Englekanalisering

Englekanalisering er et dypt og sterkt energiarbeid som går på den dypeste bevissthet som ligger i vårt celleminne DNA.

Denne energihealing er med å bevisstgjøre deg på ditt hovedmønster som ligger i ditt indre akasha arkiv. Dette er dine fotavtrykk gjennom alle dine liv på jorden. 

Englene viser deg og gir deg en historie/symboler gjennom kanalisering, lyd og bevegelse utfra ditt indre fotavtrykk i DNA. Dette er ditt arvegenetiske mønster som har gjentatt seg i liv etter liv på jorden. Dette er også sansynligvis din mor og fars mønster og likeledes dine barns. Dette fordi de genetiske arvestoffene går fra ledd til ledd.

Gjennom denne behandlingen vil du kunne gjenkjenne dine følelser, programeringer, livssiturasjoner, drama, mønster som du har med deg i ditt genetiske felt.  Fotavtrykkene dine er som en brikke som følger med deg fra liv til liv og påvirker deg på ulike måter. Dette mønstret ønsker å bli forløst fordi energien som ligger til grunne for ditt mønster alltid vil søke å bli forløst gjennom deg på ulike måter. Dette vil skje gjennom gjentatte handlingene om og om igjen inntil vi slipper fri. Dette ligger i DNA - det indre akasha.

Englene forteller oss, at ved å forløse oss selv, vil vi være med å påvirke/forløse 52 ledd bakover i tid i vårt genetiske felt. Dette er stort.

Dette englearbeid ble gitt som en gave inn til jorden i 1986 og har siden den gang blitt åpnet mer og mer. ( du kan lese mer om dette arb under knaggen min her på siden som heter englearbeid. 

På det jordiske fysiske plan sitter våre kropper fast gjennom våre følelse, tanker, sykdommer, programeringer, mønster osv.

Det er viktig å få kroppene våre forløst i denne tid hvor energiene blir sterkerer og sterkere inn mot oss. Kroppene våre FORSTÅR IKKE DETTE.
Englene sier at når kroppen gjennkjenner seg selv og sin egen historie vil kroppens DNA lettere gi slipp.

Du vil få en transformasjonsteknikk med deg på veien for å forløse evnt programeringer som kommer frem. 

Denne transformasjonsteknikken finner du under materiell ny energi.

Englekanlisering, 

Informasjonen som er kommet frem i englekanaliseringen anbfales du å spille så ofte du kan, for du vil høre mer og mer og en dypere og dypere transformasjon og healing vil skje på alle plan i alle dine genetiske felt. Det genetiske felt er som en vev utfra hovedmønstret. 

Etter englekanaliseringen 

vil vi snakke sammen om det som er komt til deg angående de arketypiske mønster hvor du etter behandlingen vil gå gjennom en forløsning av kontrakter, vitnespyrt som du eventuelt har gjordt mot deg selv eller andre. Behandlingen avsluttes med en energibalangsering  

Du vil få opptaket tilsendt deg og likeså info om de 7 arketypiske mønster. 

Behandlingen koster: 2500 - og vil ta ca. 2 - 3 timer. 

 

 

VELKOMMEN!

 

Mari Solei