Engle og devaverden

Hver uke vil jeg trekke et kort fra engledeva verden å legge ut her.

 

BUDSKAP FRA ENGLEVERDEN 

❤ HELLIG ROM❤

🙂Lag et alter,eller besøk et kraftfullt sted hvor du kan komme i kontakt med det  Guddommelige i deg. 🙂


Englene hører til Devaevolusjonen, som er en utviklingslinje parallell med menneskeevolusjon.

Deva betyder en lysende, en skinnende, hvilket forteller at devaer er lysvesener uten fysisk legeme.

Devaevolusjonen rommer naturåndene og englene, hvor vi ved englene forstår devaer, som arbeider for menneskeheten, og som har nådd et utviklingstrinn, som minst svarer til det tidspunkt, hvor mennesket trådde inn i menneskeriket, dvs. blev individualisert.

Ordet deva og engler anvendes ofte synonymt for de større lysvesener, og i det følgende anvendes ordet engel med mindre det direkte er tale om naturdevaer.

Devaene/Englene utgjør et mektig hierarki, som strekker seg fra de største solenglene (hørende til Solen) til de minste punktformige naturånder.

Alle devaer arbeider med energi ,idet de inngår i Guds stadige forløpende skapelsesprosess, som energitransformatorer og som brobyggere av de legemer på alle planer hvori livet manifesterer seg.

I Englehierarkiet får enhver engel energi og informasjon fra en høyerestående og nedtransformerer det til de laverestående. Arbeidet utføres som en lovprisning av Det Høyeste, i glede, lys og kjærlighet, dette er englenes karakter, dette er englenes verden.

På denne måte er englene sentrale med skapere i Guds Plan for å oppløfte Jorden og menneskene.

De største er Serafene, Kjerubene og Devaherrene.

Erkeenglene er de store englene, som er best kjent av menneskene, idet de er sterkt knyttet til arbeidet for Jordens og menneskehetens utvikling.