Lyspust/lyskroppaktiveringer på DNA.

DET ER ALLTID HØYERE DELER AV OSS SELV SAMT GUDOMMELIGE MESTER ENERGIER SOM AKTIVERE.

DETTE VIL ALLTID SKJE UT FRA DET NIVÅET HVER ENKELT ER KLAR FOR I SINE FYSISKE KROPPER.

DE SOM UTFØRER DETTE ARBEIDET HAR EN TJENESTE MED Å HOLDE ENERGIEN OG ENERGI GJENNOMSTRØMNINGEN FRA KILDEN INN I DET DET FYSISKE FRA DET HØYERE PLAN. I DENNE AKTIVERINGEN HAR DE SOM HOLDER ENERGIEN GJORT SEG KLAR OVER MANGE INKARNASJONER FOR DETTE. 

NAMASTE!

Da jeg var i USA og gikk inn i englearbeidet sa jeg ja til å bli aktivert gjennom lyskroppaktivering på DNA. I denne lyskroppaktiveringen brukes lyspust som er den universelle kraft som gjennomstrømmer alt levende. Dette er luftelementet - den dynamiske kraft gjennom inn og utpust. Dette gjør at alt erfarer seg selv gjennom seg selv. Det stille rom mellom inn og utpust er det skapende rom som et fødsel der alt omskapes og skapes av alt liv. Det er også her alt transformeres og omskapes i lys. 

I dag er det klargjort for flere nivåer av lyspust inn mot oss. Dette er i samskapelse med jordens og menneskenes utvikling. Lyspust er den indre pust til alt liv og Guds pust i oss alle.

Ved at energinivået på jorden og i oss mennesker øker får vi nå tilgang til en høyere akselasjon gjennom pusten vår for å hjelpe blant annet våre fysiske kropper i denne tid.

Lyskroppaktiveringen består at kosmiske lyskoder/energier som innehar alt og er sterke DNA aktiveringer. Vi puster på forskjellig nivåer og mange terapauter bruker pust for å hjelpe andre mennesker. De fleste terapauter bruker pusten fra ALFA og TETA nivåer og har god erfaring med dette.

Mange som synger ( strupesang ) bruker mye energien fra DELTA nivå opplever jeg. Men det er også flere nivåer av delta pust. 

Den pusten som skaper de største akselasjoner på DNA er DELTA pust.

Denne pusten skjer fra det underbevisste plan med fokus på DNA.  Det var denne pust som jeg selv aktivertes i undervisningen i USA.

Denne pusten kommuniserer med vårt Gudeselv og vårt DNA. I denne pustefrekvens finnes ikke noe ego. Her er vi totalt beskyttet på alle områder.

Denne pustefrekvens berører oss på det dypeste nivå i oss - hele oss. Mange mennesker sovner under denne pust - eller begynner å gjespe. Dette er for at denne pust åpner opp for mer oksygen inn til musklene og kroppen gir slipp på spenninger. Mange som har vært på mine samlinger kan bekrefte dette.

Når du lærer deg DELTA pust vil du bli aktivert fra moder jord opp gjennom rotchakra og samtidig fra kilden og ned i hjerte ditt. Energien vil arbeide seg opp gjennom kroppen din etterhvert som du puster. Mens du puster holder du energi i bekkenet ditt som om du skal litt tisse (dette er den femenine muskel).

Energien forenes i hjerte og lungeområdet ditt og aktiverer det 3 - øye ditt ved utpust. Dette aktiverer pinalkjertelen inn i hodet ditt og gjør at du blir innordnet din indre Gudefrekvens på DNA og du åpner opp for naturlig kanalisering. Dette kan være i form av farger,bilder,symboler, direkte kommunikasjon osv.

Dette er Gudeenergien ONE som vi kommer i kontakt med som gjør at vi kan slappe av å gi slipp. I denne energien ligger ALT - også alle skaperkodene. Derfor erfarer vi denne pust for å gjøre oss klare som medskaperere på alle plan. Det er en stor healing samtidig.

Det er ialt 17 trinn av lyspust som vi mennesker vil kunne åpne opp for etterhvert. Jeg vil få beskjed fra engleriket etterhvert hvor dette er klart.

Lyspusten får oss totalt forent mellom himmel og jord gjennom våre kropper. Jeg er aldri mer tilstede enn når jeg gjør lyspust.

Alt gjennerkjenner denne pust. Dyr,fugler,innsekt,naturen - alt. Det er som om alt får healing og nullstilles i denne pusten.

Ønsker du å få aktivering på lyspusten av meg er det bare å ta kontakt med meg. jeg gjør dette via fjernhealing.

Ta kontakt med meg om du ønsker time eller mer info om dette.
lysbroen.nord@gmail.com 

Velkommen!