Ny bevissthet - hva kan skje

Vi ønsker deg velkommen til å lese nærmere om noe av det du vil komme i kontakt med når du begynner å heve din bevissthet:

Massebevissthet
Lyspust og lysveving 
Transformasjonsteknikk
Tilbake til enhet
Forandring i overgang til frihet og kjærlighet i ny bevissthet

Massebevisstheten

Massebevisstheten er noe vi alle tilhører. Det er den gamle energien.  Bevissthet er simpelthen forståelse. Det kan være personlig forståelse hvor vi blir bevisst på oss selv og hva som foregår inne i oss. Dette er personlig forståelse og bevissthet.

Vi har også gruppebevissthet. Mange av oss har reist lenge i lag - lenge før vi denne gang kom til jorden. Vår biologiske familie er mest sannsynlig en del av vår egen gruppebevissthet. Vi har møtt de tidligere og har valgt å møtes i dette liv.
Det finnes mange bevisstheter på jorden. Dette kalles også for sekter. Jøder har en bevissthet - en gruppeenergi - Mormonene har en osv. Det er alltid en tiltrekning som får oss til å møtes om og om igjen.

Massebevissthet eller menneskebevissthet. Vi deler alle en slags reise sammen. Hvert menneske som har vært på jorden deler en bevissthet sammen - en kollektiv bevissthet.

Massebevisstheten kan være en vidunderlig ting - men den kan også holde oss tilbake. Kanskje mange en av dere har opplevd store frustrasjoner i det siste og ønsker at ting og prosesser skal skje fortere. Kanskje du føler at du stanger mot en gummi membran som du ikke kommer gjennom. Hver gang du trykker på den - kaster den deg tilbake.
Du føler kanskje at du forstår og er nær nye innsikter og forståelse i deg selv - men allikevel kommer du ikke helt igjennom sløret.

Alt dette er masse bevisstheten. For du er en del av den - det er som en stor ball og den er oss. Den har hjulpet deg godt men nu er du klar til å gå i et mye høyere tempo og energi.

Massebevisstheten er behagelig og du kjenner den godt og det å gå ut av et behagelig rom kan være ganske forvirrende og skremmende. Noen av dere vil føle at dere skal være der fremdeles på grunn av familie, dine venner og blir usikker på hva som skjer på et medmenneskelig plan. Noen av de som er rundt deg stoler på deg, sterkt og inderlig, og derfor kan det være skremmende å gå ut av dette trygge rommet. Det er ikke lett å forandre kurs og velge å være  fri.
Når jeg snakker om å forlate masse bevisstheten forlater vi ikke kroppene våre - vi går helt inn i kroppene og tar plass med vår åndelighet og smelter dette sammen med den jordiske delen. Vi går inn i en hel energi. Massebevisstheten er halv - dualitet som vi kaller det.

Den gamle energien var uoppfylt. Hver eneste person som kom til deg i den gamle energien kom fordi de var i en uoppfylt energi. Og du kom til dem i uoppfylt energi.

Hvert eneste forhold du har hatt, har vært basert på uoppfylt energi. Hvert eneste kjæledyr du har hatt er også basert på en uoppfylt energi. All energi søker forløsning og de uoppfylte delene prøvde å komme sammen for å bli hel.
Når du nu går ut av dualiteten, er sirkelen rund. Du har ingen karma lenger. Du er oppfylt på et sjelelig og åndelig plan.

Du eksisterer fremdeles i en verden hvor ennå de fleste rundt deg er uoppfylt og det betyr mye. Dette var den gamle måten å erfare på. Du trenger ikke lenger søke noe eller noen for å bli hel. Alt som er rundt deg som fremdeles er uoppfylt vil søke deg - dvs. Den gamle energien vil søke forløsning gjennom deg. Dette kan mange ganger være en smertelig overgang og erfaring. Da er det viktig at du vet at du har satt deg selv fri. La da disse energiene komme - inkluder de som en del av deg og fristill de gjennom kilden Gud.
Grunnen til at du møter den gamle energien er blant annet at du delte noe med dem - uansett hva det måtte være - en opplevelse - en følelse osv. Kanskje dere har vært sinte på hverandre?

Oppfylt energi tiltrekker uoppfylt energi  for å bli hel - så enkelt er det. Alt i livet ditt som i dag ikke er oppfylt vil søke å bli hel. Derfor vil det kanskje bli mange justeringer i form av jobb - bosted - familie - venner osv.  Det er ingenting du egentlig forlater, du går bare ut av en uoppfylt energi - som et indre rom, som ikke var helt. Du vil stå utenfor det uoppfylte rommet og være et vitne, men ikke delta i kampen på innsiden av rommet mer. Du vil føle dette rart i begynnelsen og kroppen din har vanskelig med å forstå dette. Da er det din oppgave å fortelle kroppen din at du er fri. Det er ikke enkelt - det er som en datamaskin som må omkode beskjedene som du tidligere har gitt den.

Alt dette gjør du med å legemliggjøre energi. Det vil si å leve den sannheten du har forstått i hodet ditt og hjertet ditt. Hele energifeltet ditt er fritt - men kroppen er ikke fri og det er denne bevisstheten du må få den til å forstå, med å leve den. , eller integrere den på.  Langsom vil den nye bevisstheten ta plass. Stol på det.  Husk det er ingen før som har gått over i en høyere bevissthet og samtidig tatt kroppen med før. Du er en av de første som noensinne gjør det. Derfor blir du utdannet til  lærere gjennom ditt eget eksempel i forhold til alle de som kommer etter.  

Lykke til!

Lyspust og lysveving

Lyspust/veving (HU)

Hu/lyspusten er Guds universelle navn for lysstrømmen.

Lyspusten dukker opp langt tilbake i historien og har satt sine spor i mange forskjellige kulturer.  I alle regioner og kulturer har mystikken opplevet denne universelle kraftstrømmens indre virkelighet. Det er poetiske navn for den Nam (sanskrit), Balni eller Shabda (lyd) hos indianerne.

I Egypt kaltes HU/lyspust den guddommelige røst. Også hos hopi–indianerne og mayafolket var lyspusten/HU en meget hellig energi og ordet var hemmelig.

Denne lysstrømmen er den første inn pust til bevegelse – farve og form og er også kristendommens hellige ånd.

I begynnelsen var ordet og ordet var hos GUD og ordet var Gud.  I ordet var det liv og livsstrømmen/lyspusten var menneskenes lys, og mørket forsto det ikke.

Lyset kjennes i alle religioner, men ikke lyden som også er den manglende del av Gudskraftens virkemåte.

Gudskraften – den kosmiske livsstrøm er kilden til alt liv og skapende kraft i alle univers. Den kan sees som lys og høres som lyd gjennom utånding.
Lyset og lyden er Guds kraftens utrykk på de forskjellige vibrasjons nivå og gjør at vi kan kommunisere med kilden/GUD.  Når Guds røst lyder settes det eteriske vibrasjoner i bevegelse – den beveger seg ut og inn gjennom bevisstheten om seg selv.
Atomene danner molekyler som utover deres fysiske bevissthet, er bærer av bevissthets strømmen.
Lyden skapes av molekyler i bevegelse og lyset er reflektert herfra. Lyskraften er både elementenes substans og sjelens substans og er således grunnleggende for alt liv.

Lytter vi til naturen – lyder det også Hu/lyspust( i det vinden blåser som er pusten fra molekyler i bevegelse). På denne måten er vi alltid på hellig grunn, da sjelen vår en et uforgjengelig atom av denne evig gjennomstrømmende kraftkilde. Det er også den iboende årsak til at menneske er et hellig vesen.

Lyspusten HU vibrerer på samme frekvens som GUDS kraften. Den pustes med utstrakt lyd som ved utånding og forener individet med lysstrømmens spirituelle energi. Dette skjer gjennom lyspust. 
Lyspusten retter vår bevissthet mot GUD og løfter bevisstheten mot høyere nivåer og åpner hjertet for Guddommelige ubetinget kjærligheten. Dette er med på å åpner bevisstheten vår lydhør for vår indre mesters veiledning. Dette kan også skje via drømme eller indre sjel reiser og visshet.  
Gjennom lyspusten og lysvevingen åpner du opp for kanalisering av den Guddommelige kilde i deg.

Forening med kjærlighetskraften gir en spontan beskyttelse som er av stor verdi i hverdagen hvor enn vi ferdes.

Transformasjonsteknikk

Denne transformasjonsteknikken ble kanalisert ned til Moder jord i 2002. Dette skjedde samtidig som bevisstheten om Livets nøkkel og alle elementene, lyskodene og hellig geometri ble kanalisert ned.

Etter ca. 16 års erfaring med denne transformasjonsteknikken, kan jeg bekrefte at den virker på alle plan i livet.
Teknikken har blitt forsket på gjennom 3 år ved bruk av bioresonans maskin. Her ble f.eks: vaksine- amalgan - bakterier - viruser - følelser - programeringer forløst.  Og indre organer ble bekreftet balansert.  
Dette er bare noe av det som er erfart av mange mennesker som har lært om livets nøkkel og brukt denne transformasjonsteknikken. 

 

Deg selv.

Trinn 1.
Skap deg et trygt rom. Da kan du tenke det eller se det for deg et rom i ditt hjertesenter.

Tenk deg at du skal puste inn all den gamle energien du er i kontakt med. Det kan være følelser som smerte – frykt – ensomhet osv. Det kan og være at du bare føle deg forvirret eller totalt utslitt. All den gamle energien skal inkluderes som en del av deg. Derfor puster du alt inn i det trygge hellige rommet ditt og inkluderer alt som en del av deg.
Tenk deg den gamle energien som er skapt fra det jordiske plan.

Trinn 2.
Se for deg den Hellige flammen i mørke – skaperflammen. Trekk så pusten dypt inn og forestill deg at du henter kraften din fra kilden Gud. Ved utpust kan du tenke deg at du samle opp all den gamle energien og puster alt inn i den Hellige flammen og sier Santa koora.

All den gamle energien nullstilles og omskapes til kjærlighet.

Trinn 3.
Fortsett - se så for deg at du puster inn alle sjelebiter(dette er opprinnelige himmelske frekvenser av deg.)  Dette kan være energier helt tilbake til barndom og tidligere liv. Inkluder de som en del av den du er nu.

Fristill alt opp til kilden Gud ved utpust og si: Santa coora ” La den høyeste vilje skje – det er fullbrakt ” Santa coora. Begynn deretter å pust Tilbake din opprinnelige energi inn til din fysiske kropp.

Denne energi er fri og trygg og uten dualitet.

 

Behandling av andre.

Ditt arbeid.

Lag deg selv et trykt rom og se for deg at du puster inn ett gullegg som du kler på deg utenpå det trygge rommet.

Du kan puste samens med klienten. Se da for deg at du skaper en energilinje fra klienten inn i den Hellige flammen. Be da om at den gamle energien går gjennom denne energilinjen inn i den Hellige flammen og du kan si Santa koora med klienten. Dette er viktig da jeg selv har registrert at ikke all energi kan forlate kroppen etter at jeg har pustet for andre. La alt komme til deg, ikke anstreng deg.
Når du følger dette er du totalt beskyttet i ditt arbeid.

Trinn 1.
Be vedkommende om å skape seg et trygt rom. Romme kan f.eks. være i hjertehagen.
Be så klienten å puste inn den gamle energien og tillate den å gå inn i det trygge rommet og inkludere energien som en del av seg.

Trinn 2.
Be klienten å se for seg den Hellige flammen og be så klienten å puste all den gamle energien inn i den Hellige flammen og si Santa coora.

Trinn 3.
Be så klienten om å puste inn alle sine sjelebiter som eventuelt kan stå fast langs energilinjene og inkludere de som en del av den han/hun er nu. Be så klienten om å puste alt opp til kilden Gud og be han/hun å si Santa coora – La den høyeste vilje skje – det er fullbrakt – Santa coora. Be så klienten om å puste tilbake sin opprinnelige energi inn i sin fysiske kropp.

Tilbake til enhet

Kjære dere – hver og en av oss har valgt en vei som i utgangspunket går på å omdanne dualitet til hel energi – enhet. Dette dreier seg om et indre dynamisk arbeid.
Hver dag vi står opp møter vi hverdagen og følelsesmessige utfordringer.  Vi går igjennom frykt og vi omskaper gamle følelser inn i lyset. Dette er hva det dreier seg om,dette er veien vi har valgt å gå.

Vi konfronteres med frykt i situasjoner som relateres tilbake til de tidligste årene da det kan ha forekommet ubalanse og at ting ikke fungerte. Til tider prøvde vi kanskje å gjemme oss for å unngå å møte disse situasjonene, men nå velger vi å gå gjennom dem.

Vi tar fatt i det som var frykt, det som var mørke, det som var det store intet og forvandler alt til kjærlighet. Vi vet ikke hvem vi er, og vi kjenner ikke igjen det som er i mørket rundt oss, allikevel har vi valgt å gå gjennom mørke igjen og igjen.
Betrakt livet ditt og utfordringene du har valgt.

Når du omdanner mørket til lys gir du bidrag til helheten i deg. Når du går gjennom frykten og inn gjennom kjærlighetens dør, oppnår du aksept og lys gjennom alle dine energifelt. Du er ikke egoistisk om du skulle finne på å tenke det i forbindelse med ditt indre sjelsarbeid.

Vi har levd i liv etter liv uten å vite hvem vi er. Vi har levd i dualitet. Vi har levd i konstant konflikt mellom lys og mørke, med godt og dårlig, med tomhet og kjærlighet.

Vi har levd i dette så lenge at vi ikke vet om noe annet og aksepterer dualiteten som virkelig. Vi aksepterer speilets to ansikter. Vi har levd i to verdener.
Vi har glemt hvordan enhet er, vi har levd alle våre  liv på jorden med dynamikken om motsetninger, det vi kaller lyset og mørket.

Uansett hvordan vi har prøvd å bevege oss mot lyset – for å være bare i lyset – så var skyggen alltid der. Det var alltid et mørke der som var med oss.

Uansett hvor gode vi prøvde å være og hvor mange ganger vi prøvde å følge lyset, var mørket alltid der. Har dere aldri undret dere over dette?
De fleste av oss har valgt i tidligere liv å leve i disiplinert religiøs bakgrunn hvor vi måtte følge strenge regler. Dette var vårt forsøk på å leve bare i lyset. Ja vi har søkt i evigheter for å være i lyset og være i balanse på alle plan, men alltid var mørke der når du i din ensomhet satt alene i de dypeste meditasjoner.

Da dette univers ble skapt ble det også skapt en splittelse i alle univers. Det ble en splittelse fra alt som hadde med enhet, eller Alt som er. Det var en separasjon av energi og dette var slik det ble designet. Dette var for at Ånden – for at vi skulle forstå mer om skapelsen og om energi.

Det er på en måte vanskelig å forklare for det finnes ingen fornuft i dette, men denne splittelsen fra enhet til to motpoler var av største viktighet for Ånden. Dette skape motpoler og dualitet. Dette skapte stridigheter inni oss - inni hvert hjerte. Tenk på alle stridighetene som vi har følt for alle andre underveis. Dette har foregått over hele planeten og likeså i hele universet.
Vi har arbeidet i mørket og vi har arbeidet i lyset.

Vel da det hele var et faktum – denne skapelsen av motpoler startet den helt i sentrum av Alt som er.

Når det snakkes om Alt som er, snakkes det om Den Store Sentralsol, kjernen av alt GUD – den evige. Den illusjons/separasjonen strålte ut i universet i alle dimisjoner og bevissthet. En splittelse bredte seg utover som bølger gjennom alt som eksisterte. Ettersom bølgene beveget seg gjennom bevissthet og materie delte dette /disse elementene tankene våre og energiene våre i to.
Hver og en av oss gikk inn i en bevissthet av motpoler og startet vår erfaring.

Og her er vi i dag. Her er en del av historien vi har gjennomgått. Traumene, lærdommen, forståelsen, opplevelsene, kjærlighet og mørke. Her er vi i dag full av erfaringer på alle nivå av skapelsen.
Inni våre hjerter er det enda splittelser og konflikter og motpoler. Inni våre hjerter er det enda smerte etter den lange veien. Men dere vet at det er noe som er sterkere inni dere. Vet dere at dere har skapt en energi som heter HÅP. Ta en titt på dere selv og dere vet at håp er større enn mørke. Dette har dere skapt på jorden. Vær stolt kjære lysfrø for den nye skapelse.

Husk du frøet inni deres hjerter – Kristusfrøet som ble slengt ut i universet under splittelsen. Dette var vårt frø – dette var oss.
Men det er ikke slik det var før splittelsen . Enheten har utvidet seg slik vi har utvidet oss.  Om du kan tenke deg to separate sirkler – den ene sirkelen går utover den andre innover. Det som nu har skjedd i sentrum av alt som er  - er at begge sirklene har smeltet sammen og ekspanderer utover.  Da begynner vi å forstå betydningen av alle våre liv på jorden. 

Det vil ta en stund for at disse energien som er skapt vil kunne forene seg utover i universet. Det vil bli tøft for mange som holder på den gamle energien. Du trenger ikke å arbeide med energien lenger, eller rydde opp i alle konflikter. Det er nokk at du aksepterer alle konflikter, følelser, traumer og forløser de inn i enhet.

Det er i sannhet tid for oss alle å gi slipp og tillate oss å være fri og flyte i kjærlighet.

Det er på tide å gå tilbake til enhet av ALT SOM ER – GUD i oss.

Mari Solei. 

Noe av teksten er tatt fra Crimsom Circle. 

Forandring i overgang til frihet og kjærlighet i ny bevissthet

Det er mye som skjer i den fysiske kroppen vår når vi går over fra dualitet til en hel energi. Ingen har gjort dette før oss, så det er ingen oppskrift å følge. Det er noen som går igjen for oss alle som jeg vil løfte frem.

Noen av de erfaringer som går igjen er at den sannheten du hadde i går, ikke er i dag. Dette skaper stor forvirring, hvor mønster og forventninger til og fra omverden kolliderer med deg.

Det kan være at du har gjort en avtale, som blir glemt eller ikke kan skje. I den gamle energien har vi lært og holde avtaler. Dette kan være en prøvelse. Du kan gjøre avtale på avtale som er blitt revet bort eller styrt bort. I den gamle energi og forståelse opplever mange mennesker dette frustrerende.

Men du vet at dette er styrt av en høyere hensikt og at egoet ikke kan råde og kontrollere. Du vet at du ikke kan presse noe igjennom, som ikke er klart. Du vet at du ikke kan oppfylle andres ønske om å gå hit eller dit lenger. Vi må ha oss selv med på alle plan i det vi gjør. Dette skaper stor forvirring for mange mennesker.

For energien som flower igjennom deg, kommer ikke fra dualitet. Den er allerede oppfylt. Du kan heller ikke gå inn i energien for og forsvare deg i kamp. Denne energien kan du ikke styre, den støtter alltid den høyeste plan og hensikt for deg. 
Dette kan oppleves som å stå i et annet rom og samtidig se inn i et rom du ikke deltat i lenger. 

Du kan oppleve deg selv som et vitne hvor du ikke deltar eller kan nære det gamle rommet.  Det kan være fint at du i slike situasjoner utrykker dine følelser for vedkommende. Når du utrykker deg selv ærlig fra hjerte blir du møtt i hjerte, opplever jeg. Om du utrykker deg selv gjennom frykt, vil det bli en ubalangsert energi som kommer tilbake til deg. 

Det er viktig og kommunisere din sannhet slik at du ikke skaper blokkeringer. Dette kan oppleves som å stå i to verdener.

Du tenker kanskje da: Hvordan kan vi forholde oss til samfunnet - menneskene - krav - osv. 

Menneskene opplever stadig vekk å bli konfrontert med dette tema, som er så viktig. Dette møter vi overalt langs veien - i arbeid - i familie - blant venner - i ulike felleskap - i forhold osv.

Grunnen er at DNA strukturen din på celleminnet ditt hele tiden blir omformet inn i mer og mer lys. Du begynner å lyse mer meg mer. Det er som skall på skall forløses som en løk og en ny fasett kommer til syne, som blir vakrer og vakrere - alt er den fantastiske deg. 

Jo mer du kommer nær deg selv og ditt indre hjerte, vil du også kommer i kontakt med din sjelsenergi som krever en større og større balansegang i å stå opp for deg selv og den du er til en hver tid. 

Du begynner å tenke og føle annerledes. Du snakker og handler annerledes. Du mister gradvis grepet om den gamle strukturen.

Menneskene rundt deg ser og opplever deg annerledes. Du føler deg sær og utilpass blant alle mennesker utenom de du hører sammen med.
Du ser fra flere virkeligheter samtidig og forstår ikke at menneskene ikke ser og forstår den mest enkle sannhet.

Husk da at du selv har gått disse steg av utvikling. På en måte kan du sammenligne dette med at du er gått over i en høyere klasse, mens mange av de rundt deg fortsatt er i en lavere klasse/bevissthet. Du vil kunne forstå/møte dem - men de vil ikke kunne forstå/møte deg.

Du blir prøvd på å leve din egen sannhet gjennom ditt eget indre kjærlighetenergi fra ditt hjertet.

På denne måten integrerer du den nye bevisstheten i deg. Alt er erfaring av energi på alle måter.

Lykke til videre vakre deg på veien hjem.