LYSPUST PÅ DELTA NIVÅ.

Deltanivå er dypt søvn nivå, koma, overlevelse, ubevisst nivå.

Når vi arbeider med lyspust kobler vi oss på deltanivå. Dette gjøres gjennom en bestemt måte å puste på.

Dette nivået av lyspust åpner deg opp for direkte kanalisering og i kontakt med ditt indre Gudeselv.

I deltanivået går vi ut av vårt mentale sinn og vi glir inn i en One energi hvor vi åpnes opp for bilder, symboler, direkteinformasjon, farger og lignende.

I dette nivået er det ikke plass for egoet. Om vi prøver å bruke vårt mentale sinn og egoet stoppers energien eller den blir begrenset.

Derfor er vi trygg og beskyttet på dette nivå når vi kanaliserer. Vi er i tillegg godt jordet og forankret i oss.  Dette er viktig for å være en ren klar kanal.

Dette nivå går på total overgivelse til din indre mesters veiledning og de deler av deg selv som ønsker å kommunisere med deg.

Delta pusten er vi i kontakt med når vi glir inn i søvnen og inn i det underbevisste plan.

Når vi legger oss til å sove så glir vi gjennom den planetariske energien og ned på et dypere søvnnivå.  Når vi sover dypt sover vi på deltanivå.

Når vi sover dypt på delta begynner vi å reise i vår bevissthet utover astralnivå og videre.   Disse tilstander husker vi ikke så mye til når vi kommer tilbake. 

Søvnen vår kan variere fra å ligge i lett søvn til å sove dypt og tungt.

Tetra nivå sover vi lett og det er på tetra nivå  vi har drømmer.

Alfanivå er vi som oftest når vi mediterer eller i en transelignende tilstand.

I denne tilstand er du i kontakt med din kroppsbevissthet og det som skjer rundt deg.

Meditasjon. Mindfullness skjer på et alfanivå.

Beta -1 nivået . På dette nivået er du våken og aktiv. Det er på dette nivå du har mental tenking og mental aktivitet. Du er bevisst deg selv.

Beta – 2 nivået. På dette nivået er du våken, stresset, anspent, finner ikke ro, har angst og er ukonsentrert.

Gamma. Når du er på dette nivået er du i din over bevissthet, har høy fokus, høy energi. På dette nivået er du veldig sentrert og er innordnet en høyere informasjonskilde i deg. På dette nivået kan du laste ned informasjon, energier av forskjellige art, krystall, indigo og diamantenergier. Her kan du komme  i kontakt med høyere vibrasjoner og innsikt, forståelse som du plutselig forstår eller integrerer.

Formålet med denne energi er å integrere det du tror på, mener og føler. Den sørger for vekst og gjør deg i stand til å oppleve og integrere nye opplevelser. Gamma energien påvirker å leve det du tror på, det du vet og det du er. Den oppleves alltid som en motstand i deg og rundt deg før den blir integrert i helheten. I denne tid er det utrolig mye gammastråler som pulserer inn mot oss. Disse strålene kan oppleves tøffe for våre kropper.

Gamma energien setter deg selv fri i ordets rette betydning.

Når du får aktivering av gammaenergi gir det deg intensitet i livets farger. Den åpner opp din intensitet og gjør det mulig for deg til å du oppdager din opprinnelige oppgave på jorden. Du må også være klar over at friksjonen som blir skapt kan skape midlertidig konflikter i forhold til deg selv og andre mennesker omkring deg.

I gamma energien kan du se at alle fargene tilhører samme lys. Du kan se at alle mennesker har og lengter etter den samme livsgnist. Dette er i sannhet livets gave - ønske om å leve ditt liv som deg selv. Det finnes ingenting galt i å være annerledes.

Gammasymboler inneholder piler og z - lignende former. Du kan se gamma som elektrisitetssymbol, eller som lyn på himmelen.

De fleste menneskene har underaktivitet på gamma. Denne energi trengs for å bryte ned motstand, begrensninger, frykt, mønster osv. Det er en vital energi for forståelse og aksept av flere dimisjons energi. Den bryter illusjonen om den tredje dimisjon verden.

GAMMA ENERGI PÅ DELTA NIVÅ.

Når du puster deg inn på deltanivå og får kontakt med din Gudefrekvens aktiveres gammaenergier i deg og du hever din bevissthet opp i høyere vibrasjoner og innordner deg din sjels frekvens. Slik påkobles du din høyere bevissthet gjennom kommunikasjon, bilder, farger og symboler, kreativitet osv.

Her er litt info om Plasmaenergi. I ungdomskilden har vi vært en god del i kontakt med denne energi. Spesielt under lyskropp aktiveringer.  Dette er en energi som kommer sterkere og sterke inn mot oss hvor vi laster den ned i våre celler. Den er helbredende og holder en stor nøkkel til manifestasjon i våre liv. 

PLASMA ENERGI.

Plasmaenheten har en form for bevissthet/intelligens som gjør at den ser hva kroppen din trenger.

Mindre behov for å spise
Plasmaenheten påvirker kroppen ved at den absorberer energi fra enheten og dermed trenger innta mindre energi via mat.

Astralreise
Plasmaenheten gjør det enklere for deg å oppleve astralreise hvor som helst i verden med din bevissthet mens din fysiske kropp sover.

Fysisk manifestering
Sai Baba klarte å produsere hva som helst – diamanter, blomster etc. i sin høyre hånd med plasmareaktorens påvirkning av tankens kraft.

Plasma er en tilstand av materie der det ikke fins atom, men der elektron og atomkjerner flyt fritt. Plasma oppstår når atom i tilstrekkelig konsentrasjon får tilført så mye energi at elektromagnetismen ikke lenger er sterk nok til å holde elektroner rundt kjernen. Sola består hovedsakelig av plasma, og siden sola innehold ...

 Mari Solei

PS. Om noen ønsker mer info om delta pusten kommer jeg til å starte opp et pustekurs på denne for for lyspust og kanalisering. Kurset vil bli et onlinekurs på nett. Vennligst ta kontakt på marisolei@spiritgarden.no om du kan være intressert. 

Lykke til alle dere vakre sjeler. 

Ulike frekvenser for pust