Bli fri dine arvegenetiske mønster

Velkommen til forløsning av dine sjelsmønster og dine arvegenetiske mønster på dna. 

Vi har satt opp 2 datoer for disse forløsninger. 

Forløsning av dine sjelsmønster: 28. juni 

Forløsning av dine arvegenetiske mønster: 30. juni

________________________________________

PRISER:

Sjelsmønster: kr: 1500,- 

Arvegenetisk mønster. Kr: 1500,-  

Begge transformasjoner kr: 2500,- (både sjelsmønster og arvegenetisk mønstre) 

Vi anbefaler alle å ta begge transformasjoner, men det går fint å velge en transformasjon om gangen. 

Innbetaling til konto nr: 1214.44.56570 

NBNBNB. TILBUD TIL DEG SOM HAR TATT BEGGE TRANSFORMASJONER TIDLIGERE: 
Kun kr 1.500,- for begge. 

_____________________________________________________________________

PÅMELDING OG PÅMELDINGSFRIST
Påmelding på epost til: oddvar@spiritgarden.no med beskjed om hvilken transformasjon du melder deg på. 

Påmeldingsfrist: 27. juni

______________________________________________________________________

HVORDAN SKJER BEHANDLINGEN/FORLØSNINGEN

Behandlingen skjer i lukket gruppe på FB begge dager.  Du vil få beskjed om gruppens navn så snart du er påmeldt og har innbetalt.

Behandlingen vil bli på kveldstid:kl.19.00 begge datoer.

Vi vil komme inn med en sending dagen før transformasjon hvor vi deler vår info angående behandlingen med deg/dere. 

Vi vil også gi deg/dere en fjerhealing på forhånd hvor vi legger deg/dere inn i et healingrom for å aktivere og klargjøre kroppen din for behandling/forløsning. I tilegg vil vi balansere energifeltet ditt/gruppen før vi starter.

 _________________________________________________________________________

HVORFOR DISSE TRANSFORMASJONER AV SJELSMØNSTER OG ARVEGENETISKE MØNSTRE

Vi har satt opp begge disse 2 transformasjoner fordi vi ser at dette er viktig og er en del av deg som sjel, men og som en del av din fysiske væren. Du kan selv bestemme om du ønsker begge deler eller om du bare vil ta en del. 

Vi har gjort disse transformasjoner mange ganger og har god erfaring med hvor viktig det er for hver enkelt sjel å bli forløst. Mange opplever det svært positivt å gjøre disse forløsninger flere ganger. 

Sjelsmønster - hva er det. 

Når det gjelder dine sjelmønster skapte du de før du beg å inkarnere inn i en menneskekropp. Disse mønster ligge på et høyere energiplan som vi derfor har vanskelig for å komme i kontakt meg gj forskjellige behandlinger som mange gjør på et fysiske plan i forhold til dette. 

Arvegenetiske hovedmønstre. 

Disse mønster ligger i kroppens celleminne DNa og er skapt utfra dine inkarnasjoner i det fysiske som menneske. Dette er skapt utfra din genetiske arvi alle ledd, traumer, opplevelser,sjokk, overgrep osv. Disse mønster preger deg og ligger i dine følelser og i det mentale sinn(tanker) og i din fysiske kropp. Energien kan ligge over alt i din kropp som kan være årsak til smerter,sykdommer ol. 

DU LURER KANSKJE PÅ: ER DET MULIG Å FÅ SLETTET ALLE DINE MØNSTRE? SVARET ER JA.

En stor plattform som lenge har vært klargjort i samarbeid med høytstående lys/ flåter/mesterenergier og oss mennesker på jorden, er på plass. Dette samarbeidet er bestemt og klargjort over lang tid og vi kan vi med glede gi dere en info oM vårt samarbeid på denne plattformen.

Velkommen!

____________________________________________________________________ 

Informasjon: Forståelse av mønstre og våre muligheter til å få slettet mønstre.

Vi ønsker å videreformidle informasjon om mønstre og hvorfor det er viktig å få innsikt i mønstrenes betydning for ditt personlige liv og hvordan mønstrene begrenser deg i ditt fysiske liv på jorden. Og hvordan kan vi gi slipp på mønstrene.

De mønstrene vi her formidler informasjon om, er lagret i ditt DNA og har med nåværende liv og tidligere liv. Det betyr at det finnes 2 grunnleggende typer mønstre som står bak de begrensninger vi opplever i vårt liv og som er essensielle hindrer for hver enkelt av oss til å komme i dyp og varig kontakt med vår indre kjærlighet, glede og visdom.

Vi snakker om et sjelsmønster som har med alle våre liv og inkarnasjoner i vår galakse, og et jordisk arketypisk mønster som er dannet ut fra våre inkarnasjoner og erfaringer på jorden.
Disse mønstrene har vi, fordi vi har valgt å erfare oss selv i alle mulige aspekter, slik som å leve i motpoler/dualitet av alt.

Tiden for å erfare oss selv og våre motpoler/dualitet er over, og da er det viktig at vi selv tar initiativ til å slette personlige mønstre som ligger bak alt som begrenser oss i å få tilgang til hvem vi er, hvorfor vi er her og hva vår størst visdom er.

De arvegenetiske mønstre. 
Når du kommer til legen, så spør legen ofte om du har noen sykdommer i familien.  Er det noen sykdommer som går igjen i familien?  Har du noen av sykdommene eller har du symptomer?

Det arvegenetiske er knyttet til at vi kan «arve» DNA mønstre fra våre foreldre eller tidligere generasjoner.  Det arvegenetiske påvirker våre celler, vår kropp, og gjør at f.eks. spesielle sykdommer eller lidelser gjentar seg i familien. Og det arvegenetiske er viktig fordi det videreføres fra generasjon til generasjon og vedvarer til vi velger å snu den negative arvegenetiske spiralen.

Dette arvegenetiske mønster kan vi også kalle for et fotavtrykk som DNA gjør gjennom levesett, drama, mat osv.  Dette fotavtrykket er forskjellig fra menneske til menneske. Dette kan vi og kalle for et arvegenetisk mønster – et mønster som repeterer seg inntil det slettes.

Vitenskapen og forskningen vet mye om det arvegenetiske, om hvordan det arvegenetiske påvirker personer, cellestrukturer, om hvordan f.eks. antioksidanter virker på å oppmyke cellemembranen osv. 
Legevitenskapen har også ervervet seg viktig innsikt i menneskers stamceller. Stamceller er de cellene som er dine opprinnelige celler, som er unike for deg og som hele tiden produserer nye celler til din hud, dine organer osv. 
Stamcellene er evige, de kan ikke ødelegges og brytes ned slik som det skjer med vanlige celler. Celler i et organ kan nedbrytes når cellene kommer i kontakt med fotavtrykkene, bakenforliggende kroppslige mønstre, arvegenetiske mønstre, programmeringer i sinnet og følelser osv.

Kan vi gjøre noe med disse mønster?
Ja, det kan vi nå, vi kan gi slipp på mønstrene i dag på en enkel måte.  Du kan få slettet mønstre gjennom en auratransformasjon som nå er tilgjengelig.  Derfor ønsker vi nå å gi deg denne informasjonen eller personlige gaven. 
Men først ønsker vi å si litt mer om mønster, DNA og kroppen.

Om kroppen, DNA, dannelse av mønster og tilknyttede opplevelser. 
Kroppen har stor betydning for alle mennesker og kroppen lagrer informasjon i DNA.  Denne informasjonen kan stå i veien for at du ikke handler og ikke oppnår det du ønsker.

Det er også kjent at den delen av DNA som inneholder mønstrenes egenskaper, er det som identifiserer oss som unike og skiller oss fra andre mennesker. Dette er vårt eget spesielle arkiv som ofte betegnes som ditt Akasha bibliotek eller ditt personlige «menneskebibliotek».

Dette "menneskebiblioteket", inneholder store visdom hentet fra hele den menneskelige erfaringshistorie og er registrert i ditt DNA.
Hvis kroppen ikke hadde tilpasset et slikt permanent system for opptak av erfart visdom, ville det ha vært nødvendig for hver person i hvert liv å lære på nytt fra begynnelsen av hva som f.eks. var skadelig for ens fysiske overlevelse.

For å erfare oss selv, så har vi alle valgt å erfare dualitet eller motpolen av alt.  Vi har med andre ord vært i kontakt med begge sider av en mynt.
Slik har også universet, dens planeter og vår jord vært i dualitet for å erfare seg selv og hjelpe oss mennesker til å oppnå de ønskede erfaringer som hver sjel har planlagt. 
Gjennom denne personlige erfaringsreise, har vi som en «negativ» eller bieffekt effekt, skapt mønstre som vi nå ønsker å gå ut av eller gi slipp på.

Kroppens opplevelser av mønstre kan være svært begrensende  
Kroppens opplevelser og overlevelse er koblet inn i "menneskebiblioteket".
Det samme gjelder en instinktiv søken etter seg selv og sin opprinnelse, sin essens. Alt er lagret i ditt energisystem, men det trenger en form for oppvåkning for å vokse. 
Det er som et frø som du begynner å gi vann og tilfører kraft og som begynner å vokse frem fra mørket til å bli en vakker blomst eller en menneskeskapning.

Vi kan forsøke å illustrere et mønster gjennom et eksempel som omhandler frykt.
Motpolen til kjærlighet er frykt.
Når frykten kommer frem, så skjer det er et indre ønske fra deg at energien/frykten skal forløses, et dypt ønske om å eliminere frykten.  Du vet ubevisst at frykten er en begrenset kraft som tar energien fra kroppen og som ikke er ment å være der.  
Men hvor den bakenforliggende årsaken, det som ligger bak og ubevisst styrer slik at frykten kan styre ditt liv eller oppleves å begrense deg sterkt?    
 
Det oppleves slik at jo mer kroppen kobler en fryktopplevelse med sitt behov for å overleve, jo mer reagerer kroppen.
Det er kroppens DNA lagring av historisk informasjon som reagerer på tidligere erfaringer.
Og hver gang frykt oppstår, så trigges denne historiske DNA lagringen og kroppens bevissthet responderer øyeblikkelig på en vanemessig måte. Kroppens DNA erindrer frykten fordi dette er det som er lagret gjennom ulike tidligere erfaringsopplevelser.

I og med at all frykt i kroppen handler om kroppens grunnleggende ønske om å overleve og være balansert, så kan kroppen instinktivt respondere med å lage en ubalanse som vondt i hodet, søvnproblemer, halsproblemer, ryggsmerter, hormonelle forstyrrelser, svikt i organer, blokkeringer i meridianer og energilinjer, tap av energi, ubalanse i chakrasystem, blokkeringer i kontakten mellom kropp, sinn og ånd. Og alt dette berører også din mentale og følelsesmessige situasjon.
Kroppen roper på en måte om hjelp.

Opphopning av reaksjon på frykten akkumuleres og blir større og større og til slutt blir dette et mønster, en bakenforliggende vev som spinner og spinner og gjentar seg.  

Dette eksempel på fryktmønster er holografisk i sin natur.  Det betyr at når noen del av et mønster berøres, vil det automatisk utløse en frykt respons generert ut fra den opprinnelige årsak.

Denne fryktresponsen er oftest utover det rasjonelle/bevisste sinns evne til å oppfatte den underliggende egentlige årsaken, fordi reaksjonen er i og for å hjelpe kroppen.

Vanligvis karakteriseres mønstre som nøkler i menneskers liv; mønstrenes virkning i og gjennom hele livet er åpenbart begrensende og smertelig for personen.

Fordi dette eksempel på fryktmønster er pregninger i kroppen og så utrolig "ladet" med overlevelses aspekt, så er mønstrene vanskelig mottagelig for å endres eller elimineres gjennom naturlige mentale prosesser. Dette fordi det er så mange lag og aspekter som må bearbeides og heales før den egentlige årsak viser seg. 
Så hvorfor ikke eliminere den egentlige årsak bak traumet først?

Det er slik at disse årsaksmønstre stadig setter i gang situasjoner i livet hos enkeltpersoner hvor man ønsker å oppnå noe, og hvor de vet at de har alle evner og opplæring/utdannelse som er nødvendig for å gjøre det, men lurer på hvorfor de ikke kan handle. Hva skjer?
Når man mener at ens overlevelse står på spill, overstyrer kroppen automatisk både det rasjonelle sinn og ens eget hjerteønske. Dermed stopper mønstrene din handlinger og slik at du ikke når dine mål.

Forløsning av sjelsmønster
For å komme i kontakt med mønstrene som er lagret i underbevisstheten, er det viktig for behandleren å bevege seg inn på bølgefrekvenser som er lave i Hz (Hertz), og som samtidig gir tilgang til den enkeltes høyeste bevissthet, den enkeltes Akasha arkiv.

_________________________________________________________________________ 

Mari Solei har arbeidet med å forløse både arvegenetiske og sjelsmønster siden 1996. Hun har gjennomgått en sterk åndelig og fysisk utvikling gjennom å forløse sine egne arvegenetiske mønster.  Dette arbeidet var hun klargjort til fra et åndelig plan da hun steg ned på jorden i dette liv.  
Hun har arbeidet sammen med forskere, leger/psykiatere og har mottatt åndelig undervisning gjennom kanalisert informasjon som omhandler vårt jordiske menneskelige DNA og en høyere forståelse av hellig geometri.

Forløsningen av mønstre skjer gjennom en spesiell behandling Transformasjon/ auraendring hvor du tillater deg selv å” åpne” ditt Akasha bibliotek, slik at mønsteret blir slettet fra din sjel/ditt DNA minne.

Blokkeringene blir forløst/eliminert gjennom energetisk "omskriving" av informasjon i ditt Akasha bibliotek og hvor samtidig ditt DNA/din kroppsbevissthet starter en heving mot høyere bevissthetsnivåer.  Hele din DNA spiral snues 360grader rundt og du er ute av lineær tid, du beveger deg mot enhet. Du begynner virkelig på reisen hjem til deg selv.  
Det vil begynne en lysinnstrømning av 5 dimensjons energier og en langsom heving av din kroppsbevissthet starter.
Samtidig starter/akselererer en nedbrytning av uhensiktsmessige programmeringer i sinnet og følelser. Disse følelser og programmeringer som kommer frem, er det viktig at du tar personlig ansvar for å transformere.

Vi gir deg en enkel transformasjonsteknikk gjennom lyspust som alle kan bruke for å transformere de programmeringer og følelser som kommer til overflaten når mønstre er forløst.

Når sjels mønsteret forløses og sjelens din forenes med ditt Gudeselv begynner et nært forhold til den fysiske kroppen, hvor et unikt indre samarbeide begynner mellom din sjel, din åndelige del, ditt hjerte og din fysiske kropp.

Din reise ned i kroppen med din sjels energi –skjer samtidig hvor det skjer en oppstigning. Gjennom nedstigningen i din egen kropp velger du å sette i gang for å oppleve deg på et jordplan hvor du vil oppleve himmelen i deg på jorden gjennom det fysiske.

Din kropp venter på deg og din visdom, slik at du får oppleve gleden og kjærligheten her på jorden, i ditt eget himmeltempel som er din kropp og den nye kjærlighetsjord.

Vi arbeider ut fra den 5 dimisjons energier i samskapelse med Asthar kommandoen og oppstegne mestere. 

Behandlingen kan gjøres som en gruppebehandling eller en enkeltbehandling.

Vi ønsker deg velkommen til å ta nærmere kontakt, bestille behandling.  

Namaste!

Mari Solei og Oddvar Bakken.