Behandlinger

Velkommen til deg

I tillit i samarbeid med min høyere sjel og kilden i kjærlighet kontakter vil jeg kontakte din sjel, dine energier for det høyeste og beste for deg.  

Jeg møter deg ut fra den nye bevissthet fra den nye kjærlighetsjord.   
Å starte veien mot ditt indre hjerte er veien tilbake til enhet kilden Gud i deg. 
Dette er også veien mot høyere bevissthet og opplysthet - den nye kjærlighetsjord - men også veien til forankring og tilstedeværelse  i kroppen din. 

I behandlingene bruker jeg mine evner hvor jeg leser på deg gjennom bønn og helbredelse.
Jeg kanaliserer samtidig fra det høyeste sjelsplan og blir alltid innrettet den høyeste kjærlighet og helbredelse for alle deler av deg.
 
Jeg kan aldri bestemme hva som vil skje under mine behandlinger men det vil alltid være innrettet det høyeste og beste for deg. Det er den høyeste kilde Gud som bestemmer det er denne energien som vet. 
Energien jeg er er innrettet er Nordlysenergien som er full av farver og hellig geometri som samarbeider med Livets nøkkel og lyskoden SANTACOORA .

Alt vil være fullt ut fra hva din sjel viser meg. 
Dette kan være: Hvorfor ting skjer i livet ditt her og nå? Hvorfor du sliter med kroppen din,følelsene og likeså smerte?
En av mine sterke evner er at jeg ser gjennom et røntgensyn i mikro og makro og skanner kroppens energifelt samtidig som jeg leser bevisstheten.
Jeg ser også tidligere liv og løser opp bindinger og blokkeringer i dette. 
 
Jeg har selvfølgelig taushetsplikt.

VELKOMMEN fra hjerte til hjerte. 
 
Mari solei (Mari Ma Ki)
tlf: 94111188
email: lysbroen.nord@gmail.com 
 

Englekanalisering

Englekanalisering er et dypt og sterkt energiarbeid som går på den dypeste bevissthet som ligger i vårt celleminne DNA.

Denne energihealing er med å bevisstgjøre deg på ditt hovedmønster som ligger i ditt indre akasha arkiv. Dette er dine fotavtrykk gjennom alle dine liv på jorden. 

Englene viser deg og gir deg en historie/symboler gjennom kanalisering, lyd og bevegelse utfra ditt indre fotavtrykk i DNA. Dette er ditt arvegenetiske mønster som har gjentatt seg i liv etter liv på jorden. Dette er også sansynligvis din mor og fars mønster og likeledes dine barns. Dette fordi de genetiske arvestoffene går fra ledd til ledd.

Gjennom denne behandlingen vil du kunne gjenkjenne dine følelser, programeringer, livssiturasjoner, drama, mønster som du har med deg i ditt genetiske felt. 
Fotavtrykkene dine er som en brikke som følger med deg fra liv til liv og påvirker deg på ulike måter. Dette mønstret ønsker å bli forløst fordi energien som ligger til grunne for ditt mønster alltid vil søke å bli forløst gjennom deg på ulike måter.
Dette vil skje gjennom gjentatte handlingene om og om igjen inntil vi slipper fri. Dette ligger i DNA - det indre akasha.

Englene forteller oss, at ved å forløse oss selv, vil vi være med å påvirke/forløse 52 ledd bakover i tid i vårt genetiske felt. Dette er stort.

Dette englearbeid ble gitt som en gave inn til jorden i 1986 og har siden den gang blitt åpnet mer og mer. Du kan lese mer om dette arb under knaggen min her på siden som heter englearbeid. 

På det jordiske fysiske plan sitter våre kropper fast gjennom våre følelse, tanker, sykdommer, programeringer, mønster osv.

Det er viktig å få kroppene våre forløst i denne tid hvor energiene blir sterkerer og sterkere inn mot oss. Kroppene våre FORSTÅR IKKE DETTE.
Englene sier at når kroppen gjennkjenner seg selv og sin egen historie vil kroppens DNA lettere gi slipp.

Du vil få en transformasjonsteknikk med deg på veien for å forløse evnt programeringer som kommer frem. 

Denne transformasjonsteknikken finner du under materiell ny energi.

Englekanlisering, 

Informasjonen som er kommet frem i englekanaliseringen anbefales du å spille så ofte du kan, for du vil høre mer og mer og en dypere og dypere transformasjon og healing vil skje på alle plan i alle dine genetiske felt. Det genetiske felt er som en vev utfra hovedmønstret. 

Etter englekanaliseringen vil vi snakke sammen om det som er kommet til deg angående de arketypiske mønster hvor du etter behandlingen vil gå gjennom en forløsning av kontrakter, vitnespyrt som du eventuelt har gjordt mot deg selv eller andre. Behandlingen avsluttes med en energibalangsering  

Du vil få opptaket tilsendt deg og likeså info om de 9 arketypiske mønster. 

Behandlingen koster: 2500 - og vil ta ca. 2 - 3 timer. 

VELKOMMEN!

Healing

I denne behandlingen blir jeg alltid innrettet din sjel og den høyeste kilde for deg. Jeg blir vist dine energilinjer - traumer og blokkeringer i den fysiske kroppens celleminne.
Jeg henter tilbake sjelebiter for deg gjennom å reiser i mikro og makro samtidig hvor du blir renset og forløst fra gamle sår,følelser og traumer.
 
Jeg balangserer dine deg og leser dine chakra. Renser dine organer og innretter deg til en balanse kropp. Behandlingen vil alltid være nnrettes etter den fysiske kroppen din, ditt DNA til den nye bevissthet.

Kr: 1500.-

Kanalisering

Jeg har hatt det jeg kaller" Åndelige samtaler "med englene hele mitt liv - ja så lenge jeg kan huske. 

I dette liv har vært åpen og har hatt kontakt med mesterenergier og mitt høyeste selv gjennom kanalisering så langt tilbake som jeg kan huske. Dette skjer via sjel til sjel kommunikasjon når du bestiller en time hos meg. Du kan ha spørsmål men det er ikke nødvewndig da jeg åpnes som kanal inn til deg for det som kommer via din sjel. Etter kanaliseringen kan du eventuelt stille spørsmål til det som kommer og jeg vil veilede deg og kommunisere med ditt høyere selv. 

Jeg er klargjort via min tjeneste til å arbeider med sjelens riker, universet og moder jord. Jeg har kanalisert i store og små gruppe/kurs/meditasjoner i ca. 30 år. 

Samtalene  foregår på tlf. hvor jeg har mulighet til å ta opp samtalene og sende filen til deg.  

Velkommen!

KR: 1800.- innspilt på fil. 

Åndelig kirurgi/kinesiologi

I denne healingsformen arbeider jeg som kanal i samarbeid med mitt høyere selv - engler og Mestre som kommer gjennom meg.
Behandlingen skjer gjennom et åndelig lys/legeteam som går gjennom meg. Her kan opperasjoner skje på ulike nivå. Dette skjer gjennom et samarbeid via klientens høyere selv og mitt legeteam. Behandlingen skjer på et høyere plan hvor du vil bli hevet opp i en høyere dimisjon energimessig.
Etter behandlingen vil du få en balansering og en healing av meg før du er tilbake igjen.

Dette er en stor hjelp og behandling som er kanalisert ned til jorden og hvor jeg er klargjort til i min tjeneste for menneskene. 

Alt som skjer er i den høyeste form for lys og kjærlighet og er alltid innrettet den høyeste plan.

Behandlingen  vil støtte deg på alle plan og vil alltid være innrettet din fysiske kropp.

Kr: 2000.-

Det indre kosmiske råd.

Grupper hjemme hos deg 

Om noen av dere ønsker at jeg skal komme hjem til dere - er dette mulig. 

Om dere bor andre steder enn i Trøndelag må det planlegges av meg/oss. 
Ta kontakt om dette føles innteresant for dere. 

Jeg vil da være en kanal fra det indre kosmiske råd. Min venn og nære medarbeider fra dette råd " ILUKA " venter på meg. Han har bedt meg om å komme for 2 år siden. Mye har skjedd og jeg har vært på en indre reise i meg selv på mange måter. Jeg er nå klar til dette samarbeid. Energiene som vil bli formidlet er DEN ENKLE SANNHET fra jordens indre AKARTHA - devariket.

Jeg vil sette av 3 timer hver gang for denne dialogen. Hver enkelt stiller sine spørsmål.

VELKOMMEN!

Kr: 500,- pr.person

Ta kontakt: lysbroen.nord@gmail.com