Santacoora sangen

SANTA KOORA
 
Forening maskulin og feminin energi.
 
 
 SANTACOORA SANGEN. 
 
San - ta – coora - sa – era – tu – ver
( synges 3 ganger)
 
SANTACOORA.
 
 
 
Våre hender strekkes opp mot Fader himmel-
Santa – coora – tu – ver – av unity
3 ganger
 
SANTACOORA
 
Fader himmel og englene svarer Moder Jord
menneskene:
Sa – era – tu – ver - av - Unity.
3 ganger
 
SANTACOORA
 
 
 
Santa – coora – sa - era - tu - ver - av Unity transformeres gjennom skapelsens alle toner og lyder.
 
Det annbefales oss å bruke denne KODE i alt fremtidig arbeid .
 
Sar - era – tu – ver - av unity er den høyere aspekt av energi som kommer fra Tronenglene og Solenglene og er således den maskuline aspekt av skapelsen.
(Fader himmel)
 
Santa – coora - tu - ver av Unity er den feminine energi av skapelsen
( Moder jord.)
 
 
 
DETTE SKJER NÅR DU SYNGER SANTACOORA.
Skaperpartiklene formidles og omkodes i alle ledd av skapelse prosessen.
 
Skapelses prosess skjer på alle plan og alle nivå både i det indre og det ytre univers.
 
Himmel og jord skal knyttes sammen (forenes ) gjennom toner og sang – gjennom struper som synger i glede fra sitt hjerte .
 
Gjennom pust og bevegelse( for.eks. lysveving ) skal skapelsen skje fra molekyler og atomer i bevegelse – gjennom farver – lys og lyd.
 
Guds røst ljomer i universet og kaller hver enkelt hjem og inn i sitt eget hjerte. Vi kjenner det på hver vår måte i våre liv og i våre kropper.
 
Alle føler denne energi og Sol englene stråler sitt lys fra den kosmiske enhet fra kjærlighetens flammer over jorden.
 
Og Fader himmel og englene syngersa – era – tu - ver - av - Unity
og Moder Jord svarersanta – coora – tu – ver -av - Uunity
 
DET ER VAKKERT.
 
NAMASTE!
 
 
PRIMANA og KROMANA er grunntonene i alle toner.
 
Santa –coora – sar – era – tu – ver tone gir Unity så sterke signaler i den store krets av Lysarbeidere som aktiveres for skapelses energien.
 
På rekker og på rad av lysarbeidere står klar for å frigjøre en nye tone en ny tid – nemlig å se Kristus gjennom hver kreativ virksomhet.
 
Primana.
Å ha overblikk over hele skapelsen!
- å skape kreativitet på tankeplanet – uten egoet.
 
Kromana.
Å overføre kreativ menneskelig tankemodeller til fysisk virkelighet
Gjennom intuisjon / inspirasjon ifølge en Guddommelig plan.
 
Soma : Livsenergi – essens – NEKTAR – ren prana
 
Fraktaler : Hjerte energi på dypere nivå
 
Noder : Åpninger i DNA – spiralen
 
Toner : Energier / energisystem
 
Shamballa : Eterisk læresenter gjennom den Guddommelig Kilde
Ett senter hvor det arbeides med den Guddommelige plan av
Jorden. Sees som krystall ”byer ”svevende over jorden.
 
Unity: Ingen dualitet – ALT SOM ER !
 
NAMASTE!
 
Mari Solei Bakken