Priser aktiveringer/portaler, kanaliseringer og behandlinger

Englekanlisering:  

  • Kr 1.500,-(ca. 2 timer)

Kanlisering av personlige stamceller:

  • Kr 1.500,- 

Healing/veiledning /kanalisering/balansering

  • Healing/veiledning Kr: 500,- (1/2 time)
  • Healing/åndelig kinesiologi- og kirurgi (1 time) kr: 1000,-
  • Kanalisering: Kr: 1200.-
  • Felles healinger, kanaliseringer/balansering/åpninger Kr. 1.500,- (Oddvar og Mari arbeider sammen)

 

Velkommen!😀