Den levende kjærlighetskilde- pusten vår

❤️DEN LEVENDE KJÆLIGHETSKILDE❤️

2 mnd kurs gjennom meditasjon, lyshealing, demo, kanalisering, workshop og samvær i nettbasert undervisning på Fb.
❤️❤️❤️ 

Bli med meg å englene inn i 2 mnd indre/ytre reise for å bli kjent med denne dynamiske energien vi alle er bærer av

❤️PUSTEN VÅR.❤️

Hei alle sammen.

Jeg ønsker å være med å løfte frem , aktivere den dynamiske Gudekraften i deg gjennom meditasjon, samtaler, lyshealing/veving, kanalisering❤️


Dette er et unikt verktøy inn til deg selv , hjelpe andre , naturen osv.
Gjennom lyspust hever du din og andres kjærlighetskraft /energinivå rundt deg. Dette er ren healing/ helbredelse for din fysiske kropp.


Både smerte, følelser og emisjoner vil bli forløst underveis.


Dette vil også gjøre at du kan åpne opp for direkte kommunikasjon fra høyere deler/ dim av deg.
Alt ligger i pusten vår når vi åpner opp våre indre portaler i dette.


Dette vil være en hjelp til selvhjelp til deg selv, naturen og alt levende i deg og rundt deg. Denne kjærlighetskraften er deg selv. Alt er der.


Jeg vil gjennom 2 mnd følge deg på en /ytre/ indre reise for å hjelpe deg til å få kontakt med deg selv slik at kroppen din kan klargjøres til å ta imot de sterke energiene som i denne tid strømmer inn mot oss alle

 

Jeg arbeider gjennom et høyere englemestere/engleriket som vil guide og være en støtte til hver enkelt.


Shamballa skipet ligger sterkt over Norge i denne tid hvor dette lysriker skal senkes inn i våre kropper og likeså forløse oss fra den gamle jords bevissthet inn i det nye.
Vi vil møtes på Fb gj en egen gruppe for de som er med.


Det vil bli morgenmeditasjon/ healing / samtale underveis sammens med meg og englene.
Eller vil det bli sendinger hver uke hvor vi samles i gruppen for en bredere/ større info om pusten, våre fysiske kropper- gjennom demo, samtaler osv.


Dette er en del av mitt hjertearbeid på jorden i dette liv. Gjennom 11 år healet jeg min egen kropp gjennom veiledning fra høyere englemestere og engleriket. Dette er derfor en stor pakke/,undervisning som er gitt til meg selv å menneskene ang vår egen helbredende kraft som ligger latent i oss alle.


Det som har vært viktig for meg hele livet er å erfare selv det jeg deler å veilede andre på. Dette er en del av livets bok i meg som jeg ønsker å dele med deg denne mnd.
La oss åpne opp for denne samskapelse å la englene lede oss innover for å huske oss selv og vår dynamiske fantastiske kjærlighetskraften som vi alle bærer inni oss.


Du er hjertelig velkommen til å være med uansett om du har erfaring med lyspust eller ikke. Det ligger arkiv på arkiv inni oss som kanskje akkurat du kan komme i kontaktmed underveis.

Pris:  kr:5500.,

Oppstart: Januar  2023

Påmelding: lysbroen.nord@gmail.com

Velkommen!


Mari solei. 

Lyspusten


Lyspust/ veving (HU)


Hu/lyspusten er Guds universelle navn for lysstrømmen.

Lyspusten dukker opp langt tilbake i historien og har satt sine spor i mange forskjellige kulturer.  I alle regioner og kulturer har mystikken opplevet denne universelle kraftstrømmens indre virkelighet. Det er poetiske navn for den Nam (sanskrit), Balni eller Shabda (lyd) hos indianerne.

I Egypt kaltes HU/lyspust den guddommelige røst. Også hos hopi – indianerne og mayafolket var lyspusten/HU en meget hellig energi og ordet var hemmelig.
Denne lysstrømmen er den første inn pust til bevegelse – farge og form og er også kristendommens hellige ånd.
I begynnelsen var ordet og ordet var hos GUD og ordet var Gud.  I ordet var det liv og livsstrømmen/lyspusten var menneskenes lys og mørket forsto det ikke.

Lyset kjennes i alle religioner, men ikke lyden som også er den manglende del av Gudskraftens virkemåte.

Gudskraften – den kosmiske livsstrøm er kilden til alt liv og skapende kraft i alle univers. Den kan sees som lys og høres som lyd gjennom utånding. Lyset og lyden er Guds kraften s utrykk på de forskjellige vibrasjons nivå og gjør at vi kan kommunisere med kilden/GUD.  Når Guds røst lyder settes det eteriske vibrasjoner i bevegelse – den beveger seg ut og inn gjennom bevisstheten om seg selv. Atomene danner molekyler som utover deres fysiske bevissthet er bærer av bevissthets strømmen. Lyden skapes av molekyler i bevegelse og lyset er reflektert herfra. Lyskraften er både elementenes substans og sjelens substans og er således grunnleggende for alt liv.

Lytter vi til naturen – lyder det også Hu/lyspust (idet vinden blåser som er pusten fra molekyler i bevegelse). På denne måten er vi alltid på hellig grunn da sjelen vår en et uforgjengelig atom av denne evig gjennomstrømmende kraftkilde. Det er også den iboende årsak til at menneske er et religiøst vesen.

Lyspusten HU vibrerer på samme frekvens som GUDS kraften. Den pustes med utstrakt lyd som ved utånding og forener individet med lysstrømmens spirituelle energi. Dette skjer gjennom lyspust.  
Lyspusten retter vår bevissthet mot GUD og løfter bevisstheten mot høyere nivåer og åpner hjertet for Guddommelige ubetinget kjærligheten. Dette er med på å åpne bevisstheten vår lydhør for vår indre mesters veiledning. Dette kan også skje via drømme eller indre sjel reiser og visshet.  

Gjennom lyspusten og lysvevingen åpner du opp for kanalisering av den Guddommelige kilde i deg.

Forening med kjærlighetskraften gir en spontan beskyttelse som er av stor verdi i hverdagen hvor vi enn ferdes.