Åndelig kinesiologi / kirurgi. Trinn 1

 

VELKOMMEN!

INFO OM KURSET

Velkommen til dette grunnkurset i Åndelig kinesiologi og åndelig kirurgi hvor vi vil fordype oss i denne fantastiske behandlingen som er kanalisert ned til jorden for å hjelpe oss med å forløse/traumer/følelser og balanser oss/påkoble oss vårt nye energisystem.

____________________________________________________________________

Jeg ønsker å invitere deg med i 2 mnd på intensiv undervisning i Åndelig kinesiologi og Åndelig kirurgi 

Behandlingen ble kanalisert ned til meg/oss på jorden i overgangen til et høyere bevissthetsnivå for oss mennesker. Dette innebærer alle våre energikropper, samt den fysiske kroppen.  

Behandlingen kan ikke sammenlignes med den fysiske behandlingen på kinesiologi(muskeltest) som mange har lært.  

Behandlingen går helt inn på det dypeste nivå i vårt DNA og likeledes vårt energisystem. 

Det er mange nivåer av behandlingen. Alt skjer gjennom pust på delta/alfa og teta hvor du lærer om pust ved mestring av din egen kjærlighetskraft og energi. 

Behandlingen kan skje på alle nivåer av bevissthet og likeledes alle dine lyskropper.

Den kan forløse blokkeringer i alle frekvenser og nivå av bevissthet som du har i dette liv/tidligere liv.
Likeså ved din fødsel i dette liv.

Kroppen vår har all info om oss og ønsker å bli i balanse med oss og vår energi der vi alltid er. 

Kinesiologer som har vært på mine kurs blir forundret over hvordan behandlingen kan utføres så enkelt og være så effektiv.
Jeg har arbeidet og undervist i denne behandlingen i mange år med svært gode resultat. 

Jeg vil komme inn med en demo til dere i hvert dypere steg av behandlingen.

Åndelig kinesiologi er utrolig spennende. Her kan alt skje. 

I denne behandlingen samarbeider vi med vårt åndelige legeteam.

Du vil lære å holde energi, skape et energirom hvor energien som skal komme inn vil komme tilstede. 

Behandlingen skjer gjennom en enhetsenergi hvor du kobler deg på det nivået som klienten trenger, enten det er delta/ alfa eller teta nivå.

Det å holde energi gjør vi gjennom å pust hvor energien kanaliseres inn.

Det er en fordel at du har lært deg dypere pusteteknikker. Men jeg vil gi deg en kort undervisning om du trenger det gjenom lydfiler/transformasjon som jeg sender til deg. 

Dere vil etter hvert lære dere å opparbeide energi i kroppene deres og få opplevelsen av hva det vil si å være en kanal for høyere deler av dere. Her kan ingenting bli forstyrret når dere arbeider ut fra hjerte og dine følelser. 

 

Velkommen !

Mari Solei 

Pris, oppstart og avslutning.

 

Oppstart: 03 /10 -22
Avsluttes: 01/ 12- 22

Sted: Kurset er nettbasert og vil skjer online på en egen fb gruppe. 

Det vil bli 1 direktesending hver uke. Itilegg vil det bli vidoer,bilder, og demoer. 

 

Pris: 5500 Til kontonr: 0539.78.46743 eller vipps: 94111188

Påmelding: lysbroen.nord@gmail.com 

Påmeldingsfrist: 25 september - 22