Hvem er Mari Solei

Jeg er kommet hit for å være med på oppstigningen av denne planeten og menenskeheten.
I forhold til dette er jeg en fødselshjelper/fødselskanal for meg selv, for menneskene og moder jord. 

Min sjelsoppgave er å kommunisere fra sjel til sjel med alt levende og på denne måten opprette forbindelsen i mikro og makro gjennom alt levende og likeså den fysiske kroppens celleminne. 

Jeg snakker med alle bevissthetsnivå i skapelsen på mikro og makro. Jeg er kommet for å være med å heve det kolligtive feltet og vår massebevissthet og selvfølgelig, den enkletes bevissthet.
 
Mitt arbeid er ikke en jobb, men en av mine livsoppgaver. Jeg arbeider med de fysiske riker, sjelens riker, åndsrriker, guderiker, universet og moder jord/den indre jord. 

Jeg elsker mitt arbeid som gir meg mulighet til å bring lys og kjærlighet til menneskene og moder jord samtidig som jeg bringer lyset inn til meg selv. 

Masse lys og kjærlighet til deg som leser dette.

Jeg elsker deg!

Namaste