Oversikt over Light and Love Body Transformation, aktivering av lyspust og stamceller og andre tjenester

Oversikt over våre tjenester pr. april 2020  

 

Aktiveringene er innrettet et høyere formål og høyere plan for mennesket i overgangen fra gammel til ny utvidet bevissthet hos det enkelte mennesket.

Vi har ulike planer som sjeler her på jorden.  Våre tjenester og oppgaver er innrettet de som vil stige ned i kroppen, ta med seg kroppen i opp/nedstigningen og klargjøre seg som underviser i ny bevissthet.  Disse grupper skal på forskjellige plan erfare hva det vil si å stige ned i kroppen/tempelet/det fysiske med hele sin bevissthet, inn på den nye jord, i sitt eget personlige univers. Alle de sjeler vi nevner, har allerede steget opp/ned i hjertet.

Det er her utrolig viktig at du lytter inni deg og bruker alle dine sanser og spør deg hva som er din vei i denne inkarnasjonen. 

Universet hjelper oss mye i dag, men det blir ditt ansvar og handle og erfare, slik at du klargjør deg selv for den nye energien her på jorden.  For det er gjennom personlig erfaring du hever din bevissthet.

Vi er klargjort til å bistå deg ut fra høyere plan, fysiske plan og den indre jord/Moder jord.  For mange kan den indre jord virke merkelig, men det er her mange har lagt inn vår grunnleggende energi når vi inkarnerte.  Det er denne energien som stiger opp nå og hjelper våre kropper opp i frekvens, samtidig som energien stiger ned fra et høyere universelt plan.  Til sammen forankrer dette oss her på den fysiske jord med våre høyere deler, det er det 5 dimensjon og høyere handler om.  Men grunnsteinen inni deg er ubetinget kjærlighet til deg selv og alt i skaperverket.  Ubetinget kjærlighet er og portalen til fullt og helt å gå inn i 5. dimensjon.

Mari Solei har vært en ren kanal i hele sitt liv og har hatt direkte kommunikasjon med kilden og det er gjennom denne kilden i et samarbeide, at disse aktiveringer/informasjoner/transformasjoner er lastet ned.

Det er ingenting som lenger er obligatorisk eller lineært, så føl inni deg hva som skaper resonans i deg av det vi skriver.

Og vi tar gjerne en innledende samtale med deg om du ønsker veiledning i forhold til hvor du står i din energi.      

 

Hoved trinn

Aktivering/Hva

Tas

Kommentar

Underliggende energi – klargjøring for kroppens energiheving inn i ny bevissthet

Ligth and Love Body Transformation 1

 1. Sjels-/arketypiske hovedmønster/ Snu DNA spiral
 2. Renselse indre jord (dødsriket)
 3. Påkobling av organer til 5D

Kollektivt

(individuelt)

Obligatorisk før lyspust-, og stamcelleaktivering

Light and Love Transformation 2

 • Kropp
 • Sinn
 • Ånd

(Forløsning programmeringer, tanker, følelser – ytre felt)

Kollektivt
(individuelt)

Den nye jord og ny bevissthet – forløsning av gammel stamcelle -bevissthet og klargjøring for nye energier og den nye bevissthetskroppen

 

Stamcelle 1

Hovedportal – nytt hologram

Kollektivt

(Individuelt)

Flere portaler og aktiveringer er under klargjøring

Stamcelle 2

Kjærlighet

 

 

Stamcelle 3

Visdom

 

 

Stamcelle 4

Glede

 

 

Lyspust – akselerasjon av ditt DNA til å ta imot og nyttiggjøre deg av de høyere frekvenser

 

 

Lyspust 1-7

 

Kollektiv
(individuelt)

 

Lyspust 8-9

 

 

 

Lyspust 10-11

 

 

 

Lyspust 12-13

 

 

 

Lyspust 14-15

 

 

 

Høyere lysportaler som åpnes i hver enkelt i overgangen til 5 dimensjon

Gudommelig Frihet

 

Individuelt

 

Gudommelig kjærlighet

 

 

 

Gudommelig glede

 

 

 

Gudommelig visdom

 

 

 

Gudommelig sannhet

 

 

 

Gudommelig fred

 

 

 

Gudommelig enhet

 

 

 

 

 

Vi kan varmt anbefale å lese nærmere om aktiveringene og hvilke aktiveringer/portaler du kan individuelt og kollektivt.   Følg linkene i oversikten eller gå direkte til informasjon på denne websiden.
Alle renselser/forløsninger/aktiveringer foregår som fjernarbeid med kombinasjon av sendinger (kollektivt) og nærkontakt på telefon (individuelt).  

I tillegg mottas skriftlig informasjon som er viktig for deg å lese gjennom før aktiveringen, og følge opp etterpå ut fra de opplevelser og erfaringer.  Og om du føler for det, ta kontakt for individuell time/veiledning.  

 

Øvrige tjenester

 

Tjenester

Hva

Info

Kontakt

Det nye skaperunivers Alfa Omega

Dette er en gruppe høytstående sjeler som har sagt seg villig til å gå foran og være med på å åpne opp, klarere portaler og heale gamle sår/kollektive massebevissthet, slik at den nye jord kan tre frem, og at hver enkelt sjel kan få tre inn i sitt eget nye personlige univers.

Gruppen er lukket

 

Det nye universitet

Alfa Omega

En plattform der vi underviser ut fra Enhet.
Selve undervisningen foregår i klasserom av enhet og veiledning foregår i et eget forum.  

FB

Løpende påmelding

Oddvar

Urfolket møtes igjen – en healingruppe

Dette er en gruppe mennesker som er med på å forløse urfolkets gamle historie tilbake til de første inkarnasjoner på jorden og før vi inkarnerte.  

Egen FB gruppe foreløpig ut 2020

Løpende påmelding.

Mari Solei

Individuelle timer

Kanaliseringer:

 • Englekanalisering: Arketypiske mønster og forløsning/transformasjon
 • Kanalisering av dine stamceller
 • Andre kanaliseringer

 

Mari Solei

 

Åndelig kinesiologi

En spesiell behandling for din kropp og energisystem.

Mari Solei

 

 • Healing/transformasjon
 • Balansering
 • Veiledning/coaching
 • Veiledning tilknyttet ulike aktiveringer/renselser

 

Mari Solei
Oddvar

 

Indre leder – indre bevisstgjørende lederskap.

En personlig/samtale veiledning i forhold til lederskap av deg selv eller som leder av andre, din bedrift.

Oddvar

Temakvelder på nett

Ulike temaer, kanalisering, healing og transformasjonskvelder på nett

Her kommer vi inn når vi føler for det.

Kunngjøres på FB – Spirit Garden.

Foredrag

Kan vi møtes?

(Forløpig uaktuelt pga. Det som skjer i verden)  

En temastund der vi møter deg fysisk og informerer om vårt arbeid og gir deg enkle redskap til selvhjelp gjennom pust og transformasjon.

Mari Solei
Oddvar