LIGHT AND LOVE TRANSFORMATION OF BODY MIND - Bli fri dine mønstre

Velkommen til forløsning av dine sjelsmønster(din reise), dine arketypiske mønstre og dine arvegenetiske mønster på DNA. 

 

DATOER:
29 aug: Forløsning av sjelsmønster (din reise) gjennom alle de 12 solarplan.

31 aug: Arvegenetiske mønstre og santacooraaktivering.

01 sep: Forløsning av arketypiske mønster. 

Alle dagene starter sendinger kl. 19.00 og det opprettes egen FB gruppe for dette. 

Nedenfor vil du finne mye informasjon om de ulike forløsninger og hva som skjer og har skjedd under den siste forløsningen nå i juni 2022.

 

PÅMELDING:
oddvar@inner.no 

PÅMELDINGSFRIST:
24. august.

Så snart du er påmeldt så legger vi deg til egen FB gruppen der sendinger/behandling vil foregå til de oppgitte tidspunkter. 

 

PRIS: 
For dere som har gjennomgått en del av denne behandlingen fra før, er prisen for alle 3 dagene kr 2000,-.

For dere som IKKE  har gjennomgått dette behandling fra før, er prisen for alle 3 dagene kr 4000,-.

INNBETALING:
til konto 1214.44.56570 ved påmelding. 
Om det er behov for å dele opp beløpet, ta kontakt Oddvar på epost. 

NB NB!! De siste oppdaterte informasjoner om forløsning av mønster

Hei vakre dere 💔

Her kommer en viktig info fra sist gjennomførte forløsning av mønstre for en stor gruppe menneske sjeler.  Denne info/erfaring og opplevelse ligger til grunn for at vi åpner opp for en ny forløsning, slik at flest mulig kan få velge dette for sin sjel. 

Under behandlingen på sjelsmønstrene så har dette tidligere forgått i dette 12 univers/solarplan som er det vi kjenner som vår jord. 

I den sist behandling kom Lady Nada, karmarådet og Livets Nøkkel å førte forløsningen/behandlingen inn i en stor utvidelse som gikk gjennom ALLE de 12 solarplan/superunivs som vi har reist gjennom før vi nå er samlet på er/på her på denne jorden (det 12. solarplan).
Forløsningen gikk helt tilbake til 0 - skapelsestidspunktet.  

Dette var utrolig sterkt hvor vi fikk innsyn i splittelsen på Atlantis og Atlantis undergang, samt den veien som har med teknologi/matematisk vitenskap.  

Den veien som har med teknologi/mastematisk vitenskap førte oss bort fra oss selv på en mye større reise en opprinnelig planlagt på vår vei til å inkarnere på jorden. 
Dette skjedde i det 7. solarplan hvor Gud gav oss den frie vilje, og hvor vi var ment selv som menneskelige sjeler å kunne styre vår nedstigning helt inn i det fysiske.  Men vi førte oss selv på avveie eller inn i en erfaring som ikke var planlagt og med mange bevissthetsfall som resultat.  Vi kan nå føres tilbake til den opprinnelige tidslinje når vi velger det. 

Under behandlingen som var i juni ble alle ført tilbake til nullpunktet og forløst fra alle sine sjelmønster og likeså innordnet den tidslinjen som hver enkelt skulle være på.
Når forløsningen skjer, så innordnes alle tlbake til Jesaia universet - der vi alle opprinnelig er kommet inn gjennom uansett hva vi har erfart gjennom våre inkarnasjoner.  Og vi klargjøres til å stige ned i våre fysiske kropper og på jorden slik det opprinnelig var ment. 

Dette var som å komme hjem for alle de 37 som var tilstede. Tårene rant når hver enkelt skjønte den utrolige reisen vi alle har vært med på . Alle ble tilbakeført til sin egen tidslinje slik at en ny ekspansjon og en ny reise kan skje på den nye kjærlighetsjord.

Mange av dere  lurer vel på hvordan dette kan bli forløst? 
Det jeg kan si er at jeg Mari Solei er et bindeledd mellom det fysiske og det ikke fysiske gjennom min avatarkropp.

Det er min avatarkropp som reiser langs tidslinjene i samarbeid med Lady Nada, karmarådet og de høyere mesterenergier og universet. 

Dette er en tjeneste jeg har tatt på meg i dette liv.
Til dette må jeg tilføye. Alles tjeneste er like viktig og verdifull.  Hver enkelt av de som var med under forløsningen hadde sin tjeneste og valgte dette. Det kollektive felt ble sterkt healet/forløst da vi som lysarbeider gikk samlet gjennom univers på univers hvor hver enkelt sjel var med og Lady Nada vist veien for oss sammen med Livets Nøkkel.  

På den opprinnelige vei som alle føres tilbake til ligger Nordlyslandet - himmelblålandet og venter på oss. WOW. Alt var ferdig skapt og gjort klare for oss.

Det er mange JORDER i himmelblå landet:

  • DEN BLÅ LAGUNE FRA DEN INDRE ATLANTIS.
  • EN ANNEN JORD ER : DEN HVITE PLANET.
  • DEN TREDJE JORD : HIMMELBLÅLANDET/JORDEN. 

Dette var helt magisk å være med på for alle. 

Dette er en eksta grunn og motivasjon til at vi ønsker å sette opp en ny behandling til høsten, slik at flest mulig kan bli forløst fra sine ulike mønstre og likså være med å forløse sin familie og det kollektive felt.    

Bakgrunnsinformasjon for forløsningen/å bli fri fra mønstre

Det er mye som skjer i denne tid og det er stor innstrømning av kosmisk kjærlighetsenergi inn over oss. Dette berører sterkt våre kropper som sliter med å ta inn disse frekvensene. Det kan være mange årsaker til dette. Om det ligger mønster i bunnen som ikke er forløst vil dette komme sterkt til overflaten.

Vi arbeider sammens med karmarådet og Lady Nada og det er nå gitt beskjed om at det er ønsket at vi hjelper til med å lette denne forløsningen av våre kropper/energifelt/indre jord for hver enkelt, ved å gi slipp på gamle mønster, bindinger, kontrakter som kan sitte på DNA celleminne. 

Mange stiller seg spørsmål om vi kan forløse dette enkelt uten å måtte slite og jobbe oss gjennom lag for lag for å fortjene lys og kjærlighet. Det er nemlig dette kroppen opplever og som også er et mønster. Om vi ikke sliter og jobber oss gjennom smerte og følelser så er det ikke verdifullt og da virker det ikke.

Livets nøkkel er svaret. Livets nøkkel (Santa Coora) – deg – er svaret. Din Gudenøkkel. Er du klar for å bli fri?

Mangen av dere har gått gjennom denne behandling fra før men allikevel kan det oppleves tungt i denne tid. Alle mønster har frekvenser eller sidemønster som er vevet ut fra et hovedmønster. Dette kan oppleves veldig sterkt for veven har vært vevd gjennom mange liv og blitt større og større. Derfor anbefaler vi i samarbeid med Lady Nada og karmarådet at en ny forløsning skjer for de som trenger dette. Dette vil sterkt påvirke deg og samtidig forløse det kollektive felt hvor vi alle er påkoblet.

Kjenn inni hjertet ditt om det er dette du trenger. Vi er her for deg.

Nedenfor vil du finne utvidet informasjon om mønstre og fristilling av mønstre. 

 

Velkommen!

Mari Solei og Oddvar

Informasjon om sjelsmønstre og arvegenetiske mønstre

Er det mulighet å få slettet alle dine mønster? Svaret er Ja.

En stor plattform som lenge har vært klargjort i samarbeid med høytstående lys flåter/mesterenergier og oss mennesker på jorden er nå på plass. Dette samarbeidet er bestemt og klargjort over lang tid og i dag kan vi med glede gi dere en info over vårt samarbeid på denne plattformen.

FORSTÅELSE AV MØNSTRE OG VÅRE MULIGHETER TIL Å FÅ SLETTET MØNSTRE.
Vi ønsker å videreformidle informasjon om mønstre og hvorfor det er viktig å få innsikt i mønstrenes betydning for ditt personlige liv og hvordan mønstrene begrenser deg i ditt fysiske liv på jorden. Og hvordan kan vi gi slipp på mønstrene.

De mønstrene vi her formidler informasjon om, er lagret i ditt DNA og har med nåværende liv og tidligere liv. Det betyr at det finnes 3 grunnleggende typer mønstre som står bak de begrensninger vi opplever i vårt liv og som er essensielle hindrer for hver enkelt av oss til å komme i dyp og varig kontakt med vår indre kjærlighet, glede og visdom.

Vi snakker om et sjelsmønster som har med alle våre liv og inkarnasjoner i vår galakse, og et jordisk arketypisk mønster som er dannet ut fra våre inkarnasjoner og erfaringer på jorden. Og så har vi de arvegenetiske mønstre knyttet til våre familierelasjoner. 
Disse mønstrene har vi, fordi vi har valgt å erfare oss selv i alle mulige aspekter, slik som å leve i motpoler/dualitet av alt.

Tiden for å erfare oss selv og våre motpoler/dualitet er over, og da er det viktig at vi selv tar initiativ til å slette personlige mønstre som ligger bak alt som begrenser oss i å få tilgang til hvem vi er, hvorfor vi er her og hva vår størst visdom/essens er.

DE ARVEGENETISKE MØNSTRE
Når du kommer til legen, så spør legen ofte om du har noen sykdommer i familien.  Er det noen sykdommer som går igjen i familien?  Har du noen av sykdommene eller har du symptomer?

Det arvegenetiske er knyttet til at vi kan «arve» DNA mønstre fra våre foreldre eller tidligere generasjoner.  Det arvegenetiske påvirker våre celler, vår kropp, og gjør at f.eks. spesielle fysiske  sykdommer, psykiske sykdommer eller andre lidelser gjentar seg i familien.
Og det arvegenetiske er viktig fordi det videreføres fra generasjon til generasjon og vedvarer til vi velger å snu den negative arvegenetiske spiralen.

De arvegenetiske mønstre kan vi også kalle for et fotavtrykk som DNA gjør gjennom levesett, drama, mat osv.  Dette fotavtrykket er forskjellig fra menneske til menneske. Dette kan vi og kalle for et arvegenetisk mønster – et mønster som repeterer seg inntil det slettes.

Vitenskapen og forskningen vet mye om det arvegenetiske, om hvordan det arvegenetiske påvirker personer, cellestrukturer, om hvordan f.eks. antioksidanter virker på å oppmyke cellemembranen osv. 
Legevitenskapen har også ervervet seg viktig innsikt i menneskers stamceller. Stamceller er de cellene som er dine opprinnelige celler, som er unike for deg og som hele tiden produserer nye celler til din hud, dine organer osv. Stamcellene er tilpasset ditt nivå av bevissthet i kroppen.
Stamcellene er evige, de kan ikke ødelegges og brytes ned slik som det skjer med vanlige celler. Celler i et organ kan nedbrytes når cellene kommer i kontakt med fotavtrykkene, bakenforliggende kroppslige mønstre, arvegenetiske mønstre, programmeringer i sinnet og følelser osv.

Kan vi gjøre noe med disse mønstre?
Ja, det kan vi nå, vi kan gi slipp på mønstrene i dag på en enkel måte.  Vi kan få slettet mønstre gjennom enkle behandlinger som nå er tilgjengelig.  Derfor ønsker vi nå å gi deg denne informasjonen. 
Men først ønsker vi å si litt mer om mønster, DNA og kroppen.

Om kroppen, DNA, dannelse av mønstre og tilknyttede opplevelser. 
Kroppen har stor betydning for alle mennesker og kroppen lagrer informasjon i DNA.  Denne informasjonen kan stå i veien for at du ikke handler og ikke oppnår det du ønsker.

Det er også kjent at den delen av DNA som inneholder mønstrenes egenskaper, er det som identifiserer oss som unike og skiller oss fra andre mennesker. Dette er vårt eget spesielle arkiv som ofte betegnes som ditt Akasha bibliotek eller ditt personlige «menneskebibliotek».

Dette "menneskebiblioteket", inneholder store visdom hentet fra hele den menneskelige erfaringshistorie og er registrert i ditt DNA.
Hvis kroppen ikke hadde tilpasset et slikt permanent system for opptak av erfart visdom, ville det ha vært nødvendig for hver person i hvert liv å lære på nytt fra begynnelsen av hva som f.eks. var skadelig for ens fysiske overlevelse.

For å erfare oss selv, så har vi alle valgt å erfare dualitet eller motpolen av alt.  Vi har med andre ord vært i kontakt med begge sider av en mynt.
Slik har også universet, dens planeter og vår jord vært i dualitet for å erfare seg selv og hjelpe oss mennesker til å oppnå de ønskede erfaringer som hver sjel har planlagt. 
Gjennom denne personlige erfaringsreise, har vi som en «negativ» eller bieffekt effekt, skapt mønstre som vi nå ønsker å gå ut av eller gi slipp på.

Kroppens opplevelser av mønstre kan være svært begrensende  
Kroppens opplevelser og overlevelse er koblet inn i "menneskebiblioteket".
Det samme gjelder en instinktiv søken etter seg selv og sin opprinnelse, sin essens. Alt er lagret i ditt energisystem, men det trenger en form for oppvåkning for å vokse. 
Det er som et frø som du begynner å gi vann og tilfører kraft og som begynner å vokse frem fra mørket til å bli en vakker blomst eller en menneskeskapning.

Vi kan forsøke å illustrere et mønster gjennom et eksempel som omhandler frykt.
Motpolen til kjærlighet er frykt.
Når frykten kommer frem, så skjer det er et indre ønske fra deg at energien/frykten skal forløses, et dypt ønske om å eliminere frykten.  Du vet ubevisst at frykten er en begrenset kraft som tar energien fra kroppen og som ikke er ment å være der.  
Men hvor er den bakenforliggende årsaken? Det som ligger bak og ubevisst styrer slik at frykten kan styre ditt liv eller oppleves å begrense deg sterkt?    
 
Det oppleves slik at jo mer kroppen kobler en fryktopplevelse med sitt behov for å overleve, jo mer reagerer kroppen.
Det er kroppens DNA lagring av historisk informasjon som reagerer på tidligere erfaringer.
Og hver gang frykt oppstår, så trigges denne historiske DNA lagringen og kroppens bevissthet responderer øyeblikkelig, på en vanemessig måte. Kroppens DNA erindrer frykten fordi dette er det som er lagret gjennom ulike tidligere erfaringsopplevelser.

I og med at all frykt i kroppen handler om kroppens grunnleggende ønske om å overleve og være balansert, så kan kroppen instinktivt respondere med å lage en ubalanse som vondt i hodet, søvnproblemer, halsproblemer, ryggsmerter, hormonelle forstyrrelser, svikt i organer, blokkeringer i meridianer og energilinjer, tap av energi, ubalanse i chakrasystem, blokkeringer i kontakten mellom kropp, sinn og ånd. Og alt dette berører også din mentale og følelsesmessige situasjon.
Kroppen roper på en måte om hjelp.

Opphopning av reaksjon på frykten akkumuleres og blir større og større og til slutt blir dette et mønster, en bakenforliggende vev som spinner og spinner og gjentar seg.  

Dette eksempel på fryktmønster er holografisk i sin natur.  Det betyr at når noen del av et mønster berøres, vil det automatisk utløse en frykt respons generert ut fra den opprinnelige årsak.

Denne fryktresponsen er oftest utover det rasjonelle/bevisste sinns evne til å oppfatte den underliggende egentlige årsaken, fordi reaksjonen er i og for å hjelpe kroppen.

Vanligvis karakteriseres mønstre som nøkler i menneskers liv; mønstrenes virkning i og gjennom hele livet er åpenbart begrensende og smertelig for personen.

Fordi dette eksempel på fryktmønster er pregninger i kroppen og så utrolig "ladet" med overlevelses aspekt, så er mønstrene vanskelig mottagelig for å endres eller elimineres gjennom naturlige mentale prosesser. Dette fordi det er så mange lag og aspekter som må bearbeides og heales før den egentlige årsak viser seg. 

Så hvorfor ikke eliminere den egentlige årsak bak traumet først?

Det er slik at disse årsaksmønstre stadig setter i gang situasjoner i livet hos enkeltpersoner hvor man ønsker å oppnå noe, og hvor de vet at de har alle evner og opplæring/utdannelse som er nødvendig for å gjøre det, men lurer på hvorfor de ikke kan handle. Hva skjer?
Når man mener at ens overlevelse står på spill, overstyrer kroppen automatisk både det rasjonelle sinn og ens eget hjerteønske. Dermed stopper mønstrene din handlinger og slik at du ikke når dine mål.

FORLØSNING AV SJELSMØNSTER
For å komme i kontakt med mønstrene som er lagret i underbevisstheten, er det viktig for behandleren å bevege seg inn på bølgefrekvenser som er lave i Hz (Hertz), og som samtidig gir tilgang til den enkeltes høyeste bevissthet, den enkeltes Akasha arkiv.  

Mari Solei har arbeidet med å forløse både arvegenetiske og sjelsmønster siden 1996. Hun har gjennomgått en sterk åndelig og fysisk utvikling gjennom å forløse sine egne arvegenetiske mønster.  Dette arbeidet var hun klargjort til fra et åndelig plan da hun steg ned på jorden i dette liv.  
Hun har arbeidet sammen med forskere, leger/psykiatere og har mottatt åndelig undervisning gjennom kanalisert informasjon som omhandler vårt jordiske menneskelige DNA og en høyere forståelse av hellig geometri.

DE ARKETYPISKE MØNSTRE
Vi snakker her om 9 hovedmønstre som vi har erfart i våre ulike roller når vi har vært inkarnert på jorden. Disse mønstre er kanalisert inn til oss fra egnlene, men de finnes også delvis beskrevet i den kjente modellen Enneagrammet.  

Oddvar har sin erfaring og utdanning fra blant annet coaching, psykoterapi, healing og Enneagrammet oghar erfaring hva det vil si å oppleve å arbeide med den tradisjonelle metode med å bla seg gjennom lag for lag for å finne det bakenforliggende årsaker. 
Gjennom å forløse sine egne mønstre, har han erfaring i hvor mye hurtigere det går å øke sin egen bevissthet ved å slette egne mønstre, arbeide med transformasjon gjennom lyspust, samt åpne egne arkiver med egne opprinnelige stamceller.  

HVORDAN SKJER FORLØSNINGEN
Forløsningen av mønstre skjer gjennom en spesiell behandling hvor du tillater deg selv å” åpne” ditt Akasha bibliotek, slik at mønsteret blir slettet fra din sjel/ditt DNA minne.
Blokkeringene blir forløst/eliminert gjennom energetisk "omskriving" av informasjon i ditt Akasha bibliotek og hvor samtidig ditt DNA/din kroppsbevissthet starter en heving mot høyere bevissthetsnivåer.  Hele din DNA spiral snues 360grader rundt og du er ute av lineær tid, du beveger deg mot enhet. Du begynner virkelig på reisen hjem til deg selv.  
Det vil begynne en lysinnstrømning av 5 og høyere dimensjons energier (avhengig av ditt bevissthetsnivå) og en langsom heving av din kroppsbevissthet starter.
Samtidig starter/akselererer en nedbrytning av uhensiktsmessige programmeringer i sinnet og følelser. Disse følelser og programmeringer som kommer frem, er det viktig at du tar personlig ansvar for å transformere.

Vi gir deg en enkel transformasjonsteknikk gjennom lyspust som alle kan bruke for å transformere de programmeringer og følelser som kommer til overflaten når mønstre er forløst.

Når sjels mønsteret forløses og sjelens din forenes med ditt Gudeselv begynner et nært forhold til den fysiske kroppen, hvor et unikt indre samarbeide begynner mellom din sjel, din åndelige del, ditt hjerte og din fysiske kropp.

Din reise ned i kroppen med din sjels energi –skjer samtidig hvor det skjer en oppstigning. Gjennom nedstigningen i din egen kropp velger du å sette i gang for å oppleve deg på et jordplan hvor du vil oppleve himmelen i deg på jorden gjennom det fysiske.

Din kropp venter på deg og din visdom, slik at du får oppleve gleden og kjærligheten her på jorden, i ditt eget himmeltempel som er din kropp og den nye kjærlighetsjord.

Denne unike plattform er bygget på det den nye tids/ jord. Hele energien eller nye høyere bevissthets tjenester kommer frem i en samskapelse gjennom en gruppeenergi hele tiden.

Vi arbeider gjennom den 5 dimisjons og høyere energier i samskapelse med karmarådet og Lady Nada og de høytstående mestre.

Livets nøkkel og Santa Coora

Livets nøkkel er en hel - O energi som ikke ligger i dualitet – to motpoler. Denne nøkkelen låser opp hele vår historie i mikro og makro. - samtidig låser den opp og øker vår bevissthet i overgangen til den nye jord – den nye energien som mange kaller det.   

I Livets nøkkel ligger det en utvidet bevissthet i forhold til hele vår skapelse og eksistens. Du kan se det som den indre kristuskraft/frø i deg. Denne bevissthet er gitt oss mennesker for at vi skal forstå vår opprinnelse og få mulighet til å komme i kontakt med vår opprinnelige essens gjennom kropp, sinn og ånd.

Det er en energi som har en iboende kraft i alt levende i dette univers og alle univers i skapelsen.

Vi er alle bærere av Livets nøkkel nøkkelen inni våre celler.

Navnet Santacoora, er sammensatt av lys og hellig geometri som akselere alle elementer og som er lyskoden som akselere Gudekraften gjennom hele skapelsen. 

Hver gang vi akselerer energien med å si Santacoora setter vi i gang energi i kroppene våre.

Santacoora er Sanskrit og er det eldste av det eldste språket vi kjenner på moder jord.

Hva skjer før og etter behandlingen

Tilbake til Enhet!

Kjære dere – hver og en av dere har valgt en vei som i utgangspunket går på å omdanne  dualitet til hel energi – enhet. Dette dreier seg om et indre dynamisk arbeid. Hver dag står dere opp og møter deres utfordringer, følelsesmessige utfordringer.  Dere går  igjennom frykt og dere forandrer gamle følelser. Dette er hva det dreier seg om. Dette er veien dere har valgt å gå. Dere konfronteres med frykt i situasjoner som relateres tilbake til de tidligste årene da det kan ha forekommet ubalanse og at ting ikke fungerte. Til tider prøvde dere kanskje å gjemme dere for å unngå å møte disse situasjonene, men nå velger dere å gå gjennom dem. Dere tar fatt i det som var frykt, det som var mørke, det som var det store intet og forvandler alt til kjærlighet. Dere vet ikke hvem dere er, og dere kjenner ikke igjen det som er i mørket rundt dere, allikevel har dere valgt å gå gjennom mørke igjen og igjen. Betrakt livet ditt og utfordringene du har valgt.

Når du omdanner mørket til lys gir du bidrag til helheten i deg. Når du går gjennom frykten inn gjennom kjærlighetens dør oppnår du aksept og lys gjennom alle dine energifelt. Du er ikke egoistisk om du tenker det i forbindelse med ditt indre sjelsarbeid.

Dere har levd i liv etter liv uten å vite hvem du er. Dere har levd i dualitet. Dere har levd i konstant konflikt mellom lys og mørke, med godt og dårlig, med tomhet og kjærlighet. Dere har levd i dette så lenge at dere ikke vet om noe annet og aksepterer dualiteten som virkelig. Dere aksepterer speilets to ansikter. Dere har levd i to verdener. Dere har glemt hvordan enhet er, dere har levd alle deres liv på jorden med dynamikken om motsetninger, det dere kaller lyset og mørket. Uansett hvordan dere har prøvd å bevege dere mot lyset – for å være bare i lyset – så var skyggen alltid der. Det var alltid et mørke der som var med dere. Uansett hvor gode dere prøvde å være og hvor mange ganger dere prøvde å følge lyset, var mørket alltid der. Har dere aldri undret dere over dette. De fleste av dere har valgt i tidligere liv å leve i disiplinert religiøs bakgrunn hvor dere måtte følge strenge regler. Dette var deres forsøk på å leve bare i lyset. Ja dere har søkt i evigheter for å være i lyset og være i ballanse på alle plan, men alltid var mørke der når du i din ensomhet satt alene i dypeste meditasjoner.

Da dette univers ble skapt ble det også skapt en splittelse i alle univers. Det ble en splittelse fra alt som hadde med enhet, eller Alt som er. Det var en separasjon av energi og dette var slik det ble designet. Dette var for at Ånden – for at dere skulle forstå mer om skapelsen og om energi. Det er på en måte vanskelig å forklare for det finnes ingen fornuft i dette, men denne splittelsen fra enhet til to motpoler var av største viktighet for Ånden. Dette skape motpoler og dualitet. Dette skapte stridigheter inni dere - inni hvert hjerte. Tenk på alle stridighetene som dere har følt for alle andre underveis. Dette har foregått over hele planeten og likeså i hele universet. Dere har arbeidet i mørket og dere har arbeidet i lyset.

 Vel da det hele var et faktum – denne skapelsen av motpoler startet den helt i sentrum av Alt som er. Når det snakkes om Alt som er snakkes det om Den Store Sentralsol , kjernen av alt GUD – den evige. Den illusjons/separasjonen strålte ut i universet i alle dimisjoner og bevissthet. En splittelse bredte seg utover som bølger gjennom alt som eksisterte. Ettersom bølgene beveget seg gjennom bevissthet og materie delte dette /disse elementene tankene deres og energiene deres i to. Hver og en av dere gikk inn i en bevissthet av motpoler og startet deres arbeid.

Og her er vi i dag. Her er en del av historien dere har gjennomgått. Traumene, lærdommen, forståelsen, opplevelsene, kjærlighet og mørke. Her er dere i dag full av erfaringer på alle nivå av skapelsen. Inni deres hjerter er det enda splittelser og konflikter og motpoler. Inni deres hjerter er det enda smerte etter den lange veien. Men dere vet at det er noe som er sterkere inni dere. Vet dere at dere har skapt en energi som heter HÅP. Ta en titt på dere selv og dere vet at håp er større enn mørke. Dette har dere skapt på jorden. Vær stolt kjære lysfrø for den nye skapelse.

Husker dere er frøet inni deres hjerter – Kristus frøet som ble slengt ut i universet under splittelsen. Dette var deres frø – dette var dere. Men det er ikke slik det var før splittelsen . Enheten har utvidet seg slik dere har utvidet dere. Om dere kan tenke dere to separate sirkler – den ene sirkelen går utover den andre innover. Det som nu har skjedd i sentrum av alt som er  - er at begge sirklene har smeltet sammen og ekspanderer utover . Da begynner dere å forstå betydningen av alle deres liv på jorden. 

Det vil ta en stund for at disse energien som er skapt vil kunne forene seg utover i universet. Det vil bli tøft for mange som holder på den gamle energien. Dere trenger ikke å arbeide med energien lenger , eller rydde opp i alle konflikter. Det er nokk at dere alle aksepterer alle konflikter, følelser , traumer og forløser de inn i enhet.

Det er i sannhet tid for dere alle å gi slipp og tillate dere å være fri og flyte i kjærlighet.

Det er på tide å gå tilbake til enhet av ALT SOM ER. 

NOEN ORD OM DET VI KALLER BEVISSHET/MASSEBEVISSTHET/KOLLEKTIV BEVISSTHET

Hva skjer når du går ut av dualitet og dine mønster? Du opphører lineær tid.

MASSEBEVISSTHETEN
Massebevisstheten er noe vi alle tilhører. Det er den gamle energien.

BEVISSTHET
Bevissthet er simpelthen forståelse. Det kan være personlig forståelse hvor vi blir bevisst på oss selv og hva som foregår inne i oss. Dette er personlig forståelse og bevissthet.

VI HAR OGSÅ GRUPPEBEVISSTHET
Mange av oss har reist lenge i lag - lenge før vi denne gang kom til jorden. Vår biologiske familie r mest sannsynlig en del av vår egen gruppebevissthet. Vi har møtt de tidligere og har valgt å møtes i dette liv. Det finnes mange bevisstheter på jorden. Dette kalles også for sekter. Jøder har en bevissthet - en gruppeenergi - Mormonene har en osv. Det er alltid en tiltrekning som får oss til å møtes om og om igjen.

MASSEBEVISSTHET ELLER MENNESKEBEVISSTHET.
Vi deler alle en slags reise sammen. Hvert menneske som har vært på jorden deler en bevissthet sammen - en kollektiv bevissthet.

Massebevisstheten kan være en vidunderlig ting - men den kan også holde oss tilbake. Kanskje mang en av dere har opplevd store frustrasjoner i det siste og ønsker at ting og prosesser skal skje fortere. Kanskje du føler at du stanger mot en gummimembran som du ikke kommer gjennom. Hver gang du trykker på den - kaster den deg tilbake.
Du føler kanskje at du forstår og er nær nye innsikter og forståelse i deg selv - men allikevel kommer du ikke helt igjennom sløret. Alt dette er masse bevisstheten.

For du er en del av den - det er som en stor ball og den er oss. Den har hjulpet deg godt, men nu er du klar til å gå i et mye høyere tempo og energi. Massebevisstheten er behagelig og du kjenner den godt og det å gå ut av et behagelig rom kan være ganske forvirrende og skremmende.

Noen av dere vil føle at dere skal være der fremdeles på grunn av familie, dine venner og blir usikker på hva som skjer på et medmenneskelig plan. Noen av de som er rundt deg stoler på deg, sterkt og inderlig, og derfor kan det være skremmende å gå ut av dette trygge rommet.

Det er ikke lett å forandre kurs og velge å være fri.

Når jeg snakker om å forlate massebevisstheten forlater vi ikke kroppene våre - vi går helt inn i kroppene og tar plass med vår åndelighet og smelter dette sammen med den jordiske/fysiske delen av oss. Vi går inn i en hel energi.  Massebevisstheten er halv - dualitet som vi kaller det.

Den gamle energien var uoppfylt. Hver eneste person som kom til deg i den gamle energien kom fordi de var i en uoppfylt energi. Og du kom til dem i uoppfylt energi.

Hvert eneste forhold/relasjon du har hatt, har vært basert på uoppfylt energi. Hvert eneste kjæledyr du har hatt er også basert på en uoppfylt energi. All energi søker forløsning og de uoppfylte delene prøvde å komme sammen for å bli hel.

Når du nu går ut av dualiteten, er sirkelen rund. Du har ingen karma lenger. Du er oppfylt på et sjelelig og åndelig plan.

Du eksisterer fremdeles i en verden hvor ennå de fleste rundt deg er uoppfylt og det betyr mye. Dette var den gamle måten å erfare på. Du trenger ikke lenger søke noe eller noen for å bli hel.

Alt som er rundt deg som fremdeles er uoppfylt vil søke deg - dvs. den gamle energien vil søke forløsning gjennom deg. Dette kan mange ganger være en smertelig overgang og erfaring. Da er det viktig at du vet at du har satt deg selv fri.  La da disse energiene komme - inkluder de som en del av deg og fristill de gjennom kilden Gud.

Grunnen til at du møter den gamle energien er blant annet at du delte noe med dem - uansett hva det måtte være - en opplevelse - en følelse osv. Kanskje har dere vært sinte på hverandre?

Oppfylt energi tiltrekker uoppfylt energi for å bli hel - så enkelt er det. Alt i livet ditt som i dag ikke er oppfylt vil søke å bli hel.
Derfor vil det kanskje bli mange justeringer i form av jobb - bosted - familie - venner osv.  

Det er ingenting du egentlig forlater, du går bare ut av en uoppfylt energi - som et indre rom, som ikke var helt. Du vil, når du er hel, stå utenfor det uoppfylte rommet og være et vitne, men ikke delta i kampen på innsiden av rommet mer.
Du vil føle dette rart i begynnelsen og kroppen din har vanskelig med å forstå dette. Da er det din oppgave å fortelle kroppen din at du er fri.

Det er ikke enkelt - det er som en datamaskin som må omkode beskjedene som du tidligere har gitt den. Alt dette gjør du med å legemliggjøre energi. Det vil si å leve den sannheten du har forstått i hodet ditt og hjertet ditt.

Hele energifeltet ditt er fritt - men kroppen er ikke fri og det er denne bevisstheten du må få den til å forstå, med å leve den, eller integrere den på. 

Langsom vil den nye bevisstheten ta plass. Stol på det.  Husk det er ingen før som har gått over i en høyere bevissthet og samtidig tatt kroppen med før.

Du er en av de første som noensinne gjør det. Derfor blir du utdannet til lærer gjennom ditt eget eksempel i forhold til alle de som kommer etter.   

 

LYKKE TIL!