Nettbasert indre reise inn i Avatarbevissthetheten 

og magiens verden

  

Når jeg setter meg ned her og skriver ut info om denne reisen og hva som er tenkt, kom englene frem. Og for dere som kjenner meg, lar jeg meg bare styres i fri flyt for jeg vet alt er bestemt av hver enkelt sjel på forhånd. Lytt innover i hjerte ditt og du vet også.

Denne reisen vil være en indre reise inn til deg selv, hvor du åpner opp dine indre arkiv på veien gjennom trygg veiledning fra englene, ditt indre legeteam, mestrene, ditt høyere selv, moder jord, devariket og meg. Reisen er en klargjøring av ditt energisystem til den 5 dim. og den indre avatarbevissthet i  deg.   

Du vil bli guidet gjennom videoer, demo, informasjon og samtaler i det trygge rom.

Jeg vil følge deg gjennom 8 måneder via temaundervisning som vil bli lagt opp i gruppen og hvor jeg vil samarbeide med deg for å klargjøre kroppens DNA og energisystem, slik at du lettere kan omfavne deg selv i Guddommelig kjærlighet og likeså forløse de menneskelige aspekter/sider/deler av deg som ligger som blokkering.    

Du vil her lære å kommunisere med kroppens DNA celleminne og vil kunne få informasjon som ligger skjult i kroppens arkiver.  Dette vil si at du åpnes opp for samskapelse med alle former for liv, ditt høyere selv, organer, celler, muskler, skjelett, moder jord, naturen, devariket, engler og høyere mesterstråler osv. 

I løpet av reisen vil du få mulighet til å bli kjent med deg selv, ditt indre legeteam, høyere dimisjoner, samt moder jord og de indre avatarrikeri deg.   Dette vil være en svært utviklende reise for deg som ønsker et utvidet syn i deg selv og ditt indre liv.

Vi vil åpne opp for kontakt med andre dimensjoner/deler av deg selv ved at du åpner opp for forskjellige deler/arkiv i deg. Alt ligger inni deg. Ved at du åpner/ tar vekk slørene kan du også åpne opp for triggerpunkt inni deg som starter en indre oppvåkningsprosess av din indre avatar.

I den nye unives som du skal inn i handler det om gjensidighet på alle plan. Dette gjelder mennesker, dyr, fugler, naturen, den indre/ytre jord osv.  Alt er like viktig. Alt er med i en skapelse og er innordnet i alt levende. Dette handler om respekt, åpenhet, samarbeid, kjærlighet ,ærlighet, ydmykhet osv. Det er mange rom inni oss som vi alle har aspekter i som skal omfavnes på reisen.

På den nye kjærlighetsjord i deg handler det om gjensidighet og ny skapelse. Da er det viktig at du har mulighet for å kommunisere med deg selv på et indre plan, for alt finnes inn i deg. Den nye kjærlighetsjord og den nye avatar er deg selv. 

Ved å åpne opp dørene inn til ditt Akasha arkiv (ditt celleminne) vil du være i stand til å ta imot din høyere bevissthet og din egen levende Gudommelige kjærlighetsenergi.

I denne tid på jorden skjer det mye og vi blir alle styrt mer og mer innover og hjem til oss selv. 

Vi er vant til å hente alle svarene på utsiden gjennom andre, lærebøker osv. 
Det vi vet og har alltid blitt fortalt, er at vi har alle svarene i oss. Vi er det lille barnet som skal gå på nytt i denne verden. Dette handler om tillit, åpenhet og trygghet.

Det å kunne hjelpe seg selv hjem til et harmonisk trygg indre/ytre liv hvor du forstår at du selv er nøkkelen til din egen levende Gudommelige kjærlighetskraft.

På kurset vil vi også åpne opp for kanalisering av høyere dimisjoner via engleriket. Dette vil være viktig for deg selv og likeså ved å veilede andre via kanalisering. 

Vi vil også åpne opp for kanalisering av dyr - samt healing av dyr og mennesker - grupper osv. 

På veien vil du bli kjent med Livets nøkkel i deg selv og du vil bli kjent meg og vil samarbeide med naturelementene( luft-vann-jord-ild) Dette er nøkler som vil åpne deg opp for en ny forståelse og likeså forankre deg selv helt inn i din egen kjærlighetsjord og avatarbeivissthet.

På kurset vil du åpne opp for: 1.Kanalisering fra astralplanet

                                            2.Kanalisering fra engleriket

                                            3.Kanalisering av den indre jord, naturen,devariket

                                            4.Healing av dyr,mennesker,naturen osv

                                            5.Livets nøkkel (din Gudeessens)

                                            6.Lyspust på deltanivå ( Gudenivå)

                                            7. Undervisning  på alle nivå

                                            8. Aktiveringer - klargjøringer.  

                                            9. Kanalisering av dine indre organer,muskler,kropp osv. 

                                           10. Kanalisering av ditt indre akarsha (celleminne)

                                           11. Åndelig kinesiologi trinn 1. 

 

Kanalisering. 

Her vil du bli klargjort til å kanaliser alle deler av deg selv og til andre. Engleriket/devariket står klar for å hjelpe deg – det er mange som vil tale til oss mennesker.

Dette gjelder kanalisering av moder jord, devariket og avatarbevisstheten, blomster, planter, dyr, fugler osv. Alt vil skje utfra det du åpner opp for. Her ligger mange arkiv på farger og indre info av fargenes substans og lære. 

I denne forbindelse vil du bli ledet gjennom bevissthetskanalen din ved at vi vil koble oss til forskjellige portaler inni oss og på utsiden av oss. Her vil det også dreie seg om nye portaler som du og kurset vil være i samskapelse om. 

Jeg har før hatt lignenes kurs som er blitt magisk på veien for meg selv og hele gruppen. Dette er som en lek - det lekende levende barnet i deg som skal løftes frem og kunn være i din flow. Denne reisen er for deg selv. Samtig får du være med i samskapelse med andre rundt deg. Dette gjelder dine søstre og brødre som reiser sammens med deg på reisen men også den indre jord og avatardevaene. 

 

Lysveving/healing
Lysveving består av pust, lyd og bevegelse av ditt energisystem. Her kan du formidle kanalisering, heve energi, gjøre DNA aktiveringer, balansere energi, healing. Likeså kanalisere inn vitaminer, mineraler, blomstermedisin, homeopati, kraft, kjærlighet, glede osv. til deg selv og andre.
En fantastisk måte å heale naturen - stå på en fjelltopp og puste, forløse, heale naturen og moder jord. Dette er et arkiv som åpnes mer og mer inn til oss i den nye bevissthet. Alt er der for oss. Men vi må åpnes opp og tilrettelegges i våre energilinjer for dette nivå av utvikling. 

 

Åndelig Kinesiologi
Denne behandlingen er innrettet den nye kroppens energisystem, de nye energier og lyslinjer og som vil hjelpe kroppene på plass i ny bevissthet. 

Du vil her åpne opp for en stor innsikt og arkiv i deg selv via å arbeide med andre mennesker. Du vil lære deg å lytte, handle gjennom dine følelser og i samskapelse med alle deler av den fysiske kroppen. Du vil her lære å kommunisere med kroppens DNA celleminne, muskler,organer osv under behandling av andre mennesker. Likeså balansere over og under energier. Du vil kunne få informasjon som ligger skjult i kroppens arkiver som kan hjelpe klienten i et helhetslig sykdomsbilde.  Dette vil si at du åpnes opp for samskapelse med alle former for liv: organer, celler, muskler, sjelett, moder jord osv. Dette er en helt fantastisk behandling som er kanalisert ned til moder jord i overgangen til høyere bevissthet.

I behandling vil du få mulighet til å bli kjent med deg selv, ditt høyere legeteam og samarbeid med høyere dimisjoner.  Dette er svært lærerikt og utviklende for dere som ønsker et videre innsyn i deg selv og det indre liv.

Du vil åpne opp for kontakt med den andre siden og andre dimensjoner. Ved at du åpner opp for forskjellige deler av deg selv - åpner du også opp for triggerpunkt inni deg som kan starte en indre oppvåkningsprosess. 

Du vil bli veiledet til å arbeide med andre i forhold til forløsning av traumer, følelser, heving av energifrekvenser, lyspust, lysveving, innvielser osv. Vi vil arbeide med transformasjoner alene og sammen som gruppe. Erfaringen min i dette er svært stort og velsignet.

Du vil erfare livets nøkkel og Santacoora og få innsyn i denne vakre dynamiske Gudefrekvensen i deg. Dette er mirakler spør du meg. 

Ved å åpne opp dørene inn til ditt Akasha arkiv (ditt celleminne) vil du være i stand til å ta imot din høyere bevissthet og din egen levende kjærlighetsenergi. Her vil vi lede deg inn i forskjellige hjelpemidler som du vil få aktivering på underveis. 

De første 4 mnd vil være innrettet kanalisering og kontakt med deg selv, ditt indre legeteam og klargjøring av ditt energisystem. Her vil vi også gå inn i det indre akasha arkiv, moder jord og devariket, steinriket, kanalisering av høyere dimisjoner - mestre - engleriket osv. 

De siste 5 mnd vil gå på behandlinger. Healing , åndelig kinesiologi og kirurgi. Her ligger det mye som er klart for deg for å hjelpe andre mennesker om du ønsker det. Uansett vil du vokse i deg selv og bli kjent med din indre verden i det trygge rom inni deg. 

 

Gjennomføring 

Kurset vil skje via undervisning/websendinger i egen gruppe på FB, video demo hvor vi veileder og viser deg forskjellige innfallsvinklinger og healingsmetoder som du kan bruke på deg selv og andre. Det vil bli gruppemøter, samtaler, meditasjoner, transformasjoner og healingsirkler underveis.

Alt skjer rolig for seg og du kan se repriser av videosendinger når du måtte ønske. Alt kan skje når du ønsker det.

Under kurset vil vi være der for deg mens du varlig åpner opp deg selv og ditt eget nye energisystem og ditt indre hjerte. Vi vil IKKE ta ansvar for deg, men være der ved din side om du ønsker det.

Da ønsker vi dere hjertelig velkommen inn i dette trygge rom for ENHET hvor dere vil motta undervisning fra ny bevissthet i samskapelse med et høyere mesterteam, lysleger ,deg selv og oss.  

I kurset inngår også 2 timer til privat oppfølging. Disse kan du benytte til kanalisering, healing eller veiledning. Du kan dele disse 2 timer opp i 4 1/2 timer om du ønsker. 

Ellers kan jeg tilby deg veiledning, healing til kr: 500,- for 1 time i kurstiden. 

  

Kursoppstart:
Dato: 20 Januar 2020

Påmelding
marisolei@spiritgarden.no  

Spørsmål ang reisen rettes til Mari Solei tlf:94111188 

Pris: 
Kr: 12000.- ( Du kan dele opp beløpet i 2)

Påmeldingsfrist: 10 jan 2020

Kontonr. 0539.7846743 

 

TILBUD:
Om du melder deg på kurset før 1/1 vil jeg gi deg 20 % ( 2400 ,-) i avslag.

Påmeldingen er bindende for hele kursets forløp. 

 

VELKOMMEN!
NAMASTE!  

 

Lys og kjærlighet. 

Mari Solei