Priser aktiveringer/portaler, kanaliseringer og behandlinger

Kollektiv renselse (hver renselse foregår over 3 dager) 
Kr 3.000,- pr. renselse/forløsning/påkobling/heving av kroppsbevissthet 

1:RLighet and love body transformation 1 

 • renselse av mønstre, snu DNA spiral
 • renselse av de jordiske dødsriker,
 • påkobling av kroppens organer til 5. dimensjon. 

2: Light and love body transformation 2

Individuelt: Light and love Body transformation 1  

 • Del 1: Renselse av mønstre, snu DNA spiral                       Kr 2.500,-
  Del 2:
  Renselse av de jordiske riker                                  Kr 1.000,- 
  Del 3:
  Påkobling av kroppens organer til 5. dimensjon       Kr 1.000,- 

Individuelt: Light and love Body transformation 2 2

 • Del 1: Renselse av åndsriket       Kr 2.000,-
  Del 2:
  Renselse av sinnet             Kr 2.000,- 
  Del 3:
  Renselse av kroppen         Kr 2.000,-

 Lyspustaktiverringer

 • kollektivt kr 1.000,-
 • inbdividuelt kr 2.000,-

Åpnning/aktivering av stamcelleportaler

 • Kollektivt kr 2.000,-
 • Individuelt kr 1.000,-  

Høyere (5D lysportaler)

 • Individuelt kr 2.000,- 

Englekanlisering:  

 • Kr 1.500,-(ca. 2 timer)

Kanlisering av personlige stamceller:

 • Kr 1.500,- 

Healing/veiledning /kanalisering/balansering

 • Healing/veiledning Kr: 500,- (1/2 time)
 • Healing/åndelig kinesiologi- og kirurgi (1 time) kr: 1000,-
 • Kanalisering: Kr: 1200.-
 • Felles healinger, kanaliseringer/balansering/åpninger Kr. 1.500,- (Oddvar og Mari arbeider sammen)

 

Velkommen!😀