Ny bevissthet.

 

Jeg fikk lyst å dele med dere i dag om den energien vi alle sammen beveger oss inn i. 
La det nye året være en flow fra hjerte til hjerte og la oss gi slipp på alle motsentningen vi har inni oss - . La oss åpne opp for den fantastiske gaven som ligger rett forran oss. 
Den gamle energien er over - la oss puste inn den nye energien nn i våre hjerter. 

NY ENERGI - TRYGG ENERGI

Den nye energien er en omskapelse av all den tid og anstrengelser du har brukt i gammel energi om vi kan si dette enkelt. 
Jo mer vi gir slipp på den gamle tankegang og følelser vil vi tiltrekke oss ny energi som er en oppfylt energi på alle plan. 
Jeg vil prøver å formidle den nye energien så godt jeg kan og slik jeg har fått den forklart og erfart i meg selv som den jeg er. 
Håper jeg klarer det. 

Den nye enerien er den energien vi alle går inn i etter hvert hvor vi beveger oss inn i 5 dimensjon. 
Det vi holder på med nå er å omdanne energi til ren kjærlighet.

Kanskje alt dette er kjent for dere - men jeg skriver nå litt om det alikevel.

Når vi snakker om ny energi og ny bevissthet er det ikke en energi som er begrenset i noen fysiske rammen. 
Vi vil kjenne på mye som er nytt - mye vil utfordre oss i selve kjerne nivået av hvem vi er.
En ting som vi kanskje treng å vite - er at vi ikke lenger trenger å gå så dypt inn i oss selv lenger. 
Vi trenger ikke å slite lenger for å koble oss til det guddommelige i oss. Det er der og det er enkelt.
Det er bare et spørsmål om å være. Vi trenger ikke å gå gjennom noen lange meditasjoner eller seremonier for å bringe inn energiene. Den er der.

Vi trenger ikke å slite i tankene våre for å finne en perfekt ramme eller perfekt sted. Den er bare der. Det er ingen offer som er involvert. Det er rett og slett slik.
Dette er en av gledene til ny energi - kanskje den viktigste. Men det er kanskje vanskelig for oss å forstå at det er så enkelt fordi vi er vant med å streve å slite med alt. 
Et flott eksempel vi kan bruke i vårt liv når vi finner oss selv i tankene våre er å stopp opp. Ta et dypt åndedrag. Gi slipp på alt vi ikke trenger eller som trykker oss ned. Vis aksept - tilgivelse - GI SLIPP. 

Hvis vi finner oss selv ubalanserte, prøv å finn tilbake til vår guddommelige plass i deg selv. Ikke skyv bort noe. Vis aksept. Slapp av. Ta så et dypt pust og bare tillat alt å være slik det er. 

Det er ikke noe vi trenger å forandre eller skape om i den nye energien. Det er bare å vise aksept. Når du tenker at du trenger å ordne opp i noe - tenker du ut fra den gamle energien. Vis aksept for tanken din og pust godt ned i magen.
Alt det du tenker og føler er din egen skapelse. Det er så enkelt. Du er jo GUD. 

Vår guddommelighet vil alltid være tilstede uten anstrengelse. 

Den nye energien kommer inn når vi forlater den gamle - med en gang. Det er som en flow av kjærlighet som kommer til oss.

Vi alle har hatt en levetid i dyp og intens studie i mange liv på jorden hvor vi lærte å overkjøre kroppen vår - eller å reise utenfor kroppen vår. Det som var vanskelig var at vi alltid måtte komme tilbake til kroppen vår. Men slik gikk vi gjennom mange liv med ofring og fornektelse på mange plan . Det var mange mange liv med lidelse, og veldig mange liv hvor vi valgte å disiplinere oss.selv.

Nå er tiden hvor vi skal feire oss selv og la den tiden vi gikk gjennom alle disse disiplinene og læresetninger bare være - slik at vi kan komme inn i hjerte vårt . Alt er ferdig erfart. 

WOW la oss tillate oss å føle oss fantastisk alle sammen denne i det nye året 2018
La oss tillate oss å bølge med oss selv og hverandre inn i dette året i ren kjærlighet til oss selv og det vi har oppnått på et indre plan 
Vi er unike og har klart å løfte oss selv, hverandre og moder jord gjennom renselse og kjærlighet gjennom våre hjerter. 

Vi kommer fra engleriket og mange andre steder i universet. Alle gleder seg med det som skjer på jorden i denne tid. 

Noen ganger tror/tenker vi kanskje at vi ikke jobber hardt nok med oss selv. Dette er svært gammel energi og tankegang som vi kan forlate. 

Den nye energien er lett. Den er der straks vi gir slipp på den gamle. 

Den er der i frihet i kjærlighet som ikke krever noen mental anstrengelse. Ta imot frihet i den nye energien. 
Vi snakker om å transformere hjernen, innformasjonssentralen og programeringene våre .
Vi prøver å prøver og vi argumenterer med oss selv til tider. Vi sliter - og sliter - runde på runde. 

Gi slipp å vis aksept og den nye energien strømmer inn til oss i en flow av kjærlighet. 

NY ENERGI. 
Hvordan vet jeg at ny energi kommer inn uten innsats. Hvordan vet jeg det? Den er der og venter på deg.
Du vet - du vil definitivt vite når du arbeider med ny energi, fordi den ikke inneholder elementer av dualitet.

Det er ingen motstridende krefter. I motstridende krefter skapes kampen og konflikten inni oss. Ny energi er uten anstrengelse.
Hvis du graver for dypt i å prøve å finne den - hvis du sliter å prøver å finne ut av det - vil den nye energien unnvike deg. 
Den er der rett foran deg, men det vil unnvike deg om du anstrenger deg. Det er veldig enkelt. Vi aksept. Gi slipp. 

Et godt eksempel på ny å gammel energi er:

GAMMEL ENERGI
Se for deg en bil og sett deg inn i den. Fyll på drivstoff og bestem deg for hvor du skal kjøre. Du kjører foreks mot Nordkapp. På veien bruker du masse enegi og du stopper opp . Du møter mange mennesker og ser nye steder og du får kanskje liten tid. Du kom deg aldri dit.

NY ENERGI. 
Du setter deg inn i bilen din og fyller på drivstoff. Du bestemmer deg at du skal til Nordkapp. Du vrir om nøkkelen og energien fører deg til Nordkapp uten anstrengelser - uten at du tenker mer på det. Dette er 0 energi - hel energi - den nye energien. 
Den er uten anstrengelser.

Den fysiske kroppen vår er som et ømfintlig instrument. Så mye av våre ressursene og fokus er viet til hjernen vår og mønstrene våre - rollene vi har spilt osv.
La oss tillate oss selv å ta en liten pause. Sinnet vårt kan ikke "klikke " bort om vi tar et dypt og bevisst pust. Når vi tar den pusten gir det oss også mulighet til at ny energi til å komme inn til oss.

La oss tillate den nye energien å komme inn til oss i det nye året 2018. La oss tillate oss selv å la den komme uten anstrengelser og enkelt. La oss tillate oss å gi slipp på vår historie og la oss tillate alt å være den vi er. 
Vi kan lukke dørene å skrive " FERDIG ERFART "

Svarene som vi får på våre egne spørsmål i ny energi - vil være enkle. Men de vil komme til oss fra mange dimensjonale og plan.
Svarene vil bli fylt med mye dybde og visdom som gjør at den gamle energien vil oppleves blek og fattig i forhold.

Alt dette vil skje uansett om vi vil eller ikke. Vi er alle på vei inn i den nye bevissthet og den nye energien.
Når vi blir koblet på gjennom alle våre celler er det 12 frekvenser vi skal gå gjennom. Vi kan kalle dette for stamcelleportaler som åpnes inni deg.  

De nedre chakra er vanskeligst å få forløst. Her sitter mange fast - spesielt kanskje lysarbeiderne, fordi vi har holdt så dype frekvenser fra 4 og 3 dim gjennom våre tjenester. 

Kroppene våre kan ha vanskelig for å integrere de nye lyskodene og lys- geometrien som er lastes ned til oss. Ungdomskilden er en indre reise som hjelper oss til å integrere oss i kropp,sinn og ånd. Denne plattformen ligger på fremtidslinjen, men lastes ned på det fysiske jordiske plan gjennom de som knytter seg opp til denne plattformen. Dette er med i en høyere plan for menneskene og moder jord. 

Når vi er påkoblet den 5 dimensjon gjennom alle våre celler, vil alt bli annerledes og bli som en lek. Det er da vi kan oppleve det indre barn i sprudlende lek og skapelse. 

Det annbefales oss å la den nye energien komme inn i livet uten anstrengelser - gjennom slit, smerte, og anstrengelser. 

Kan vi tillate oss å la den nye energien flyte fritt inn i livet vårt? 
Kan vi tillate oss å være den vi virkelig er i den nye energien.?

Det er viktig å gi slipp på alle dine gamle forventninger og den gamle historien din. 
Kanskje vi har en tendens til å fokusere på materielle ting. Kanskje har vi en tendens til å fokusere på noen av de mer menneskelige behov.
Ingenting er galt - la den nye energien ta plass å fylle oss med den Gudommelige energi og kjærlighet på alle plan.

Vi har menneskelige behov som mat, klær, relasjoner,helse og overflod . Vi har prøvd å ta vare på alle disse behovene i den gamle energien. Vi har brukt mye tid på dette. Når vi gir slipp på alt dette i våre tanker og følelser blir vi oppfylt i våre liv. Når vi gjør det vil den nye energien flowe inn til oss å erstatte alt. Kanskje dette føles og høres enkelt ut.
Ja - det er enkelt. 

Jeg opplever selv dette i ny bevissthet gjennom mine kroppceller. I dag er jeg integrert med mine feminine og maskuline portaler inn i det fysiske. Dette gjør at jeg kan arbeide ut fra helt andre nivåer i meg selv inn til andre mennesker. Jeg har i dette liv hatt en avatarbevissthet,men har samtidig vært i en menneskekropp. Dette har gjort at min reise har vært utfra dette. Jeg har alltid kunnet kommunisere med all bevissthet i mikro og makro og likeledes kunnet reist i alle dimisjoner.

Selvfølgelig er det dager og perioder jeg går gjennom hvor energien mine er mer fraværende for meg - men alt er en erfaring hvor jeg omskapes og omformes underveis tilbake til den jeg er.

Jeg har prøvd å formidle litt om den nye energien vi går inn i og har mange tanker om dette.
Jeg har kanalisert den nye energien siden 1999. Da ble kontaktet fra den nye bevissthet og "enhetsenergien." Ikke viste jeg da noe om legemliggjøring av energi og at det var den gamle energien vi omdannet til ny energi ved å gi slipp på den 3 dimensjon og alle begrensningene vi hadde.

Det er vi som mennesker som skaper den nye energien og den nye jord - det er sterkt føler jeg.

WOW vi er fantastiske. 


Ved å bruke AKSEPT - TILGIVELSE _ GI SLIPP og LIVETS NØKKEL har jeg kommet mer og mer på plass i hjerte mitt. 

 

NAMASTE!

.
SANTACOORA. La den høyeste vilje skje - det er fullbrakt.