Min historie

Mari Solei kom inn i dette liv med en avatar bevissthet, og valgte å inkarnere inn i en menneskekropp.  Denne bevisstheten skulle i ettertid få henne til å forstå seg selv gjennom en fysisk kropp, samt være en kanal for videre informasjon fra blant annet engleriket inn til menneskeheten.

Denne kosmiske planen var en plattform som ble skapt fra høyere bevister og mesterenergier for å bistå menneskene i overgangen inn mot full bevissthet.
I mange liv har jeg klargjort meg til denne oppgaven og har gått gjennom sterke forløsninger og oppgraderinger som sjel. 

En større plan startet for Mari Solei i 1996 ved hennes reise til Virginia i USA for å knytte seg inn i englearbeidet, som hun var kommet for å føre ut på jorden.

Dette arbeidet åpnet opp for kanalisering og bevisstgjøring av vår indre Akasha arkiv i DNA. Undervisningen gikk på en større utvidet forståelse av vår hjemkomst og våre forandringer som mennesker. Likeså utvidelse av vårt energisystem i forhold til våre fysiske kropper og vårt DNA.

I 2002 fikk Mari Solei kontakt med bevisstheten i Livets nøkkel. Denne bevisstheten om elementene hadde ikke vært gitt Moder jord tidligere.  
Her begynte en erfaring gjennom transformasjon og forløsning hvor Mari Solei selv var elev gjennom sterke prosesser i 11 år. I denne tid erfarte hun sin egen helbredelse i sin fysiske kropp fra å være ufør til å bli frisk.
Hun ble i denne tid kjent med at vi alle har vårt eget indre legeteam og som er deler av oss selv. Hun erfarte hvordan det er å samarbeide med seg selv og sitt indre legeteam og dette satte henne i forbindelse med  sin fysiske kroppsbevissthet på en svært unik måte.

I 2008 ble Mari Solei kontaktet fra det indre/ytre kosmiske råd via sitt høyere Selv med beskjed at det var klargjort for en indre universitets utdannelse for Moder jord og menneskene. Dette var et samarbeid med det ytre/indre univers og oss mennesker. 
Den første plattformen var Visdomskilden som gikk på indre retreat og hadde som formål å åpne opp den indre bibliotek i DNA.

Visdomskilden åpnet opp for en stor transformasjon og fødsel inn til oss mennesker hvor ulike energiportaler ble åpnet utfra hver enkelts tilstedeværelse.

I 2014 begynte en ny renselse/transformation som er en indre plattform som er gitt oss mennesker fra den høyeste kilde av lys og kjærlighet og i samskapelse med hver enkelt sjel. 

Fokus på vårt indre barn ble mer å mer fremtredende. For å stige opp med våre kropper, må vårt indre kristusbarn - som er vårt høyeste spirit - på plass. 

Den høyere plan og ønske fra høyere bevisstheter, var å hjelpe mennesker til en enklere tilbakereise til seg selv og forene kropp, sinn og ånd i den enkelte.    

Oddvar kom med på denne plattformen fra sommeren 2016 i forbindelse med at plattformen ble utvidet til å omfatte også aktivering/åpning av våre opprinnelige stamceller inni det enkelte mennesket.  Det aksellerte også en utvidet kontakt med planeter ettersom planetene gikk ut av dualitet.  Samtidig ble det større og større åpning fra den indre jord og krystallenergien som ligger bevart inni oss. 

Oddvar samarbeider både med maskuline og balanserte (androgyne) energier og han har nært samarbeid med blant annet Sanat Kumara, Det hvite broderskap og Solbrødrene.  Hans styrke er det kausale nivå (våre lyskropper og den fysiske kroppen sammen). 

På en måte kan vi si at renselsen/transformasjon handler om en tilbakereise til ditt eget indre selv og ditt indre barn,slik at du kan få leve ut din opprinnelige indre verden i den ytre verden på en balansert måte og ut fra hvem du er og hva du er kommet til jorden for å utføre av oppgave.     
Men det er også en utviklingsreise fordi alt er utviklet fra skapelsen og til i dag, så det blir også en indre oppgradering av ditt energisystem i forhold til universets og din utvikling og en klargjøring til å tre inn på den nye kjærlighetsjord.

I løpet av 2017 og 2018 ble kraften eller energieni lyspust hevet fra 3 nivåer opp til 15 nivåer. Siden den gang er lyspusten hevet opp til 27 nivå.  Alt dette har medført en kraftig bevissthetsøkning for de som har fått disse aktiveringer og er et ledd i dne bevissthetsheving som skjer for den enkletes oppstigning og oppstigning av moder jord.   

I 2019 åpnes det nye arkiver og en større plattform som handler om skapelse av den nye jord.  Ny bluprint og DNA nå kommer inn til de mennesker som har klargjort seg selv gjennom renselse, åpning av stamceller og er blitt aktivert inn i de himmelske byggesteiner som er grunnlaget for skapelse av den nye jord.  

Velkommen!