  Dette handler om å heve sin DnA streng opp fra 3 mot 12 strenger.  Dine lyssceller og mitrokondoen i cellene tar tilbake/åpner for sin opprinnelige kraft.  

Når de nye stamceller for den nye jord åpnes, så forløses gradvis mange av dine chakraer og går inn i din ryggrad. 

Aktiveringene foregår som en personlig aktivering og varer vanligvis 1,5 til 2 timer. 

Du vil starte med 1. stamcelleportal da den inneholder et hologram som de øvrige stamcelleportaler knytter seg til og ekspanderer stamcellene.
Vi anbefaler at du tar portalene i rekkefølge 1 til 4.  Men føler du at du vil ta portalene 2 til 4 i en annen rekkefølge, f.eks. portal 3 før portal 2, så kan du velge dette.

Ta kontakt med Oddvar (Tlf 9501226 eller oddvar@inner.no ) for avtale om aktivering.

Velkommen
Mari Solei. 

Stamcelleportal 1 - åpning av 1 mesterportal/ditt holografiske skapernettverk

Denne holografiske portalen som åpnes først og består av et helt egne partikler som er innrettet deg fra tidligste morgen.

Portalåpningene og energiene som er i portalene, virker ulikt fra menneske til menneske.  Det handler om hvor du er i din egen personlige prosess og hvor godt du har greid å transformere ut motstand i ditt energifelt og din fysiske kropp.  

Vi anbefaler at det går litt tid mellom hver stamcelleportal da det skjer mye i ditt DNA og dine celler.     

Du blir påkoblet og aktivert nye energier som aldri før har vært på jorden og som vil hjelper deg i din prosess med å heale kroppen, tilbakeføre deg selv til din egen sjelsesens, likeså balansere alle dine energikropper slik at du er innrettet din høyere bevissthet.  
Du vil få mer informasjon under aktiveringene.  

I stamcelleåpningene har du en progresjon der du i portal 1 og 2 får samlet din sjelsbevissthet i sjelsriket. Dette er dine sjelbiter.

Du begynner å gjøre deg klar for å gå ut av sjelsriket og inn i åndsriket.  I sjelsuniverset vil du bli påkoblet ditt eget stamcellehologram som er sammensatt av lyskoder og hellig geometri. Her begynner du å bygge opp din nye lyskroppen/merkaba og ditt nye DEG.

Du begynner her en direkte påkobling til din høyere sjel som blir kraftiger og kraftigere og som vil åpne deg opp på alle plan og dimisjoner.  Krystall og diamant pyramidene som lases ned i ditt energifelt er kun innrettet deg og din sjelsessens. 

I portal 3 og 4 åpner klargjøres du for åndsuniverset.  
Det er i dette universet vi mer og mer forstår at vi alle er fra samme kilde og at vi alle bærer ulike biter av en helhet eller enhet. 
Det er her det virkelig går opp for hver enkelt sjel at vi er her i et samarbeid, i en samskapelse. 
Det er åndsuniverset som danner grunnlag og er fundament for den nye univers/jord, det nye mennesket og den nye menenskekroppens energisystem.   

Stamcelleportalene er innordnet et høyere plan utfra den indre og det ytre kosmiske råd. 

Åpning av de ulike stamcelleportaler har også åpnet opp nye lag av bevissthet inn mot jorden. 

Dette har/er en del av Mari Solei og Oddvars tjeneste som dualsjeler å holde den forent portal inn til jorden. Dette er en tjeneste fra vårt spirit hvor vi er klargjort for dette i oppstigningsprosessen.
Dette er også en samskapelse med hver enkelt sjel fra sjelrikene.   
Derfor er disse portalene unike og det har vært en glede å arbeide i et samarbeid.   

Stamcelleportal 1 - Hva inngår i portalen/behandlingen

 • Åpning og aktivering av ditt holografiske skapernettverk av stamceller 
 • DNA aktivering
 • Tilkobling og akselerasjon av din opprinnelige høyere bevissthet
 • Aktivering av din kjernebevissthet, mitokondrium/kjernebevissthet i cellene dine.
 • Aktivering av hellig lysgeometri/koder i cellene
 • Tilkobling til Kerubienergien og den hvite planet (den indre jord).  Forbindelse til den indre Akarta og devariket kobles på.
 • Aktivering av Enhetsenergien (Forene kropp, sinn og ånd og tilknytning og akselerasjon av din tilknytning til Gud/universet)
 • Aktivering av ren og forent maskulin og feminin energi

 Opplevelser/erfaringer/prosesser. Hva kan skje?

 • Skapelse startet å skje mer og mer ut fra hjertet.
 • Den fysiske kroppen starter en større forandringsprosess for å håndtere ned og oppstigning.
 • Kroppen krystalliseres mer og mer og behovet for å renske ut uhensiktsmessige tanker og følelser akselerer. 
 • Reptilhjernen blir borte, helt bort.
 • Spørsmålet om å forlate det gamle jeg/egoet akselererer og du blir stilt ovenfor spørsmål om overgivelse til deg selv og din høyere plan.
 • En sterk akselerasjon og tilknytning til ditt sjels universet skjer
 • En større tilknytning til den indre jord/indre univers/lyset i nord starter. 
 • Når kroppens tetthet slipper kan vi oppleve hodepine, oppkast, diare, kviser, svimmelhet. Verk i muskler og ledd osv.
 • De fysiske sansene dine aktiveres og du kan oppdage deg selv og din kropp annerledes.
 • Når du er kommet hit er det ingen vei å snu å revidere tilbake. Etter denne behandling vil du hele tiden bli styrt og innrettet den høyeste plan for din sjel sterkere og sterkere.
 • Her begynner du også en stor forandringsprosess i hjernens kjemi og elektromagnetisme. Lyskrystaller fra de lineære linjene (feltene) dine kan bli sterkt ubehagelige. Her vil du oppleve sterkt den 5 dimisjons mal i deg.

En portal består av et holografisk skapernettverk som aktiveres gjennom dine kroppsceller. Dette er store DNA aktiveringer.

Dette er en stor og grunnleggende portal der du åpner opp og aksellere dine opprinnelige stamceller i ditt DNA og aksellere disse cellene ut i en ny utviklingsprosess som du aldri før tidligere har erfart i dine inkarnasjoner.
Stamcelleportalen er grunnlaget for at du senere mer og mer åpner andre indre portaler i deg som igjen aktiverer energier til videre stamcelleportaler gjennom alle dine celler og partikler inni deg som går på de hellige byggesteiner kjærlighet, visdom og glede. Alle stamcelleportalene er full av hellig geometri og lyskoder som akselerer din kjernebevissthet i DNA. 

Det starter ved denne portal/energiåpningen en større mutasjonsprosess/forandring og ekspansjon av dine celler/ditt DNA inn mot din indre essens.  Denne endringen mot høyere dimensjoner i deg, gir også forandringer i din fysiske kropp.      

Stamcelleportal 2 - aktivering av kjærlighet

Gjennom aktiveringen får du åpnet opp en stamcelleportal for kjærlighet, aktivert kjærlighet og aktivert Sol-ma-ki energien, Sol-ra-ki energien og kjærlighetsenergien (love).
Dette er 3 nye viktige energien som er innrettet oss mennesker og vår videreutvikling.

 Stamcelleportal 2 – aktivering av kjærlighet

 • Aktivering av kjærlighetsenergien
 • Aktivering av Kristusenergien 
 • Samordning av den indre og den ytre leder og det indre og ytre hjerte
 • Påkobling av rotchakra til jordstjernechakra
 • Diamantportal/hellig geometri kobles på
 • Påkobling til 5 rensede planeter (Askitaras, Andromeda, Pleiadene, Arcturus, Sirius). Plnetene er koblet til 5 tilkoblingspunkter på din fysiske kropp. 
 • Åpning av den bakre fontella (det 4. øyet)  
 • Aktivering på Sol-ma-ki (sol og månekraften – en enhetsenergi)
 • Aktivering på Sol-ra-ki (healingkraft fra Solguden RA rettet mot den fysiske kropp og forening)

 Opplevelser/ prosesser/ erfaringer/ hva kan skje under/etter aktiveringen

 • Ditt indre hjerte vil kalle mer og mer på deg slik at du følger deg selv.
 • Du kobles mer ned mot jord og sammen med rene og rensede planeter på et høyere plan.
 • Du får tilgang til høye energier/vibrasjoner der du selv tar ansvaret for å føre deg tilbake til din sjelsutvikling og sjels potensiale og heale det som oppleves å ligge i veien i din fysiske kropp, i ditt lavere sinn og i dine følelser. 
 • Vi blir stilt ovenfor spørsmål om overgivelse til oss selv, vår sjel og ånd.  
 • En viktig akselerasjon starter for å klargjøre din fysiske kropp/lyskropp for å stige mer og mer inn i åndsuniverset. 
 • Her kan du oppleve smerter i åpning av hjertechakra da du åpnes på et mye dypere plan. Her starter den emosjonelle del av lyskroppen som gjør at du åpner opp og fokuserer på et mye dypere plan av hjertechakra.
 • Her prøver mentalkroppen din å finne en forklaring på det som skjer med deg.
 • Her begynner en sammensmeltning med alle lyskroppene og samskaper seg ditt markaba. Om det er frykt igjen i kroppene kommer dette til overflaten nå.
 • Det forente chakra åpnes – du kan kjenne sterke press i pinalchakra og bakhodet (nakken).
 • Du kan også oppleve smerter på toppen av hodet ditt når fontanellen åpnes.
 • Du kan oppleve rare følelser i kroppen og i kontakt med andre deler av deg selv samtidig.
 • Her blir vi også opptatt av å spise den riktige maten. Vi kan føle skam, skyld og verdiløshet. Her kan du også oppleve sterke depressive tanker og følelser som forlater deg.
 • Du innrettes mer og mer ditt høyere selv.

Stamcelleportal 3 - Visdom

 • Aktivering av visdom
 • Koordinering av hjerne og hjerte
 • Åpning av ditt indre Akasha arkiv
 • Klargjøring til å forene pinealkjertelen og de 3. øyet.
 • Fontella aktiveres og påkobles pinealkjertelen og det 3. øyet og vil aktivere det høyere potensialet i hver enkelt.
 • Påkobling av jordstjernechakraet til mikrochakra og stamceller på mikronivå.
 • Makaba aktivering (hellig lysstruktur, diamantkoder, krystallkoder, hellig geometri)
 • Påkobling til Venus og Nova Aurora og tilkoblingspunkter i det indre hjertet (Thymus) og over hodet)
 • Korrigering av atlasen
 • Aktivering av Guds lys

 Opplevelser/prosesser/erfaringer. Hva kan skje?

 • Programmeringer slettes gradvis mer og mer.
 • Det høyere Selv vil ta mer og mer over informasjonen og styringen av energisystemet i den fysiske kroppen når ditt eget Akasha arkiv åpnes. 
 • En forening mellom maskulin og feminin energi skjer inn i en enhetsenergi.
 • Oppløsning av polariteten mellom deg og Gud – det er ingenting på utsiden.
 • Det blir lettere å reise med din egen energi og være tilstede med alt der du ønsker 
 • Det starter en sammensmelting av din ryggrad med 4 chakraer (rot, solar plexus, hals og kronechakra) og en overgang til 3 chakraer og en klargjøring for en høyere energi ned gjennom din ryggrad.
 • Du åpner opp for ditt åndsunivers – et univers der vi alle kommer fra og er sammen.
 • Du kan føle et sterkt press i hodet ditt for her begynner hypofysen å vokse og forandre fasong.
 • Hjernen blir større og du mottar mye større lysinnstrømning.
 • Du kan få kontakt med det multidimensjonell sinn og motta det vi kaller for lysspråket. Dette skjer fordi det dannes en regnbuelinje fra det fjerde øye (oppå hodet ditt) som samskapes med det 3 øyet ditt og du åpner opp for en dekodingsmekanisme for høyere dimensjonalt språk.
 • Her kan du oppleve at du ikke finner ord eller ikke kan lese som før. Det skapes nye veier i hjernen din og alt går over.
 • Du kan oppleve toner i ørene dine og oppleve og laste ned geometri /farger/toner. Du går gjennom en sterk forandring i DNA med forandringer av hele din cellestruktur.

Visdom
Visdom handler om å finne tilbake til den akkumulerte gode erfaring vi har med fra alle våre liv/inkarnasjoner. Det er denne visdommen sammen med hvem vi er og hva vårt formål er på jorden, vi skal gjenfinne. 

Det er denne visdommen som er viktig å ha med seg når vi åpner opp for åndsuniverset i den 3. Stamcellebehandlingen.  I åndsuniverset har vi alle like stamceller.  I sjelsuniverset som er fremtredende i stamcellebehandling 1 og 2, er det sjelsuniverset, ditt individuelle univers som er fokus på for å gjenfinne deg selv og ditt indre deg. 

Og så skal vi ekspandere oss videre og vinne nye erfaringer på den nye kjærlighetsjord.  I det nye har vi ingen erfaringer med oss, så vi må være som et lite barn for å utforske det nye, vi må være nysgjerrige, lekne, falle og reise oss igjen og så blir vi stadig klokere ettersom vi opplever og erfarer det som fungerer.  Da er vi klare for å føre ut det nye, den nye høyere bevissthet som skal ta plass på jorden.

Visdom er i og kommer fra en enhetsenergi, en energi som alltid er full av gode erfaringer og opplevelser og sannhet i seg.  En sannhet som for eksempel lyser ut at alt er i utvikling og at sannheten alltid endrer seg til en høyere sannhet.   

En annen visdom eller sannhet er, at sannheten er inn i deg.  Du har din sannhet liksom andre har sin sannhet.

En annen sannhet er at vi alle har ulike utviklingsveier å gå, så omfavn andres veier på en kjærlig måte. Andre har valgt et annet formål og en annen vei enn deg.

En annen sannhet er at vi skaper våre liv selv og alt som skjer oss.  Så det livet vi lever har vi på en måte vært med på å planlegge på et høyere plan.  Men alle har vi det felles at når vi tar ansvar, så styrer og påvirker vi våre liv i den retningen vi ønsker.

En sannhet er kanskje også at vi på et høyere åndsplan kommer fra den samme kilden, men at vi i denne tid velger å gjenfinne oss selv som individer gjennom å gjenfinne vår sjel og forene vår sjelsbevissthet med vårt fysiske legeme. Da blir vi bevisst vår individuelle og kollektive legning og at de ikke er motsetninger, men en del av vår indre utviklingsreise.

Åpning av ditt indre Akasha arkiv
Det er kun få mennesker i denne verden som tidligere har kunnet reist inn i andres Akasha arkiv og slette gamle celleminner og heve DNA tilbake til høyere dimensjoner.

Ditt indre Akasha arkiv gjøres nå mer og mer tilgjengelig for deg selv, slik at du selv kan trene deg i å hente ut den gamle visdommen som ligger i ditt celleminne og som det er viktig at du husker igjen.  For det er viktig å forstå din egen klokskap og hva du har vært dyktig til, spesielt dyktig til og hva som er din plan i dette livet.   

Aktivering av fontella
Fontellaen som du fikk åpnet i stamcellebehandling 2 aktiveres nå. Den påkobles det 3. øyet og aktiverer det høyere potensialet i deg.  Den gjør også at ditt høyere selv vil tre mer og mer frem og overta styringen av ditt energisystem i den fysiske kroppen.

Korrigering av atlasen
I denne behandlingen begynner energien å strømme stadig sterkere nedover ryggraden og chakraer begynner en sammensmelting med din ryggrad.  Nakken, eller din atlas, er noe som ofte har vært ute av stilling eller manipulert for at din opprinnelige kraft ikke skal ta plass inne i deg.  
I denne behandlingen korrigeres atlasen på plass, slik at din kraft og energi kan flyte fritt fra de himmelske sfærer, nedover og gjennom din fysiske ryggrad og inn i den indre jord.  
En stor passasje er åpnet opp.

Stamcelleportal 4 - Glede

 • Nedtaking av stamcelleportal for glede
 • Aktivering av glede
 • Aktivering av delfinenergien
 • Aktivering av din indre englebevissthet
 • Aktivering av åndsuniverset
 • Aktivering av din Gudekraft (I AM – forening av din sjel og kilden)
 • Aktivering av det 5. øyet
 • Tilkobling til Orions belte som nå er renset.
 • Aktivering av krystallunivers, indigo- og diamantunivers
 • Aktivering av nye farger, fargestrukturer, regnbuelinjer/kreativitet/geometri/koder.
 • Aktivering av fjellfolket/ånden og natur /blomsterrikene/devariket

 Opplevelser/prosesser/erfaringer. Hva kan skje?

 • Ekspansjon på alle plan – sterkere enn noen ganger før på grunn av åndsuniverset
 • Skapelse av deg selv på alle plan – det nye deg.  Barnet i deg ekspanderer i glede, kreativitet farger og lek.
 • Viktig med fri flyt – å flyte med.
 • Større samklang med alt levende. 
 • Åpning og kontakten med blomsterrike og fjellåndene ekspanderer og kommunikasjonen med disse rikene og krystallfolket i den indre jord.